Pressemeldinger

Facebook Messenger fester grepet i Norge

Nær 9 av 10 nordmenn mellom 16 og 35 år bruker Facebook Messenger på mobilen, og fire av ti oppgir at dette er deres viktigste kommunikasjons-app. På 1,5 år har Facebooks chat-applikasjon vokst kraftig og tatt igjen det store forspranget Snapchat har hatt i Norge.
Alt-tekst

(Fornebu, 22. juni 2016) Nær 9 av 10 nordmenn mellom 16 og 35 år bruker Facebook Messenger på mobilen, og fire av ti oppgir at dette er deres viktigste kommunikasjons-app. På 1,5 år har Facebooks chat-applikasjon vokst kraftig og tatt igjen det store forspranget Snapchat har hatt i Norge.

Det viser en studie utført av Telenors forskningsavdeling. I undersøkelsen har forskerne tatt for seg bruken av applikasjoner og telekomtjenester på mobiltelefonen blant ungdom og unge voksne i en rekke land. Da tilsvarende undersøkelse ble utført i Norge i 2014, var det 52 prosent som brukte Facebook Messenger, mens andelen Snapchat-brukere var 72 prosent. Nå har begge en markedsandel på rundt 85 prosent i den aktuelle aldersgruppen. 

– Facebook Messenger har hengt etter Snapchat i popularitet de siste årene, men det er ikke lenger tilfelle. Begge brukes hyppig. Halvparten svarer at de bruker henholdsvis Snapchat og Facebook Messenger mange ganger om dagen. Ingen andre kommunikasjons-apper er i nærheten av å konkurrere med dem på daglig bruk, sier forskningssjef Bjørn Taale Sandberg i Telenor.

Bredt spekter
Telenors forskningsavdeling har i en årrekke forsket på hvordan kommunikasjonsvanene har endret seg, først med internetts gjennombrudd og deretter smarttelefonens inntog. I forskningen undersøker de spesielt hvordan lett tilgang til internett på smarttelefoner utfordrer bruken av tradisjonelle kommunikasjonskanaler som SMS, mobilsamtaler og e-post. 

– Ser vi alle landene i undersøkelsen under ett, finner vi blant unge smarttelefon-brukere en klar dreining fra tradisjonelle telekomtjenester til nettbaserte applikasjoner. At unge nordmenn fremdeles bruker tradisjonell telekom hyppig som en del av en større kommunikasjonsmiks, henger nok blant annet sammen med at SMS og ringeminutter tidlig ble lagt inn som en del av abonnementet. Det er ikke lenger vanlig å betale for dem direkte, sier Sandberg.

Facebook Messenger viktigere enn Snapchat
I undersøkelsen er de norske respondentene også bedt om å rangere de ulike appene for kommunikasjon etter viktighet. Nesten annenhver (47 prosent) i den yngste gruppen fra 16-25 år mener Facebook Messenger er viktigst, mens 16 prosent rangerer Snapchat høyest. I den eldste gruppen, 26-35 år, regner én av tre Facebook Messenger som viktigst, mens 29 prosent svarer e-post og 14 prosent Snapchat. 

 ”Name

– Snapchat er nok fortsatt betraktet som en kanal der man holder uformell kontakt, men ikke nødvendigvis stedet der man tar opp viktige saker. Facebook Messenger blir gjerne ansett som hakket mer seriøs. Denne tjenesten legger heller ikke opp til like mye leken kommunikasjon slik Snapchat gjør med sine bilderedigerings-verktøy, kommenterer Sandberg.

Snapper med barnebarna
Tekstmeldinger og mobilsamtaler har fortsatt sterkt fotfeste blant unge smarttelefon-brukere i Norge, både målt etter hvor mye de brukes og hvor viktige brukeren opplever dem i hverdagen. For én av to unge nordmenn er den vanlige mobilsamtalen regnet som viktigere enn alle andre former for kommunikasjon på smarttelefonen. I underkant av 25 prosent sier at henholdsvis SMS eller meldings-apper er viktigst. 

Som leder for Telenor Norges mobildivisjon, følger Bjørn Ivar Moen nøye med på utviklingen i kommunikasjonsvanene i Norge. 

– Jeg er noe overrasket over hvor raskt Facebook Messenger har vunnet terreng. En viktig årsak er nok deres enorme medlemsdatabase. I tillegg er det utvilsomt en bra app som er sømløst integrert med resten av Facebook. For øvrig er ikke disse kanalene kun forbeholdt yngre aldersgrupper. Vi ser for eksempel at også mange pensjonister er på Snapchat for å holde kontakt med barnebarna, sier Moen.

Myte om e-post for fall
De unge smarttelefon-brukerne har heller ikke lukket e-posten for godt. Nærmere 60 prosent mellom 16-25 år sier at de bruker e-post ukentlig eller oftere. Tilsvarende tall for aldersgruppen 26-35 år er drøyt 70 prosent, men med en høyere andel som sier at de bruker e-post daglig/flere ganger om dagen. 

– At e-post-bruk er mer vanlig i den eldste aldersgruppa er ingen overraskelse, men tallene stikker hull på myten om at de yngre ikke forholder seg til e-post, mener Sandberg. 

– Min observasjon av nordmenns vaner er at e-post er forbeholdt de viktigste budskapene, som når du er på jobb eller kommuniserer med offentlige myndigheter, mens chat og sosiale medier er en del av folks daglige vane for korte samtaler og hilsener til venner og familie. Det er fortsatt et stykke igjen før vi snakker med Skatteetaten eller sjefen via Facebook Messenger, avslutter Bjørn Ivar Moen.

Fakta om studien
• «Digital Frontrunners» er utført av Telenors forskningsavdeling i november-desember 2015.
• Forskerne som står bak er Elena Menichelli, Socrates Mokkas, Wenche Nag og Ole Christian Wasenden.
• 835 nordmenn i alderen 16-35 år har besvart undersøkelsen. I tillegg til Norge, er undersøkelsen gjennomført i Sverige, Malaysia, Thailand, Pakistan, Ungarn og Serbia.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Anders Krokan, informasjonssjef i Telenor Norge
Tlf: 952 09 037, e-post: anders.krokan@telenor.com