Hvor god er du til å lytte? Vi tror dette er en nøkkel til psykologisk trygghet

Psykologisk trygghet er ikke bare et buzzord. Det er selve fundamentet for innovasjon og vekst. Verdien av ærlighet og evnen til å vise sårbarhet og personlighet er det nye gullet i teamarbeid.

Det sies ofte at de beste teamene ikke bare jobber sammen; de deler, lærer og vokser sammen. Pulsen i et slikt team er avhengig av psykologisk trygghet – et miljø der alle føler seg trygge på å være fullstendig ærlige, å ta risikoer uten frykt for negativ konsekvenser. Dette er ikke en oppfordring til å kaste profesjonalitet over bord, men en invitasjon til å være hele mennesker på jobb: autentiske, feilbarlige og unike.

Våger du å være ærlig på jobb?

Ærlighet og mot til å dele personlige erfaringer bør verdsettes på lik linje som faglig kompetanse på en arbeidsplass. Når vi våger å være hele mennesker på jobb, så blir det trygt å foreslå uortodokse løsninger, dele mislykkede forsøk og lære av dem sammen. Resultatet er et sterkere, mer sammenkoblet team som er rustet til å takle morgendagens utfordringer med tillit og fellesskap.

Derfore krever den nye arbeidskulturen mer enn bare en endring i policy; den krever en transformasjon med hjertet.

Bli kjent med noen av oss!

I Telenor ansetter vi flinke fagfolk , men vi er samtidig opptatt av at vi alle har historier. Når vi tar oss tid til å lytte til hverandre, så har vi det rett og slett bedre sammen på jobb.

Vi utfordret ni ansatte til å plukke opp telefonrøret i den ikoniske telefonkiosken som symboliserer vår felles historie. Vi ba dem dele én historie om seg selv som ikke synes i kantina.

Hvem vil du lytte til?

Alexander

Wiweke

Vilma

Sathees

Sandra

Martine

Kjetil

Christian

Bli bedre kjent med oss