Pusher grensene for teknologien

Med utrullingen av 5G vil grensene for hva som er teknologisk mulig bli pushet lengre enn folk flest per nå forstår. Telenor er i sentrum for utviklingen.

To mennesker smiler foran en telefonkiosk

-          Vi vet en hel del om hva som blir mulig med 5G-teknologien, forteller løsningsarkitekten Carl Stefan. Økt hastighet i nettet betyr at langt flere får et velfungerende mobilt bredbånd, redusert latency gir en vesentlig bedre opplevelse for blant annet gamere og redusert responstid vil ta IoT-løsninger til et helt nytt nivå, og gjøre alt fra fjernkirurgi til autonome biler praktisk mulig – for å nevne noen ytterst få eksempler.

-          Det som gjør det ekstra spennende å jobbe med 5G-teknologien er alle de innovasjonene vi per nå bare så vidt aner konturene av, legger systemarkitekten Ingeborg til. 5G vil forandre samfunnet, og vi er en sentral aktør i denne utviklingen og skal hjelpe våre kunder med å pushe grensene for teknologien. Personlig synes jeg det er veldig fint å jobbe med å få alle disse mulighetene ut til folket.

-          Jeg opplever at det er overraskende mange ting som er spennende når du kommer virkelig ned i grøten i teknologien, forsetter Carl Stefan. At såkalt network slicing og private nett skulle være såpass gøy ante jeg ikke, men det kan jo blant annet føre til at vi kan flytte nødnettet inn i mobilnettet i stedet for i en separat infrastruktur. Det er givende å jobbe med, synes jeg.

Vil du bli en del av vårt IT-lag?

Klikk her for å lese mer om de spennende stillingene vi ansetter til!

Ledige stillinger

En sentral samfunnsaktør

Nettopp det å levere en samfunnskritisk infrastruktur gir en ekstra dimensjon til arbeidet for Ingeborg og Carl Stefan.

Det er jo spennende å jobbe med ny teknologi isolert sett, og det gir helt klart en ekstra dimensjon å vite at såpass mange folk og bedrifter er avhengige av våre tjenester for å få hverdagen til å funke og ivareta samfunnet, sier Ingeborg.

— Ingeborg Helen Langli, Systemarkitekt
Ingeborg Helen Langli


Vi bistår jo med alt fra å underholde mennesker – noe man ikke skal undervurdere betydningen av – til å sørge for at arbeidslivet endrer seg nå som folk reelt sett kan jobbe fra hvor enn de vil, legger Carl Stefan til.

Eksperter på nær sagt alle fagfelt

Et arbeid som spenner såpass vidt krever nødvendigvis godt samarbeid på tvers av en rekke fagfelt.

-          I Telenor jobber vi med fysisk infrastruktur som radionettet og fiber og samtidig et bredt sett av digitale tjenester, sier Carl Stefan. Vi har folk som både kan skru og taste. Her jobber frontend-utviklere som skal gjøre teknisk komplekse tjenester enkle å bruke, vi har UX- og UI-utviklere, tjenstedesignere og arkitekter – jeg tror det knapt finnes underkategorier av teknologer vi ikke har her på huset. Ikke minst har vi et stort behov for sikkerhetseksperter.

Utrullingen av stadig nye tjenester som følge av 5G, med sømløs flyt av data, øker sårbarheten og risikoen for at noen uvedkommende får tilgang og misbruker denne informasjonen. Sikkerhet er derfor naturlig nok høyt prioritert i Telenor.

-          Det som også blir viktig for oss fremover er å få tak i enda flere folk som evner å se det store bildet, sier Ingeborg. Vi trenger de som evner å knytte applikasjoner og systemer sammen for å lage gode tjenester.

To kollegaer som går ut av Telenor-bygget

Ingeborg Helen Langli, systemarkitekt og Carl Stefan Grøtter, løsningsarkitekt

Men hvem er det som vil trives i Telenor, ut over faglige kvalifikasjoner?

-          Hele poenget med Telenor er at det er rom for alle; det er mangfoldet av alle som jobber som gjør det såpass bra, sier Ingeborg. Ta alder, for eksempel. Jeg er yngst i min avdeling, og nyter godt av erfaringen til de som er eldre enn meg.

-          Er man for homogene mister man den nødvendige kreativiteten, fortsetter Carl Stefan. Vi trenger de unge som tenker helt nytt, de som har erfaring fra telco og de som har erfaring fra andre bransjer. Det mangfoldet er en kjempestyrke, og gjør det dessuten ekstra gøy å jobbe her.