Meld inn skade

Alle felt markert med * er påkrevd. Fyll ut feltene under.

Kontaktinformasjon innmelder

Kontaktinformasjonen over registreres som innmelder av saken. Hvis innmelder var vitne til skaden, eller er ansvarlig for skaden, så huker du av under:

Annen skadetype?
Dersom henvendelsen ikke gjelder graveskade, miljøhendelse eller naturskade, kan du henvise innmelder til telenor.no/kabelnett hvor saken kan meldes inn med vedlagte bilder.