Telenor styrker fagmiljøet innen OT sikkerhet

I møtet med nasjonale og globale trusselaktører, trenger vi både de riktige verktøyene og de riktige menneskene. Nå søker vi etter deg som vil bidra til å videreutvikle og styrke vår OT-sikkerhetssatsning.

Vi lever i et av verdens mest digitaliserte land. Dette gir oss enorme muligheter, men med muligheter følger også et stort ansvar. Digitalisering av industrien, ofte omtalt som «Industry 4.0», åpner for nye muligheter.

Samtidig skaper dette ny eksponering, nye angrepsflater, nye sikkerhetsutfordringer, og krav til transformasjon av sikkerhetsmodellen i OT-nett som tidligere har vært basert på isolasjon og skjerming fra andre nett. I tillegg ser vi at mange kunder allerede står overfor betydelige sikkerhetsutfordringer i sin OT i lys av et stadig forverret trusselbilde.

Telenor er i en unik posisjon i det norske markedet til å levere sikkerhetsprodukter og -tjenester for å løse disse utfordringene for våre kunder. Men vi trenger enda flere flinke folk på laget.

Spesialisert miljø

Telenor har i dag et av de største og mest spesialiserte sikkerhetsmiljøene i Norge. Vi ser kraftig vekst i sikkerhetsbehovet relatert til operasjonell teknologi (OT), og ruster nå opp for å kunne hjelpe våre kunder enda bedre i sine digitaliseringsreiser, også innenfor operasjonell teknologi.

Behovet spenner vidt, og øker ytterligere som følge av industriell digitalisering når operasjonell teknologi i økende grad eksponeres for dagens cybersikkerhet-virkelighet.

På jobb i Telenors avanserte sikkerhetsmiljø
Norges mest avaneserte sikkerhetsmiljø

Ruster opp

Vi leter etter flere personer som kan fylle ulike roller. Felles for alle stillingene er at du sitter i et av Norges største teknologiselskaper der OT-sikkerhet er en stor del av dagens og morgendagens leveranseportefølje.

Flere av rollene vi søker ligger i krysning mellom OT (sikkerhet) og andre fagområder. Generelt vil erfaring fra det ene og kjennskap til eller interesse for det andre, være kvalifiserende til stillingene.

Vi søker Norges skarpeste sikkerhetsfolk

Kompetansebehovet øker i takt med trusselbildet. Derfor styrker vi nå teamet med spisskompetanse innen sikkerhetsarkitektur og cybersikkerhetsrisiko, via sikkerhetsovervåkning, deteksjon og hendelsesrespons, til utvikling av de rette verktøyene.

Vi søker altså bredt etter et betydelig antall nye medarbeidere som brenner for sikkerhet i kontekst av operasjonell teknologi. Kanskje er du en av disse? 

I alle rollene vil du inngå i et høyt kompetent tverrfaglig team som jobber over flere typer industri, og med utvikling av Telenors OT-sikkerhetsportefølje. Du vil jobbe sammen med svært engasjerte og høyt motiverte kollegaer, med et bredt spekter av OT-relaterte problemstillinger. Du vil utvikle deg og din kompetanse og du blir et høyt verdsatt medlem av teamet.

Ledige stillinger: Bli en del av vårt ekspert-team

🔒

Produktsjef for nye sikkerhetstjenester

Som vår produktsjef for nye sikkerhetstjenester innen industriell / operasjonell teknologi (OT) blir du en sentral aktør i Telenors allerede pågående prosjekt for utvikling av OT-sikkerhetstjenester. Du bør ha relevant erfaring fra prosjekter eller produktutviklingsløp innenfor produkt- og tjenesteutvikling og/eller teknologiutvikling, erfaring fra eller interesse for cybersikkerhet og god tverrfaglig forståelse for forretning og teknologi.

🚩 Fornebu

Les mer og søk stillingene her

🔒

Senior konsulent OT

Dette er en jobb for deg som vil være en del av Telenors førstelinjeforsvar og bidra til å videreutvikle og styrke vår sikkerhetssatsning. Du vil jobbe direkte med våre kunder for å forstå deres hverdag og deres utfordringer. Du bør ha SCADA-kompetanse og kjennskap til industriell infrastruktur og kommunikasjon og erfaring med å designe industriell infrastruktur.

🚩 Fornebu

Les mer om stillingen og søk her

🔒

Sikkerhetsrådgiver OT

I stillingen som sikkerhetsrådgiver OT blir du en del av vårt Advisory team som gir råd til våre kunder om beskyttelse av operasjonell teknologi. Advisory-teamet er et bredt anlagt GRC-team med cybersecurity-fokus med høy kompetanse på sikkerhetsfaglig god praksis. Du bør ha sikkerhetsfaglig tyngde og erfaring, med vekt på sikkerhetsstyring og/eller sikkerhetsarkitektur og en evne til å forstå kundens forretning fra et sikkerhetsfaglig ståsted.

🚩 Fornebu

Les mer om stilliingen og søk her

🔒

Nettverksarkitekt

Som OT nettverksarkitekt vil du inngå i vår konsulentavdeling og dine daglige gjøremål vil være å bidra med industriell kompetanse inn mot Telenor og Telenors eksisterende miljøer. Du bør ha god kjennskap til sikkerhet i industriell infrastruktur og erfaring med OT automasjon. Vi ser etter en person med evne til å kommunisere effektivt med ulike fagmiljøer, kunder og leverandører.

