Historier

Det handler om god behandling: Enda bedre på avstand

For kronisk syke kan ikke sykehuset være nær nok. Men mange kronikere opplever nettopp at det å slippe å dra på sykehuset er frihet i seg selv. Spesialsykepleier Sissel Eilertsen Klæth jobber for å gjøre det mulig.

Sissel

Det handler om god behandling: Enda bedre på avstand

For kronisk syke kan ikke sykehuset være nær nok. Men mange kronikere opplever nettopp at det å slippe å dra på sykehuset er frihet i seg selv. Spesialsykepleier Sissel Eilertsen Klæth jobber for å gjøre det mulig.

Sissel Eilertsen Klæth jobber på dialyseavdelingen på Nordlandssykehuset og er kontaktpunkt for en rekke kronisk syke pasienter spredt i hele Nordland. Alle kjenner ansiktet hennes, men i det daglige er det stemmen hennes de forholder seg til. Sissels pasienter klarer seg nemlig mer og mer på egen hånd.

– Vi utvikler en app for avstandsoppfølging, slik at både pasienten og vi som behandlere får et samlet sted å rapportere inn viktige målinger og analysere vitale data. Dialysepasienter er helt avhengige av at blodverdiene holdes stabile og på riktig nivå, og må ha behandling flere ganger i uken. Å gjøre disse dialysebehandlingene så effektive og selvdrevne som mulig, bidrar til at kronisk syke kan leve et liv med langt større frihet, forteller sykepleieren.

Nordlandssykehuset i Bodø dekker et område med store avstander og tidvis krevende vær- og føreforhold. For kronikere som trenger jevnlig dialyse eller annen form for oppfølging, innebærer det at de må bruke store deler av livet på å reise mellom hjemmet og sykehuset.

Heldigvis er det mulig for enkelte dialysepasienter å gjennomføre dialysen hjemme, der pasienten selv administrerer behandlingen. Denne løsningen krever imidlertid jevnlig oppfølging fra fagfolk og samvittighetsfull innrapportering fra pasientene. Tidligere skjedde slik rapportering på papir eller i ulike meldingsformater, noe som skapte utfordringer med oversikt og sporbarhet over tid.

– Dialogg-appen gir oss på sykehuset løpende innsikt i pasientenes dialysebehandling og helsetilstand. Ved at innrapporteringen går automatisk får vi mange flere datapunkter med høyere nøyaktighet. Samtidig frigjør vi tid og ressurser som kan brukes til å behandle og følge opp de pasientene som trenger det mest, sier Sissel.

Hun er overbevist om at digitale løsninger i helsevesenet vil bli stadig viktigere fremover.

– Vi er jo først og fremst opptatt av å gi pasientene en god behandling. At pasientene skal føle seg trygge når de bruker digitale løsninger, understreker hun.