Historier

Teknologi en forutsetning for å hindre fraflytting slår Ole André fast

Som så mange andre som bor i mindre lokalsamfunn er Ole André Klausen, ordfører i Askvoll kommune, opptatt av å bevare bygda. Et stabilt og raskt nett er i den sammenheng helt avgjørende.

Ole Andre

Teknologi en forutsetning for å hindre fraflytting slår Ole André fast

Som så mange andre som bor i mindre lokalsamfunn er Ole André Klausen, ordfører i Askvoll kommune, opptatt av å bevare bygda. Et stabilt og raskt nett er i den sammenheng helt avgjørende.

Askvoll kommune er et knutepunkt mellom land og sjø og ligger idyllisk til på kysten av Sogn og Fjordane. Med sin vakre natur bestående av dype fjorder og bratte fjell er Askvoll et spennende reisemål. Fiske, fotturer, padling og sykling er noen av de aktivitetene fjordlandskapet tilbyr. 

Ole André og hans sambygdinger er stolte av den vakre bygden sin og opptatte av å sikre at folk forblir boende. Men de har ingen illusjoner. Kommunen har de senere år opplevd en nedgang i folketall og arbeidsplasser. Utviklingen av folketallet har vært svakest i aldersgruppen 20-40 år. 

-Nettopp derfor er det så viktig at vi tar nødvendige grep for å forhindre fraflytting og bevare bygda, sier Ole André.

Han peker på Telenors kobbersanering som et viktig ledd i dette.

-Kobbernettet har en begrenset tidshorisont og det er viktig å komme opp med nye løsninger som er fullgode. Mobilt bredbånd og fiber er en veldig god måte å møte framtiden på. Vi må få på plass gode løsninger for alle innbyggerne våre. Det er faktisk helt essensielt for å sikre at folk skal bli boende.

Tidligere i år kunngjorde Telenor etableringen Vestlandets første 5G-pilot i nettopp Askvoll kommune. Med en 5G-pilot på plass vil kundene som befinner seg innenfor dekningsområdet få muligheten til å bli flyttet over fra tjenester på kobbernettet til 5G-nettet. Kunder som i dag benytter tjenester over kobbernettet og befinner seg utenfor dekningsområdet vil få tilbud om nye og mer moderne løsninger over 4G-nettet.

Ole André gleder seg over mulighetene som nå åpner seg for innbyggerne.

– Vi har hatt en løpende dialog med Telenor i lengre tid og er veldig glade for at fremtidens supernett kommer til Askvoll. Med 5G vil vi kunne nyte avansert teknologi som vil gjøre hverdagen enklere, både for næringslivet og privatpersoner i området, sier Klausen.