Pressemeldinger

Bane NOR valgte Telenor

Bane NOR har valgt Telenor som leverandør av mobil- og telefonitjenester for de neste årene.

(Fornebu 12. april 2018) Bane NOR har valgt Telenor som leverandør av mobil- og telefonitjenester for de neste årene.

– Dette er en stor og viktig avtale, sier Ove Fredheim, leder av Telenors bedriftsmarkedsdivisjon. I likhet med Telenor har Bane NOR ansvar for viktig samfunnsmessig infrastruktur som statens forvalter av det nasjonale jernbanenettet.

Avtalen mellom Bane NOR og Telenor løper i fem år, med muligheter for ytterligere tre års forlengelse, og har en ramme på 100-150 millioner kroner, avhengig av hvor mye av avtalens innhold Bane NOR benytter seg av.

Avtalen med Bane NOR er en stor og viktig kontrakt for oss, sier Ove Fredheim, leder av Telenors bedriftsmarkedsdivisjon. Foto: Martin Fjellanger

Avhengig av dekning og nettkvalitet
Bane NOR har virksomhet over hele landet, og på mange til dels vanskelig tilgjengelige steder.

– Dette er en virksomhet som er avhengig av god dekning og nettkvalitet, og dette kan Telenor tilby. Vi er glade for at Bane NOR valgte oss, og vi ser frem til å være med når selskapet står foran en rivende utvikling, sier Fredheim.

Telenor har historisk vært ledende i det norske markedet på innovasjon og utvikling av både tjenester og infrastruktur tilknyttet kommunikasjon.

– Vi har vært opptatt av å tørre å gå først, fremfor å vente på andre. Dette har resultert i at vi har vært først ute med en rekke nyvinninger og tekniske løsninger, fremholder Fredheim

Langt fremme på smarte tjenester
Bane NOR er i dag langt fremme innen Smart vedlikehold. Ved hjelp av maskin til maskin-teknologoi (tingenes internett), har selskapet automatisert deler av vedlikeholdet.
– Telenor har en velfylt verktøykasse som kan benyttes til videre digitalisering av drift og vedlikehold. Når Telenor i oktober skrur på et nytt nett for tingene i Norges største 4G-nett vil vi kunne støtte Bane NORs innovative tingenes internett-satsing over hele Norge, sier Fredheim.

Nærmere om avtalen
Telenor skal levere 4 129 abonnementer på mobil, 562 abonnementer på mobilt bredbånd, 2500 Lync/Skype for business med tilhørende IP-abonnementer

Avtalen inneholder også følgende opsjoner
• Tingenes Internett (IoT) og maskin til maskin kommunikasjon (M2M)
• Drift av samhandlingsløsning (Skype4 Business)
• Delt Data (databucket)
• Lokasjonsdata til planlegging og utforming av jernbanebygg og publikumstjenester.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Roald Orheim, informasjonssjef Telenor Norge
Telefon: 95774993, e-post: roald.orheim@telenor.com eller kontakt oss på pressetlf. på 800 80 900
Besøk også vårt nyhetsrom og følg oss på Twitter @TelenorN_presse