Foreldrekontroll

Her finner du informasjon om hvordan du setter opp regler for foreldrekontroll i din WiFi-ruter

Slik gjør du det

Det er flere måter du kan sette opp regler på. Du kan sette opp egne regler for et helt nettverk, slik at alle som bruker det vil følge reglene som er satt. Du kan også opprette ett eller flere ekstra trådløst nettverk, for eksempel et eget nettverk som kun barna skal bruke.

Du kan også sette opp egne regler for kun en datamaskin og/eller en mobiltelefon om du ønsker ha egne regler for de yngste i familien.

Lag regel for et trådløst nettverk

Denne fremgangsmåten passer best hvis du eksempelvis har satt opp et eget trådløst nettverk for dine barn, og ønsker at dette skal stenges på bestemte klokkeslett.

 1. Gå til https://wifi.telenor.no og logg inn

 2. Klikk deg inn på Foreldrekontroll

 3. Klikk på +Lag ny tidtabell

 4. Angi navn på regel, eksempelvis "ungdom"

 5. I tidtabellen, marker hvilket tidsrom du ønsker det trådløse nettverket skal være tilgjengelig. Tidsrommet du velger blir markert i grønt.

  • Tips: Du kan trykke ned og dra musepekeren over ønsket område for å markere flere timer/dager samtidig

 6. Trykk på Velg medlemmer

 7. På det nettverket som regelen skal gjelde for, velg regelen du laget under i nedtrekksmenyen under tidtabell (helt til høyre)

 8. Trykk så på Lagre regel. Du har nå opprettet Foreldrekontroll.

Lag regel for enheter

Dette kan brukes om dere eksempelvis ønsker at det yngste barnet i huset skal ha egne regler på mobiltelefon eller datamaskin.

 1. Gå til https://wifi.telenor.no og logg inn

 2. Klikk deg inn på Foreldrekontroll

 3. Klikk på +Lag ny tidtabell

 4. Angi navn på regel, eksempelvis "ungdom"

 5. I tidtabellen, marker hvilket tidsrom du ønsker det trådløse nettverket skal være tilgjengelig

 6. Trykk på Velg medlemmer og bla ned til Tilkoblede enheter

 7. I nedtrekksmenyen helt til høyre, velg tidtabell for enhetene (listen viser mobiler, pcer og annet utstyr som har vært tilkoblet) som skal være medlem

 8. Trykk så på Lagre. Du har nå opprettet Foreldrekontroll.

MERK:
Tidtabellen knyttes til enhetens MAC-adresse. Noen enheter kan endre MAC-adressen sin, for eksempel når de bytter fra kablet til trådløst nett, eller til et annet trådløst nettvern. Du bør derfor sjekke om enheten det gjelder ligger flere ganger i listen og at alle variantene er lagt til som medlem på regelen/tidtabellen du har laget.