- Vi er så klare for å møte fremtiden

Torbjørn Larsen er ansatt som IT-direktør i Telenor, men han har slett ikke kommet hit kun for å jobbe med IT.

– IT representerer viktig ekspertise og kompetanse. Men når IT og digitalisering er blitt en del av sentralnervesystemet til bedriften, er tiden inne for at business og IT kommer sammen for å utvikle løsninger i fellesskap. Det er det jeg tror på, sier Torbjørn Larsen som startet i jobben IT-direktør høsten 2022.

– Vi skal først og fremst skape en verdifull forskjell for målgruppene våre. Og det kan vi ikke gjøre kun med IT, forklarer den erfarne lederen som har gjennomført mange komplekse transformasjonsprosesser. Han vet hva som skal til for å minimere avstanden fra tanke til handling og skape en attraktiv arbeidsplass for Norges flinkeste folk.

En visjon for Telenor IT

IT-sjefen beskriver den moderne IT-agendaen som et miljø med sterke tverrfaglige innsatsområder og skjebnefellesskap innenfor go-to-market-miljøer som leverer løsninger som det svinger skikkelig av.

- Som utvikler hos oss skal du se blå himmel. Du skal jobbe sammen med andre utviklere og designere, men også sammen med business og tett på målgruppene. Du skal oppleve å være en del av et team som utgjør en verdifull forskjell på daglig basis. Det er nemlig beviset på en endringsdyktig organisasjon, forteller en svært engasjert leder som nå legger ambisiøse planer for 2023.

Det er ikke så lenge siden han gikk sine første skritt på torget som Telenor-mann. Her er det alltid mye himmel. Det langstrakte torget strekker seg helt ned mot stranden, og lyset fra fjorden spiller i glassbyggene som nå er arbeidsplassen hans.

Torbjørn Larsen har en veldig klar visjon for hvordan den skal være. Den handler om å våge!

Det digitale skiftet er ikke et IT-prosjekt

Torbjørn Larsen mener at det digitale skiftet aller først er et kulturprosjekt og organisasjonsutviklingsprosjekt. Det handler om å bygge en endringsdyktig hverdag og en fleksibel arbeidsplass.

- Vi skal være best på state of the art software - og data engineering, og denne ekspertisen skal vi ha på innsiden av selskapet for å være dynamiske, forklarer Larsen.

Det er fordi det digitale skiftet slett ikke er et «big bang». Torbjørn Larsen er overbevist om at selskaper som lykkes er de som våger å endre strategien fra store omstillingsprosjekter til et kontinuerlig lærings- og utviklingsmodus.

- Vi har enormt mange flinke folk her allerede, og nå skal vi styrke vår spisskompetanse og seniorkompetanse slik at vi blir Norges beste lag med kontroll på egen skjebne.

Torbjørn Larsen er utdannet Master of Science fra NTNU i Trondheim og har en Master of Technology Management fra NTNU/MIT. Han er en av landets mest erfarne teknologiledere med bakgrunn fra privat og offentlig sektor.

Han har ledet bedrifter gjennom store endringer som konserndirektør for Digital Transformasjon i Sopra Steria, som direktør ved OsloMet – og ikke minst som IT-direktør i NAV, visepresident i Cisco og som CIO i Tandberg.

Men én ting er annerledes i jobben som IT-direktør i Telenor.

Torbjørn Larsen på Fornebu

Tar endringsreisen på alvor

- Jeg kommer til en organisasjon som har skjønt at for å nå målene våre så må vi forandre oss. Polletten har falt ned. Forandring er ikke farlig. Det er nødvendig. Her er en felles forståelse for at vi må komme tettere sammen, og det vi er i ferd med å få til nå, sier Torbjørn Larsen som jobber tett sammen med administrerende direktør Birgitte Engebretsen. Tonen mellom dem er lettbent og god.

- I endringsprosesser må ledelsen ha litt dødsforakt. Det er ikke mulig å sitte og klamre seg til taburetten. I Telenor Norge har vi en toppleder som har mot til å forandre, som leder midt i og ikke fra toppen og ned. Vi har en ledergruppe som virker gjennom andre og som ønsker å være gode rollemodeller. Det mener jeg er det beste utgangspunktet et selskap kan ha, sier Torbjørn Larsen.

Slik skaper vi en lærende organisasjon

- Når vi skal endre, utfordrer vi både maktposisjoner og gamle hegemonier. Vi krysskobler gamle siloer for å skape en smidig, lærende organisasjon. Min jobb nå er å sørge for at vi har den IT-muskelen vi trenger, forteller Torbjørn Larsen som er klar på at Telenor kommer til å styrke den interne kompetansen for å optimalisere bruken av markedet. Med ekpertisen på innsiden tror han Telenor også kan bruke konsulenter mer effektivt.

Akkurat nå står vi midt i en tid med store skifter i mange bransjer, akselererende teknologiutvikling, demografiske endringer og ikke minst mobilitet i arbeidslivet. Vi mennesker endrer preferansene våre. Alle disse faktorene gjør at det kreves mer av arbeidsplassene. Vi må skape mer på alle nivåer. Torbjørn Larsen har overtatt ledelsen av Telenor IT midt i dette komplekse bildet. Han er overbevist om at tiden for å drive med produksjon, drift og endringsprosjekter hvert tredje år, er over.

- Vi bygger en lærende organisme som kontinuerlig prøver og feiler i omgivelsene. Vi etablerer endringsevne i hele organisasjonen - og en endringsdyktig arkitektur og kodebaser der det er mulig å levere noe kult mange ganger om dagen!

