Slik viderekobler du mobilen

Med viderekobling kan du sette over alle samtaler fra mobilen til et annet nummer eller MobilSvar.

Viderekobling aktiverer du med en tastekommando fra mobilen. Åpne telefonfunksjonen og tast dette inn på samme måte som om du skal ringe et nummer.

Det er forskjellige tastekommandoer for de forskjellig typene viderekobling:

Inntasting av koder for viderekobling

Type viderekobling Info Slå på viderekobling Skru av viderekobling
Generell Viderekobles ved ikke svar etter 20 sek, ved ikke kontakt og ved opptatt **004*telefonnummer det skal kobles til #, trykk på ring/send ##002#, trykk ring/send
Direkte Samtalen settes direkte over, det vil ikke ringe på din egen mobil **21*telefonnummeret det skal kobles til#, trykk ring/send ##21#, trykk ring/send
Ved ikke svar Viderekobling når du ikke svarer, med egendefinert tidsforsinkelse (tid før samtalen viderekobles) **61*telefonnummeret det skal kobles til**tid i sekunder (maks 30)#, trykk ring/send ##61#, trykk ring/send
Ved ikke kontakt Hvis telefon er utenfor dekning eller avslått **62*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send ##62#, trykk ring/send
Ved opptatt Viderekobling når du er opptatt i annen samtale **67*telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send ##67#, trykk ring/send

For noen mobiler kan det være nødvendig å taste inn to stjerner foran telefonnummeret det skal viderekobles til. Eksempel: **004** telefonnummeret det skal kobles til #, trykk ring/send.

Pris ved viderekobling

Du betaler vanlig samtalepris for telefoner som viderekobles. Samtaleprisen er lik den du ville betalt om du ringer direkte til nummeret det viderekobles til.

Se oversikt over samtalepriser

Merk at viderekobling til utenlandsk nummer vil ha samme pris som samtalepriser til utlandet, selv om du befinner deg i EU/EØS.