Historier

Det handler om å beskytte kritisk infrastruktur

Telenors nett og tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner i Norge skal fungere i fredstid, krise og krig. Sikkerhet er et ansvar vi tar på største alvor.

infrastruktur

Det handler om å beskytte kritisk infrastruktur

Telenors nett og tjenester er avgjørende for at samfunnskritiske funksjoner i Norge skal fungere i fredstid, krise og krig. Sikkerhet er et ansvar vi tar på største alvor.

Urolighetene i Europa etter Russlands invasjon av Ukraina vil prege vår sikkerhetssituasjon i lang tid fremover.

Etter at Norge høsten 2022 ble Europas største energileverandør er sikkerhet i kritisk infrastruktur viktigere enn noensinne.  Kraft og ekom står i et gjensidig avhengighetsforhold og holder samfunnet oppe. Dersom man mister kontroll på energiforsyning og elektronisk kommunikasjon vil dette ha betydelige konsekvenser for samfunnet fordi bortfall av disse tjenestene vil ramme en rekke samfunnssektorer.

I et stadig mer uforutsigbart verdensbilde er det viktig med samarbeid.  Å dele erfaring og kunnskap om hvordan man best kan beskytte seg og sin virksomhet er avgjørende.

Det ukrainske teleselskapet Kyivstar har i mer enn ett år kjempet en kamp for å holde nettverket og tjenestene sine oppe. En svært utfordrende oppgave ettersom det blant annet innebærer å gå inn i kampsoner for å reparere nettverk.

I slutten av mai 2023 besøkte teknologidirektør i Kyivstar, Volodymyr Lutchenko, Norge og ga Telenor førstehånds innblikk i hvordan han og hans folk jobber for å opprettholde nettverk og tjenester i en langvarig krigssituasjon. 

- Missilangrep, knapphet på elektrisitet og kraftforsyninger, utrustning og sikring av personell er noen av utfordringene vi står oppe i daglig, fortalte Lutchenko, som delte sine erfaringer med sikkerhets- og teknologiansvarlige i Telenor. 

Enorm innsats og oppfinnsomhet
En stor del av de russiske angrepene i Ukraina handler om å ødelegge kritisk infrastruktur for å frata befolkningen muligheten for å kommunisere og motta tilstrekkelig informasjon.

- Russlands bruk av langtrekkende missiler gjør at det i praksis ikke finnes noen steder som er helt trygge i Ukraina. Vi har derfor blitt nødt til å bygge tekniske anlegg i bunkere under jorden, noe som er vanskelig og kostbart, fortsatte Lutchenko. Han og resten av teamet hans er tilgjengelige døgnet rundt, både for å transportere maskinvare ut av krigssoner og for å bygge opp ny infrastruktur i nye områder.

- Vi fikk et sterkt, rørende, og tankevekkende foredrag fra Volodomyr Lutchenko. Det er hjerteskjærende å se hva Russlands brutale angrepskrig fører til av lidelser og ødeleggelser. Samtidig er jeg ekstremt imponert over den enorme innsatsen, oppfinnsomheten, og heltemotet Volodomyrs team viser når det gjelder å sørge for at det ukrainske folk er på nett og kan kommunisere i en krigssituasjon, sier Christer Eneroth, teknologidirektør i Telenor Norge.

Jobber systematisk innen sikkerhet, robusthet og beredskap
Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder digitalisering. Alle tjenester samfunnet hviler på, som vannforsyning, betalingstjenester, helse, nødetater og strømforsyning, er i stor grad digitale. Denne digitaliseringen gjør oss naturlig nok også mer sårbare. Norsk næringsliv og offentlige virksomheter er utsatt for stadige flere og mer alvorlige cyberangrep.

Telenor er en del av Norges totalforsvar og skal sørge for at kommunikasjonstjenester og nettverk fungerer i fredstid, krise og krig.

- Vi har et viktig ansvar for å sikre at vi alle er trygge mot sabotasje og spionasje i vår digitale hverdag. Det siste tiåret har vi bygd et helhetlig sikkerhetsmiljø i Telenor Norge for å beskytte oss selv, våre kunder og samfunnet generelt. Vi jobber systematisk innen tre hovedområder; sikkerhet, robusthet og beredskap - for å bygge, drifte og utvikle en så trygg digital infrastruktur som mulig. Å få innsikt i Kyivstars dramatiske hverdag etter mer enn ett år med krig, er viktig for oss og svært lærerikt.  Vi er opptatt av å lære av andre og å dele egne erfaringer om trusselbilde, håndtering av sikkerhetshendelser, og ikke minst å sette fokus på områder som vi anser som særdeles viktig for sikkerhetsarbeid, avslutter Eneroth.

Teknologidirektør i Kyivstar, Volodymyr Lutchenko.

Teknologidirektør i Kyivstar, Volodymyr Lutchenko.