Telenor styrker fagmiljøet innen OT sikkerhet

I møtet med nasjonale og globale trusselaktører, trenger vi både de riktige verktøyene og de riktige menneskene. Nå søker vi etter deg som vil bidra til å videreutvikle og styrke vår OT-sikkerhetssatsning.

Vi lever i et av verdens mest digitaliserte land. Dette gir oss enorme muligheter, men med muligheter følger også et stort ansvar. Digitalisering av industrien, ofte omtalt som «Industry 4.0», åpner for nye muligheter.

Samtidig skaper dette ny eksponering, nye angrepsflater, nye sikkerhetsutfordringer, og krav til transformasjon av sikkerhetsmodellen i OT-nett som tidligere har vært basert på isolasjon og skjerming fra andre nett. I tillegg ser vi at mange kunder allerede står overfor betydelige sikkerhetsutfordringer i sin OT i lys av et stadig forverret trusselbilde.

Telenor er i en unik posisjon i det norske markedet til å levere sikkerhetsprodukter og -tjenester for å løse disse utfordringene for våre kunder. Men vi trenger enda flere flinke folk på laget.

Spesialisert miljø

Telenor har i dag et av de største og mest spesialiserte sikkerhetsmiljøene i Norge. Vi ser kraftig vekst i sikkerhetsbehovet relatert til operasjonell teknologi (OT), og ruster nå opp for å kunne hjelpe våre kunder enda bedre i sine digitaliseringsreiser, også innenfor operasjonell teknologi.

Behovet spenner vidt, og øker ytterligere som følge av industriell digitalisering når operasjonell teknologi i økende grad eksponeres for dagens cybersikkerhet-virkelighet.

På jobb i Telenors avanserte sikkerhetsmiljø
Norges mest avaneserte sikkerhetsmiljø

Ruster opp

Vi leter etter flere personer som kan fylle ulike roller. Felles for alle stillingene er at du sitter i et av Norges største teknologiselskaper der OT-sikkerhet er en stor del av dagens og morgendagens leveranseportefølje.

Flere av rollene vi søker ligger i krysning mellom OT (sikkerhet) og andre fagområder. Generelt vil erfaring fra det ene og kjennskap til eller interesse for det andre, være kvalifiserende til stillingene.

Vi søker Norges skarpeste sikkerhetsfolk

Kompetansebehovet øker i takt med trusselbildet. Derfor styrker vi nå teamet med spisskompetanse innen sikkerhetsarkitektur og cybersikkerhetsrisiko, via sikkerhetsovervåkning, deteksjon og hendelsesrespons, til utvikling av de rette verktøyene.

Vi søker altså bredt etter et betydelig antall nye medarbeidere som brenner for sikkerhet i kontekst av operasjonell teknologi. Kanskje er du en av disse? 

I alle rollene vil du inngå i et høyt kompetent tverrfaglig team som jobber over flere typer industri, og med utvikling av Telenors OT-sikkerhetsportefølje. Du vil jobbe sammen med svært engasjerte og høyt motiverte kollegaer, med et bredt spekter av OT-relaterte problemstillinger. Du vil utvikle deg og din kompetanse og du blir et høyt verdsatt medlem av teamet.

Arbeidsmiljø. Vi trenger vi både riktige verktøy og riktig mennesker.

Dette får du

 • Kontinuerlig faglig utvikling og utvidelse av eksisterende kompetanse inn mot OT-området.

 • En posisjon der du aktitvt vil bidra til å utvikle sikkerhetstjenester og produkter.

 • En rolle der du gir råd til både våre kunder og dine kolleger i forbindelse med OT-sikkerhet.

 • Utfordringer som handler om å muliggjøre en tettere integrasjon mellom OT- og IT-infrastruktur på en sikker måte, og hvordan etablere synlighet og deteksjon for cybersikkerhetshendelser i OT-miljøer.

 • Mulighet til å utvikle deg selv og lære den nyeste teknologien etter hvert som den blir tilgjengelig.

Hvem ser vi etter?

I Telenor er vi opptatt av at alle skal føle at de kan bidra til å gjøre bedriften og arbeidshverdagen så god som den kan være.

Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men du blir en del av et lag som også må jobbe tett sammen. Det er helt essensielt at du er med når forandringer skjer, at du kan tilpasse deg ulike situasjoner og bidrar til å hele tiden tenke nye tanker.

Du er opptatt av å forstå kunden, for bare gjennom dette perspektivet kan vi levere fullgode løsninger.

Du er nysgjerrig, liker å lære og evner å bruke tilegnet kompetanse slik at den kommer både teamet og kundene til gode.

Arbeidsmiljø i Telenor

Gode grunner til å velge Telenor som din neste arbeidsplass

 • En utfordrende jobb i et selskap med høy kompetanse og et brennende engasjement.

 • Et sterkt fagmiljø som oppfordrer til spesialiseringer og sertifiseringer, og dermed gode muligheter for å oppnå dokumentasjon for din kompetanse.

 • Et inkluderende arbeidsmiljø med kultur for å hjelpe hverandre i hverdagen.

 • Jobb i et av de største sikkerhetsmiljøene i Norge, med strategisk satsing på å være en fremtidsrettet sikkerhetsleverandør i det nordiske markedet.

 • Markedets beste muligheter for å utvikle deg selv faglig og personlig i Norges største teknologibedrift.

 • Fleksibel arbeidstid og betydelig rom for stedsuavhengig utførelse av arbeidsoppgaver.

 • Gunstige ordninger for kantine, trening og firmahytter.

 • Konkurransedyktige betingelser og en svært attraktiv pensjonsordning.

 • Mulighet for å melde deg på aksjesparingsparingsprogram for våre ansatte.