Historier

Det handler om å rydde opp etter seg

For oss er det viktig å sikre hele Norge god dekning uavhengig av hvor man bor. Dette er en av grunnene til at vi fra årsskiftet 2023 stengte ned det gamle kobbernettet for våre egne kunder og flyttet dem over på moderne løsninger på fiber og mobil.

Rydde opp etter seg

Det handler om å rydde opp etter seg

For oss er det viktig å sikre hele Norge god dekning uavhengig av hvor man bor. Dette er en av grunnene til at vi fra årsskiftet 2023 stengte ned det gamle kobbernettet for våre egne kunder og flyttet dem over på moderne løsninger på fiber og mobil.

Nå er arbeidet med å rydde opp i kabler, linjer, bygg og annet utstyr som har utgjort hovednettet for telefonitjenester i Norge i mer enn 100 år i full gang.

Deler av nettet får nytt liv med fiber, og det som skal bort, fjernes med tanke på gjenbruk. Utstyr som ikke gjenbrukes, saneres etter miljøforskriftene. 

Rydder opp i gammelt utstyr og infrastruktur
– Vi har en stolt historie med kobbernettet. Nå som kundene våre er over på mer moderne teknologi, er vi opptatt av å rydde opp etter oss. Vi leverer uteområder tilbake til naturen og frigjør bygg til andre formål. Det pågår derfor opprydning og sanering av alt utstyr på Telenors siter som er tilknyttet kobbertjenester og produkter som Telenor har levert over kobbernettet. Dette skal bidra til å redusere risikoen for skader på dyr og mennesker, og forhindre forsøpling i naturen, sier Birgitte Engebretsen, administrerende direktør i Telenor Norge.

Milliardinvesteringer i mobil og fiber
Grunnen til at Telenor kunne stenge kobbernettet er at alternativene er blitt så mange og bedre. Kobbernettet ble i sin tid ble bygget for å tilby fasttelefon, og etter hvert bredbånd. Dette tradisjonelle nettet klarte ikke lenger å møte behovet for fart, stabilitet og kapasitet slik kundene forventet. 

Årlig investerer vi om lag 6 milliarder kroner i utbygging av mobil og fiber. Dette gjør at vi kan tilby våre kunder best dekning i landet. 

rydde opp

Et omfattende opprydningsarbeid
Det er ikke småtterier som skal fjernes etter mer enn 100 år med kobbernett landet rundt:

  • 140.000 km kabler i luftstrekk

  • 467.000 stolper

  • Teleteknisk utstyr på 6800 siter/lokasjoner

  • Inntil 3000 bygg fjernes

  • Inntil 200 tonn kretskort sendes til gjenvinning

Selv om opprydningsarbeidet omfatter et stort antall stolper og kabler, vil det fremdeles stå igjen mange stolper med kabler til annet bruk enn kobbernettet. Videre vil bredbånd gjennom kobbernettet våre åpent for kunder som har avtale gjennom andre teleselskap frem til høsten 2025. Dette som følge av krav fra myndighetene.

Slik rydder Telenor og gjenvinner

Kabler:

140.000 km med kobberkabel skal vekk de neste årene. Det tilsvarer en strekning tilsvarende tre ganger rundt ekvator. Forenklet sagt så blir dette etter granulering (en prosess for å gjøre materialet lettere å håndtere) til 50 prosent plast, 30 prosent kobber og 20 prosent andre bestanddeler – alt gjenvinnes. 

Plasten gjenvinnes eller kan bli brukt til nye produkter (f.eks. blomsterpotter). Kobberet sendes til profesjonelle aktører på metaller. Noe smeltes, noe selges på metallbørser, noe går til nye produkter som f.eks. maling.

Kobberet selges som råvare og gjenbrukes av andre aktører.

Stolper:

Det jobbes kontinuerlig med stolpesanering i Telenor. Det vurderes fortløpende hvilke stolper det er aktuelt å gjenbruke for fremføring av fiber til kunder og mobilstasjoner, og hvilke som skal fjernes. Stolpefjerning vil skje samlet for større områder på en planmessig måte. Enkelte steder vil derfor stolpene kunne bli stående noe tid før de fjernes. I 2023 har Telenor som mål å fjerne 11.000 stolper. Etter at myndighetens regulering oppheves i september 2025, vil vi kunne skalere opp opprydningen av stolper og luftkabler.

Bygg og sentraler:

Saneringen består i at Telenor tømmer bygg og rom helt eller delvis for utstyr. Utrangert teleteknisk utstyr på Telenors lokasjoner blir gjenvunnet og metaller blir gjenbrukt. Alle metaller i kretskort blir gjenvunnet (kobber, gull, sølv, aluminium, jern m.m.). I noen tilfeller blir selve bygget også fjernet. Noen bygg overlates til grunneier, mens andre selges. 

Birgitte Engebretsen

Følger miljøregler i saneringen

Telenor Norge er ISO 14001-sertifisert og alt arbeidet vi, og våre samarbeidspartnere, utfører er i henhold til kravene for denne sertifiseringen.

Alt utstyr skal sorteres og fraktes til energigjenvinning eller gjenbruk. For eksempel vil de gamle kreosotstolpene forbrennes på spesialanlegg for å sikre at kreosot ikke siver ut i miljøet. Likerettere, moduler og overspenningsvern gjenbrukes i andre installasjoner. En del av materialene i infrastrukturen har gjenvinningsverdi og vi sikrer at dette kommer til nytte.

Stor strømbesparelse 

I forbindelse med oppryddingen i kobbernettet har Telenor hittil i år kunne skru av strøm som tilsvarer et årsforbruk på 21 GWh. Det er like mye som gjennomsnittlig årsbruk for 1050 norske eneboliger. Det meste av strømbesparelsene kommer fra strømkutt på teleteknisk utstyr på de største sentralene.

Telenors mobilnett kåret til Norges beste

Telenor har en suveren dekningsposisjon bygget på moderne mobil- og fiberteknologi. Med nærmere 8800 basestasjoner spredt utover vårt langstrakte land dekker vi 87 prosent av Norges totale landareal og hele 99,9 prosent av befolkningen.

Vårt mobilnett er kåret til Norges beste de siste tre årene av anerkjente Ookla® Speedtest®. En eliteutmerkelse forbeholdt de mobiloperatører i verden som leverer eksepsjonell ytelse.

Vi skal ha et nett som ikke begrenser oss, men som gjør at vi i Norge også i fremtiden kan være i verdensklasse på å utvikle og ta i bruk ny teknologi.