Historier

Sikkerhetsekspert Julie mener vi som samfunn i større grad må være i forkant av truslene i det digitale domenet

I jobben sin ser hun daglig trusler og forsøk på angrep i cyberdomenet, altså angrep som utnytter teknologi og digital infrastruktur vi alle er avhengig av i hverdagen vår. Julie mener verdien av digitalisering svekkes dersom brukerne ikke kan føle seg trygge.

Julie

Sikkerhetsekspert Julie mener vi som samfunn i større grad må være i forkant av truslene i det digitale domenet

I jobben sin ser hun daglig trusler og forsøk på angrep i cyberdomenet, altså angrep som utnytter teknologi og digital infrastruktur vi alle er avhengig av i hverdagen vår. Julie mener verdien av digitalisering svekkes dersom brukerne ikke kan føle seg trygge.

Vi møter henne på toppen av Telenor-senteret på Fornebu i strålende sommervær. Det er under fem år siden hun selv for første gang trådte inn på plassen mellom de to lange kontorbyggene, der Jenny Holzers digitale tekstbanner pryder hele den sørvendte fasaden. I dag er Holzers interaktive diktning, som kontinuerlig ruller over det enorme banneret, en påminnelse om hvordan små impulser utenfra kan bli svært iøynefallende.

– Verden har blitt så mye mindre på grunn av kommunikasjonsteknologi. Som bruker tenker jeg at teknologien skal være der når jeg vil, og fungere på mine premisser. For eksempel vil jeg at teknologi skal hjelpe meg å kompensere for det som mangler når vi ikke møtes fysisk, sier Julie.

Hun kom til Telenor fra Forsvaret, og har jobbet med sikkerhetsvurderinger og analyse helt siden hun gikk ut fra skolen. I dag jobber hun med sikkerhet i Telenor-konsernet, og har jevnlig kontakt med kolleger og sikkerhetseksperter både i Norden og Asia.

– Verdien av digitalisering svekkes hvis vi som brukere ikke kan føle oss trygge. Jeg forventer at løsningene er utformet slik at sikkerhet og personvern er ivaretatt.

julie_1


I hverdagen er hun opptatt med å utforme og implementere strategier for forretnings- og cybersikkerhet. Om uforutsette hendelser oppstår i Telenors nettverk eller forretningsrelasjoner, er Julie og hennes kolleger raskt på ballen med analyser og beslutningsstøtte. Men hun mener det ikke er tilstrekkelig å håndtere problemer når de oppstår.

– Å jobbe med sikkerhet handler om å ligge i forkant. Vi må forstå truslene før de faktisk truer. Det er min forventning til teamet og meg selv, men det er også en forventing til alle digitale tjenester jeg bruker, avslutter hun.