Historier

Det handler om mennesket i sentrum: Hva er «skranken»?

Det bør være like enkelt å bruke kommunale tjenester som å bestille en hvilken som helst digital tjeneste på nett, mener rådmannen i Bodø kommune.

Rolf Kåre

Det handler om mennesket i sentrum: Hva er «skranken»?

Det bør være like enkelt å bruke kommunale tjenester som å bestille en hvilken som helst digital tjeneste på nett, mener rådmannen i Bodø kommune.

Vi møter ham på taket av fylkeshuset i Bodø sentrum, med lufthavnen og den tidligere hovedflystasjonen i bakgrunnen. Den evige vinden rusker ham i håret mens han snakker engasjert om digitalisering og samarbeid for fornyelse av Bodø-samfunnet.

– Dagens innbyggere, både unge og etter hvert eldre, har stadig høyere krav til kommunen som tjenestetilbyder. Vi skal være der i alle faser av livet, og da skal det være enkelt og effektivt å være i kontakt med oss – enten det gjelder eldreomsorg, barnehageplass eller en byggesak, sier Rolf Kåre Jensen, rådmann i Bodø kommune.

Jensen står i spissen for den digitale omstillingen av Bodø kommune, og sier at det er viktig både for å effektivisere og for å holde tritt med den hverdagsdigitaliseringen vi alle opplever.

– Du kan ikke be en innbygger i dag om å møte opp ved skranken for å få hjelp. Yngre folk vet jo ikke en gang hva en skranke er for noe. Vi må tilby løsninger der folk forventer det – på smarttelefonen deres. For oss handler det om å sette mennesket i sentrum, forteller Jensen.

Bodø kommune står på terskelen til en omfattende modernisering av byen. Lufthavnen skal flyttes, og vil frigjøre store arealer til en helt ny bydel. Sammen med Nordland fylkeskommune, Avinor og Telenor har Bodø kommune fått tildelt 50 millioner i statlig støtte for å utvikle området til å bli et utstillingsvindu for smartby-teknologi og grønne løsninger. Og som ikke de var nok, ble det nylig klart at Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024.

– Samarbeid er en viktig forutsetning for å gjennomføre viktige samfunnsendringer. Her i Bodø har vi gode forutsetninger fordi vi er en oversiktlig og ikke altfor stor by, der det likevel er store gevinster å hente på å ta i bruk smarte og digitale løsninger. Vi får det til sammen fordi vi kjenner og har tillit til hverandre, sier Jensen.