Software Engineering - med «prudence» for suksess

Definisjonen på en software engineer - en programvareingeniør - er en som utvikler grunnleggende konsepter i programvarens livssyklus. Men hva det egentlig betyr i praksis kommer an på hvor du jobber. Slik ser vi på software engineering i Telenor.

Software engineering (SWE) er en disiplin som kombinerer to komponenter: Software og engineering.

  • Software refererer til en samling av kjørbare kode, biblioteker og dokumentasjon som løser spesifikke behov og gir verdifull funksjonalitet til sluttbrukere.

  • Engineering er en metodisk og vitenskapelig tilnærming til utvikling av produkter, med fokus på systematisk bruk av prinsipper og metoder for å produsere pålitelige og effektive produkter.

I Telenor ser vi på software engineering som en samling av erfaringsbaserte praksiser - organisert gjennom metoder, "best practice" og retningslinjer.

Prinsippfast metode

Mens det kan være mulig å lage små programmer uten å bruke prinsipper fra software engineering, er det helt nødvendig å følge disse prinsippene for å utvikle store og komplekse softwareprodukter med høy kvalitet, sikkerhet og kostnadseffektivitet.

Det handler altså ikke om å få noe til å virke, selve utviklingskostnaden vi adresserer, men den totale livssykluskostnaden for vår software-stack.

Engineering - med «prudence»

I Telenor jobber våre softwareingeniører - med «prudence».

Prudence innebærer å bruke forsiktighet og sunn dømmekraft når vi tar beslutninger og setter våre handlinger i bevegelse.

Vi mener at den beste måten å utvikle software på, er gjennom å følge enkle og effektive prinsipper og metoder som gir pålitelige resultater. Våre softwareingeniører har stor frihet i sitt arbeid, men innenfor et strukturert og organisert økosystem som gir dem de nødvendige verktøyene og ressursene for å jobbe raskt, effektivt og sikkert.

Vi streber etter åpenhet, innsikt og ansvarlighet i vårt arbeid. Vi liker ikke uoversiktlig og rotete kode eller systemer som gjemmer seg i mørke hjørner av vår software-stack. Vi ønsker å unngå unødvendig kompleksitet og fremmer en kultur preget av samhandling og «golden paths».

Utviklere på jobb i Telenor

Autonomi - ikke anarki

Det er viktig å ha autonomi i våre team, men dette betyr ikke at vi tillater anarki. Vi jobber med å etablere standarder som frigjør utviklere fra noen av de mer komplekse og rutinemessige oppgavene, slik at de kan fokusere på å bygge og skalere software raskt og sikkert.

Vårt mål er å sentralisere enkelte komponenter og tjenester, standardisere vårt arbeid, slik at utviklerne kan være mer effektive og produktive. Dette gir oss mer fleksibilitet, kontroll og sikkerhet i vår software engineering praksis, noe som igjen betyr bedre produkter og mer verdi for alle våre kunder.

Community of practice

I Telenor jobber utviklere i ulike produktteam med felles retningslinjer, prinsipper og gjenbrukbare programvarekomponenter. Gjennom vår community of practice (COP) arbeider vi for å fremme deling av kunnskap mellom utviklere og team.

Vårt ultimate mål er å unngå at en splittet teknologiplattform fører til en splittet organisasjon, og som en Telenor-utvikler skal du aldri måtte lære alt på nytt når du skifter oppgaver eller team på din karrierevei. Vi jobber sammen - med «prudence», og dette gir oss fordeler i form av effektivitet og fokus slik at mer tid kan brukes på utvikling som gir våre kunder ny verdi.

Vi fokuserer på å ta felles problemer bort fra utviklernes arbeidsoppgaver. Ved å fokusere på noen teknologier, bygge felles gjenbrukbare komponenter, og følge felles retningslinjer og prinsipper, gjør vi dette sammen.

Resultatet blir samhandling, støtte, verktøy og veiledning rundt vår kodebase som gjør alle utviklere og team mer effektive.

Sosiale soner på Telenor

Til sjuende og sist så bidrar software engineering - med «prudence» - til en arbeidsdag der våre utviklere kan bruke mer tid på å løse nye og spennende oppgaver sammen. Dette tror vi både kommer våre kunder til gode og bringer ny verdi til vår virksomhet.

Vi inviterer deg til å bli med oss på denne reisen og bli en del av vårt team, et team der vi jobber sammen - med «prudence» - for å oppnå suksess.

➡️ Bli med på utviklingen av Norges råeste tech-miljø!