T-We app/Apple TV - Account not found

Her kan du få hjelp dersom du får feilmelding "Account not found" når du skal logge inn/bruke T-We app på mobil eller Apple TV

Twe

Med Telenor ID kan du både logge inn med telefonnumrene og e-postadressene du har knyttet til din konto. Når du bruker WiFi og logger inn med telefonnummeret sender vi deg en SMS med en PIN-kode som du må oppgi.

Når du bruker mobildata, så finner vi automatisk telefonnummeret du bruker, og forsøker å logge deg inn med det.

Har du telefonnummer fra Telenor, så slipper du som regel å oppgi PIN-kode, men om du har telefonnummer fra en annen leverandør så vil vi sende SMS med PIN-kode.

Account not found kommer av at våre systemer ikke klarer å se at mobilnummeret du forsøker å logge inn med er knyttet til et T-We abonnement.

Her er flere ting du kan forsøke for å rette opp i problemet:

1.

EIER av T-We abonnementet må logge inn i T-We appen eller www.twe.no først og deretter gi tilgang til alle andre mobilnumre i husstanden som hun eller han ønsker skal ha tilgang. Slik legger du til tilganger.

Dersom du ikke vet hvem som eier T-We abonnementet, så er det altså den personen i din husstand som får tilgang til å administrere TV-abonnementet på Mine Sider.

TVabonnement på MIne Sider - account not found
Tilgangen vises med et slikt bilde på Mine Sider

2.

Problemet kan skyldes at enheten du logger inn med er logget inn på en annen Telenor-app (f. eks. Min Sky/Mitt Telenor) med en annen persons Telenor ID. Telefonnummeret vi da får er ikke det som er tilknyttet ditt TV-abonnement.

Slik kan du løse denne problemstillingen:

 1. Åpne et nettleservindu på en PC eller Mac, og slett cookies og hurtigbuffer

 2. Logg inn på www.twe.no med det nummeret som tilhører eieren av abonnementet

 3. Når eier er innlogget på www.t-we.no, kan hun/han samtidig se hvilke andre mobilnumre som har tilgang. Klikk på «Innstillinger» -› «Brukere og Profiler»

 4. Kontroller om mobilnummeret til den enheten som logger inn har blitt gitt tilgang. Hvis ikke, så kan eier legge til mobilnummeret som skal ha tilgang

 5. Logg ut av andre apper som bruker Telenor ID – f.eks Mitt Telenor eller Min Sky

 6. Lukk T-We app helt ned

 7. Slå på WiFi på enheten og oppgi et av numrene som eier har gitt tilgang når du starter T-We app på nytt, og følg instruksjonene

3.

Innloggingen på Apple TV foregår ved man scanner QR-koden som vises på Apple TV eller ved å skrive inn nettadressen som oppgis ved siden av.

Dersom du opplever at du ikke får logget inn på Apple TV kan du forsøke følgende:

 1. Bruk en enhet som allerede er logget inn på T-We App for å logge inn Apple TV

 2. Bruk en PC/Mac til å logge inn Apple TV, ved å skrive inn nettadressen som vises ved siden av QR-koden, og oppgi telefonnummeret til den som eier TV-abonnementet når du logger inn

 3. Har du kun tilgang til en enhet, og denne ikke får logget inn Apple TV, så kan du forsøke å koble denne enheten til WiFi, logge ut av andre tjenester som bruker Telenor ID på den enheten som ikke får logget inn – f.eks Mitt Telenor eller Min Sky, og starte innloggingen på Apple TV på nytt.

 4. Når du blir bedt om å oppgi telefonnummer må du oppgi nummeret til den som eier TV-abonnementet eller logge inn med e-postadressen og passordet til vedkommende ved å klikke «bruk e-post» til høyre over innloggingsfeltet.

appleTV QR-kode - account not found