Historier

For Håkon som driver med fiskeoppdrett er digitale løsninger helt nødvendig

Håkon Hagesæther driver med oppdrett i havgapet på Vestlandet. For ham er teknologi et stadig viktigere verktøy.

Håkon

For Håkon som driver med fiskeoppdrett er digitale løsninger helt nødvendig

Håkon Hagesæther driver med oppdrett i havgapet på Vestlandet. For ham er teknologi et stadig viktigere verktøy.

Håkon jobber for Flokenes Fiskefarm, en familieeid bedrift som startet opp i 1984 nærmest ved en tilfeldighet.  Håkons far og en kamerat søkte for moro skyld konsesjon til å drive fiskeoppdrett og fikk - til sin overraskelse - tilslag.
Håkon tar i mot oss i vakkert sommervær. Fjorden ligger stille og blank. En lett vind rusker tak i håret til den unge oppdretteren. Merden vi står på gynger svakt på lette krusninger. Håkon forsikrer oss om at det ikke alltid er like rolige forhold, og da er det godt å lene seg på digital teknologi for å sikre at produksjonen går sin gang.

- Vi er helt avhengige av kommunikasjonsteknologi for å få dette til å gå rundt. Alt knyttet til produksjonen er på nett. Vi har vår egen løsning der vi registrerer avvik i forhold til fôring, lusetelling og mer. Vi overvåker, kontrollerer og logger samtlige målinger på data. På denne måten kan vi lettere planlegge produksjonssyklusen vår. Vi kan beregne eksakt hvor mye fôr vi må bestille slik at vi får rett mengde fôr og ikke går tom før neste levering.

I dag er det fire familier som drifter det som er et av landets minste fiskefarmer. Flokenes Fiskefarm ligger vakkert til i Førdefjorden, mellom bratte fjell i Sogn og Fjordane. Fjorden er kjent for å være en av de mest artsrike og reneste fjordene på Vestlandet. Et ideelt utgangspunkt for familiebedriften som produserer laks som blir eksportert til hele verden.

hakon_1


Til tross for sin unge alder har Håkon vært vitne til en rask utvikling i løpet av de ti årene han har jobbet i oppdrettsanlegget.

- Utviklingen har vært helt utrolig. Vi har gått fra å ha gule Post-it lapper overalt til en hverdag der alt er digitalt med skyløsninger. Vi kan registrere forskjellige avvik og styre driften ved hjelp av App på mobilen mens vi er ute på merdene. All denne informasjonen laster seg automatisk opp i databasen vår, takket være pålitelig 4G.

Håkon tror vi kun har sett ‘toppen av isfjellet’ av det vi kan forvente oss av teknologi innen oppdrettsnæringen. Vi ber ham fantasere fritt og spør ham om hva slags teknologi han aller mest ønsker noen år frem i tid. Håkon myser mot sola, tenker og smiler.

- Jeg tror faktisk jeg kunne tenkt meg nanoroboter som tar knekken på lakselusa.

Kontrasten til hvordan det var for 30 år siden kunne knapt vært større. Da fantes det knapt teknologi i det hele tatt: kun regneark, kalkulatorer og fax. Utstyret har endret seg. Alt er større og tyngre. Større merder og moduler.

- I dag har vi kamera der vi kan overvåke mating. Vi har sikringsradioer som gjør at hvis man faller i sjøen så går alarmen. Et signal sendes til landbasen. Derfra går det automatisk et alarmsignal til 110-sentralen i Ålesund.  Det er betryggende. Fordi selv om vi i utgangspunktet er godt skjermet for uvær, så opplever vi en del sjøgang når vi får kraftig vind fra nordvest, avslutter Håkon.

Her kan du finne mer informasjon om Flokenes Fiskefarm:
Nettside: https://www.flokenesfiskefarm.no/
Facebook: https://www.facebook.com/Flokenes-Fiskefarm-As-734044059962579/