🚩 Fornebu

Les mer om stilliingen og søk her

🔒

SOC Operatør

Som OT SOC operatør vil du inngå i et stort og svært kompetent team. Du vil ha tett samarbeid med erfarne sikkerhetsanalytikere og hendelseshåndterere. Noen av dine arbeidsoppgaver vil være å avdekke og forklare innbrudd i både OT- og IT-systemer, og kontinuerlig analysere og håndtere sikkerhetshendelser.

🚩 Arendal

Les mer om stilliingen og søk her

🔒

Utvikler Frontend

Er du klar for å utvikle morgendagens sikkerhetsløsninger, på en topp moderne teknologistack? Er du vår nye frontend utvikler som kan sørge for at analytikerne til enhver tid har informasjonen og arbeidsflyten de trenger for å utføre sine oppgaver? Både nyutdannede og mer erfarne oppfordres til å søke. Vi er opptatt av at du viser nysgjerrighet ovenfor faget, liker å prøve deg frem, og setter pris på å dele kunnskap med teamet slik at vi sammen skal bli enda bedre.

🚩 Arendal / Oslo

Les mer om stilliingen og søk her

🔒

Utvikler Backend

I møtet med nasjonale og globale trusselaktører, trenger vi både de riktige verktøyene og ikke minst de riktige menneskene. Nå søker vi etter deg som vil være en del av Telenors førstelinjeforsvar og bidra til å videreutvikle og styrke vår sikkerhetssatsning. Du bør ha erfaring med softwareutvikling, fortrinnsvis innen Python, men andre språk som Rust, Go, C++ er også interessant. For riktig person er ikke kjennskap til et spesifikt språk avgjørende.

🚩 Arendal / Oslo

Les mer om stilliingen og søk her

🔒

Utvikler Sikkerhetsingeniør

Vil du bli en del av hverdagen vår som er preget av ekstremt høyt faglig kompetanse, og samtidig masse humør og latter? Vi ser etter deg som brenner for sikkerhet som fag, har erfaring med Linux, kunnskap om kryptering og aktuelle protokoller som benyttes i nettverkskommunikasjon og erfaring med behandling av større datamengder.

🚩 Arendal / Oslo

Les mer om stillingen og søk her

🔒

Intrusion Analyst

Hovedoppgavene for en Intrusion Analyst er å analysere og korrelere ulike datakilder for å oppdage og forklare datainnbrudd og innbruddsteknikker, omsette kunnskapen om disse til deteksjon, rådgivning og rapporter. Du blir en del av et stort og svært spesialisert sikkerhetsmiljø.

🚩 Fornebu

Les mer om stillingen og søk her

Arbeidsmiljø. Vi trenger vi både riktige verktøy og riktig mennesker.

Dette får du

 • Kontinuerlig faglig utvikling og utvidelse av eksisterende kompetanse inn mot OT-området.

 • En posisjon der du aktitvt vil bidra til å utvikle sikkerhetstjenester og produkter.

 • En rolle der du gir råd til både våre kunder og dine kolleger i forbindelse med OT-sikkerhet.

 • Utfordringer som handler om å muliggjøre en tettere integrasjon mellom OT- og IT-infrastruktur på en sikker måte, og hvordan etablere synlighet og deteksjon for cybersikkerhetshendelser i OT-miljøer.

 • Mulighet til å utvikle deg selv og lære den nyeste teknologien etter hvert som den blir tilgjengelig.

Hvem ser vi etter?

I Telenor er vi opptatt av at alle skal føle at de kan bidra til å gjøre bedriften og arbeidshverdagen så god som den kan være.

Det er viktig at du kan jobbe selvstendig, men du blir en del av et lag som også må jobbe tett sammen. Det er helt essensielt at du er med når forandringer skjer, at du kan tilpasse deg ulike situasjoner og bidrar til å hele tiden tenke nye tanker.

Du er opptatt av å forstå kunden, for bare gjennom dette perspektivet kan vi levere fullgode løsninger.

Du er nysgjerrig, liker å lære og evner å bruke tilegnet kompetanse slik at den kommer både teamet og kundene til gode.

Arbeidsmiljø i Telenor

Gode grunner til å velge Telenor som din neste arbeidsplass

 • En utfordrende jobb i et selskap med høy kompetanse og et brennende engasjement.

 • Et sterkt fagmiljø som oppfordrer til spesialiseringer og sertifiseringer, og dermed gode muligheter for å oppnå dokumentasjon for din kompetanse.

 • Et inkluderende arbeidsmiljø med kultur for å hjelpe hverandre i hverdagen.

 • Jobb i et av de største sikkerhetsmiljøene i Norge, med strategisk satsing på å være en fremtidsrettet sikkerhetsleverandør i det nordiske markedet.

 • Markedets beste muligheter for å utvikle deg selv faglig og personlig i Norges største teknologibedrift.

 • Fleksibel arbeidstid og betydelig rom for stedsuavhengig utførelse av arbeidsoppgaver.

 • Gunstige ordninger for kantine, trening og firmahytter.

 • Konkurransedyktige betingelser og en svært attraktiv pensjonsordning.

 • Mulighet for å melde deg på aksjesparingsparingsprogram for våre ansatte.