Utviklerplattform for kodehåndverk

Telenor IT bygges nå etter et team-first-prinsipp. Torbjørn Larsen forklarer at det skal bli slutt på å flytte rundt på folk ut og inn av prosjekter. Nå bygges stabile, godt presterende team med en stående kapasitet.

Telenor har som ambisjon å lage den beste utviklingsopplevelsen i europeisk skala. Å jobbe som utvikler i Telenor skal være smidig. Utviklerne jobber på en plattform som kontinuerlig utvikles for å fjerne byråkratiske prosesser som hindrer kreativitet. Team topology står nemlig på agendaen til Telenor IT. Torbjørn Larsen forklarer:

- I tillegg til å jobbe i tverrfaglige produktteam med kort vei fra tanke til handling, bygger vi en teknisk utviklerplattform som gjør utviklerne våre selvbetjente slik at de kan fokusere fullt på å gjøre en verdifull forskjell. Et Developer Experience team bygger selv denne plattformen. Teamet har som sin oppgave å legge til rette for at utviklermiljøet i Telenor skal fungere smidig, sier Larsen som ikke ser bort fra at denne plattformen også kan bli et produkt som kan leveres til kundene våre. For det er nettopp produkt- og tjenesteutvikling som står på agendaen i Telenor om dagen.  

Telenor er så mye mer enn 5G og fiber

I 165 år har Telenor bygget landet vårt for kommunikasjon og lagt grunnlaget for den ambisjonen vi har i dag; nemlig å digitalisere norske hjem og arbeidsplasser på en sikker måte - og langt utover det vi forventer.

Vi skal fortsatt være den ledende leverandøren av nettverks- og kommunikasjonstjenester i Norge. Men med det utgangspunktet ligger verden åpen for å utvikle så mye mer. Vi har i dag mange viktige sikkerhetstjenester knyttet til konnektivitet, men jeg tror også vi kommer til å levere tjenester som handler om å legge til rette for bruk av skyen, sier Torbjørn Larsen som er overbevist om at vi er i startgropa når det gjelder å utvikle tjenster som gjør livet enklere, sikrere og smidigere for både folk flest og norsk arbeidsliv.

Hvorfor velge Telenor?

Når Torbjørn Larsen og Telenor skal bygge 50 operative team, trenger han enda flere flinke folk med på laget - i tillegg til å ta skikkelig godt vare på alle kompetansen vi allerede har. Han ser etter folk som ønsker å være på en reise i norsk historie. Men konkurransen om senior IT-kompetanse i Norge er enorm. Hvorfor skal flinke folk velge Telenor?

- Det er ikke mange arbeidsplasser i Norge som har en «agile at scale»-agenda med skyteknologi og moderne software engineering praksis i den størrelsen vi kan tilby, smiler IT-direktøren som ser frem til å inkludere nye, kreative og nysgjerrige medarbeidere inn i nytenkende og smarte team.

- Telenor skal være skikkelig kult sted å være. Teamene skal være trygge og gode arbeidsfellesskap på seks til ni personer. Du vil oppleve å høre til og bli lyttet til. Bra kode blir til i små, tette miljøer med psykologisk trygghet, og det er slik vi nå rigger oss for fremtiden, sier Larsen og legger til at det å høre til i et selskap er en verdi som han selv setter pris på.

Ansatte jobber i team på Telenor Fornebu

Stabile relasjoner og stødige team

- Jeg tror at dyktige håndverkere ønsker å jobbe med i gode team som er stabile over tid. Da er det mulig å gå i dybden og skape skikkelig kule ting. Som konsulent må du ofte montere og demontere relasjoner, mens vi kan tilby en state-of-the-art teambasert utviklingsarena – og det tror jeg er attraktivt!

IT-sjefen tror Telenor kommer til å rekruttere både fra det private og det offentlige. Og til flinke IT-folk som i dag jobber i offentlig sektor, har han ett tydelig budskap (basert på egen erfaring):

- Vi kan tilby trøkk, ambisjoner og utålmodighet. Du trenger ikke vente til isbreene smelter, sier Torbjørn Larsen med glimt i øyet.

Torbjørn Larsen på jobb i Telenor

En helt unik mulighet akkurat nå

Torbjørn Larsen myser utover Fornebulandet. Han ser lyst på 2023, og mener oppriktig at akkurat nå er en ganske sjelden anledning og en unik mulighet dersom du som utvikler ønsker å være med på noe stort.

- Du kommer ikke til dekket bord. Vi er på en reise som tech-miljø. Men det er ikke ofte slike muligheter åpner seg. Du får rett og slett muligheten til å være med å forme en digitaliseringsagenda i et av Norges største selskaper, inspirerer Larsen og legger vekt på at det å jobbe i med IT i Telenor er mye mer enn å lage kul kode. Telenor er nemlig også en samfunnsaktør. Og slik verden ser ut akkurat nå, så krever dette ekstra mye av oss.

- Vi må bygge systemer som virkelig tåler en trøkk. Det betyr at vi til enhver tid må ta security - og privacy by design på alvor.

Akkurat nå videreutvikles tech-kulturen i Telenor, og IT-sjefen er overbevist om at i 2023 er Telenor faktisk det beste stedet å være for de flinkeste fagfolka i landet - i alle fall om du er typen som trives med bevegelse. Telenor har mot til å forandre, og det kreves også av deg.

- Hvis du velger Telenor nå, så kommer du til et selskap der gnisten er tent!