Historier

Det handler om dekning der folk bor, arbeider og ferdes

Mobildekning er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. Banker, butikker, helsevesenet, skolen, kort sagt virksomheter som holder hjulene i gang erfarer dette hver dag. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen kjenner på det samme: Mobildekning er blitt en helt sentral del for at folk skal få hverdagen til å fungere.

dekningstur

Det handler om dekning der folk bor, arbeider og ferdes

Mobildekning er helt avgjørende for at samfunnet skal fungere. Banker, butikker, helsevesenet, skolen, kort sagt virksomheter som holder hjulene i gang erfarer dette hver dag. Dekningsdirektør Bjørn Amundsen kjenner på det samme: Mobildekning er blitt en helt sentral del for at folk skal få hverdagen til å fungere.

Hvert år legger Bjørn Amundsen ut på en dekningstur gjennom hele landet. Selv om Telenor nærmer seg full dekning der folk bor, opplever han daglig hvor utfordrende det kan være å sikre dekning i et land som vårt. Det er «der ingen skulle tru at nokon kunne bu» det er vanskeligst og dyrest å bygge mobildekning.

Bjørn mener det er avgjørende å være ute i felt og måle dekning. Telenor har mange dyktige folk til å planlegge, bygge og drifte mobilnettet. Men høye fjell, dype daler og lange fjordarmer gjør at han noen ganger kommer i dekninsgdøde områder der det teoretisk sett skulle vært dekning.

Dekningstur
Foto: Telenor.

Helt siden 1980-tallet har Telenors mobilnett blitt kontinuerlig blitt utvidet og modernisert. I dag tilbyr vi 5G i stadig flere deler av landet, og svært god 4G-dekning i hele landet. Men naturens herjinger setter også Telenors mobilnett på prøve. Senest da uværet Hans herjet Sør-Norge i august. Mobilnettet er avhengig av tilgang på strøm. Da flommen tok strømkabler og fiber, gikk etter hvert mobilnettet ned.

I en slik situasjon er Telenors dekningsdirektør i beredskap nærmest døgnet rundt: Han holder ordførere, beredskapsledere i fylker og media løpende oppdatert. De beste telefonene tar han til de samme når nettet er oppe igjen.

Heldigvis er det lenge mellom hver gang utfallene er omfattende og langvarige, men for samfunnet kommer problemene raskt ved utfall. Derfor er robusthet i nettet blitt så viktig for Telenor.

Bjørn Amundsen er blitt synonymt med mobildekning i Norge. Historiene er mange om dekningsdirektørens møter med kunder. En gang ble han invitert til Enebakk der en kunde klagde på dårlig dekning. Det viste seg at Telenors dekning i området var utmerket. Amundsen sjekket  mobiltelefonen til kunden, og fastslo da at kunden var abonnent hos en konkurrent uten dekning. Kunden utbrøt : «Men er ikke du hele Norges dekningsdirektør, da?»

Forventningene er som sagt enorme til god dekning i Norge. Vi er blitt bortskjemt med gode mobilforhold sammenlignet med andre land. Det tar Telenor sin del av æren for, men Amundsen er snar å legge til at det er greit å ha konkurrenter som hele tiden holder oss på tå hev når det gjelder å bygge dekning der folk bor, arbeider og ferdes.

Telenors mobilnett

Telenor har en suveren dekningsposisjon bygget på moderne mobil- og fiberteknologi. Vi har alltid ligget foran når det gjelder dekning, fart, stabilitet og kapasitet. Den posisjonen skal vi beholde; vi har svært høye ambisjoner knyttet til dekning.  

  • Vårt nett har best geografisk dekning i landet 

  • Vårt nett har fem år på rad blitt kåret til Norges raskeste 

  • Vi har et av Europas mest robuste nett  

  • Vårt nett overvåkes 24/7 av et av landets mest kompetente sikkerhetsmiljøer  

Vi investerer om lag 6 milliarder kroner årlig i utbygging, og vi  har landets største mobilnett med om lag 2000 flere basestasjoner enn nærmeste konkurrent.    

Best på geografisk dekning 
For oss er det viktig å sikre hele Norge god dekning uavhengig av hvor man bor. Med nærmere 8800  basestasjoner spredt utover vårt langstrakte land dekker vi 87,6 prosent av Norges totale landareal og hele 99,98 prosent av befolkningen.  

Bjørn Amundsen
Foto: Telenor Dekningsdirektør Bjørn Amundsen.