IT er kjernen i alt vi driver med

To glade mennesker ute på Telenor Fornebu

Fra en stolt historie med fysisk infrastruktur, leverer nå Telenor stadig flere digitale tjenester. Dermed er IT blitt selve kjernen i virksomheten. Nå skal mesteparten opp i skyen.

Telenor går gjennom en stor moderniseringsprosess der digitalisering og teknologiutvikling er nøkkelen. Det gir mye å bryne seg på for de ansatte.

-          Det mest omfattende vi jobber med nå er å flytte on-premise-løsninger over i skyløsninger, forteller sky-arkitekten Vaibhav. Det ligger mange år med store utfordringer foran oss.

Vi har jo en del legacy, fortsetter Domain Architect Magdalena, jeg har faktisk hørt rykter om at det eldste systemet er fra 1974. Det som er positivt, er at vi har midler og støtte fra ledelsen til å gjøre noe med det.

IT er blitt mye viktigere i Telenor enn det var før, og det merker man på satsningen. Jeg synes det er utrolig spennende å være en del av den enorme moderniseringen.

Her kommer det snart en forklarende og pedagogisk tekst som beskriver dette bildet.

-          Vi har allerede brutt opp en del monolitt-tjenester, legger Vaibhav til, og flyttet disse inn på en mikrotjenesteplattform. Det gir oss en langt raskere utviklingstakt enn før da vi hadde store releaser. Nå ruller vi ut små endringer daglig.

En annen konsekvens av at IT har blitt viktigere, er et ønske om at kjernekompetanse skal sitte hos egne ansatte. Telenor rekrutterer derfor stort om dagen.

En annen konsekvens av at IT har blitt viktigere, er et ønske om at kjernekompetanse skal sitte hos egne ansatte. Telenor rekrutterer derfor stort om dagen.

Ønsker du å bli en del av vårt IT-lag?

Ledige stillinger
To smilende ansatte i Telenor

Vaibhav Bansal, Cloud Architect, og Magdalena Karolius, Domain Architect Exploratory Analytics

Valget falt på Azure

Det er Azure Telenor Norge har valgt å bruke som sky-løsning.

-          Vi har bestemt oss for å bruke infrastructure as code og Terraform, forteller Vaibhav, og ser at automatisering er viktig for å få nok fart; vi kan ikke gjøre oss personavhengige. Vi bygger opp applikasjoner og systemer gjennom pipelines hvor vi bruker Jenkins som byggeverktøy og ArgoCD som et deployment-verktøy. For infrastrukturpipelines bruker vi Azure Devops.

Telenor har dessuten stort fokus på containers og cloudnative løsninger. De bruker både on-prem plattform som Redhat Openshift og skyplattform Azure Kubernetes Service i stor skala

- Når det gjelder analytics, legger Magdalena til, har vi Azure Synapse Analytics (Datavarehusog Azure Data Lake) sammen med virtualiseringsplattformen Denodo, visualiseringsplattformen Qlik Sense og analyseplattformen SAS Viya. Det er ganske spennende å jobbe med både eldre og de mest moderne systemene. Det gjør arbeidshverdagen desto mer kompleks.

Denne kompleksiteten har påvirket hvordan Telenor tenker å fullføre overgangen til skybaserte løsninger.

Vår erfaring er at du ikke kan ta overgangen fra mainframe-løsninger til public cloud i ett jafs, sier Vaibhav. Vi tar det heller stegvis, noe andre også har erfart er den beste tilnærmingen.

Her kommer det snart en forklarende og pedagogisk tekst som beskriver dette bildet.

Denne kompleksiteten har påvirket hvordan Telenor tenker å fullføre overgangen til skybaserte løsninger.

-          Vår erfaring er at du ikke kan ta overgangen fra mainframe-løsninger til public cloud i ett jafs, sier Vaibhav. Vi tar det heller stegvis, noe andre også har erfart er den beste tilnærmingen.

-          Det er for stor risiko forbundet med å gjøre alt på en gang, sier Magdalena. Telenor har mange samfunnskritiske systemer og vi vil unngå problemer som kan oppstå om vi gjør for mange endringer samtidig. Derfor gjennomfører vi moderniseringen steg for steg i flere prosjekter.

Ny teknologi gir ny arbeidsform

Det er ikke bare teknologien som er ny i Telenor, men også i aller høyeste grad arbeidsformen. Som i alle virksomheter, har disse endringene bydd på visse utfordringer.

- I tråd med at prosjektene er brutt ned i mindre deler er også teamene mindre, forteller Vaibhav, og har større ansvar og autonomi over sin leveranse, i tråd med DevOps-tankegangen. Folk som kjente Telenor for noen år tilbake vil knapt kjenne oss igjen tror jeg. De vil bli positivt overrasket.

- Analytics & AI -avdelingen som jeg er en del av, var veldig tidlig ute med å jobbe agilt, sier Magdalena, og så har de fleste avdelingene fulgt etter. Den største utfordringen har ikke vært å vise til gode resultater – for de har vi mange av – men snarere å snu en kultur. Det tar tid, og selv om vi ikke er helt i mål, har vi kommet utrolig langt på kort tid.