foreldrekontroll

Slik gjør du det

Det er flere måter du kan sette opp regler på. Du kan sette opp egne regler for et helt nettverk, slik at alle som bruker det vil følge reglene som er satt. Du kan også opprette ett eller flere ekstra trådløst nettverk, for eksempel et eget nettverk som kun barna skal bruke.

Du kan også sette opp egne regler for kun en datamaskin og/eller en mobiltelefon om du ønsker ha egne regler for de yngste i familien.

Lag regel for et trådløst nettverk

Denne fremgangsmåten passer best hvis du eksempelvis har satt opp et eget trådløst nettverk for dine barn, og ønsker at dette skal stenges på bestemte klokkeslett.

 1. Gå til http://wifi.telenor.no og logg inn

 2. Klikk deg inn på Foreldrekontroll

 3. Klikk på Legg til +

 4. Angi navn på regel, eksempelvis "ungdom"

 5. Trykk på Velg tidsintervall og marker hvilket tidsrom du ønsker det trådløse nettverket skal være tilgjengelig

 6. Trykk på Velg på trådløse nettverk

 7. Huk av for det nettverket som regelen skal gjelde for

 8. Trykk så på Lagre. Du har nå opprettet Foreldrekontroll.

Lag regel for enheter

Dette kan brukes om dere eksempelvis ønsker at det yngste barnet i huset skal ha egne regler på mobiltelefon eller datamaskin.

 1. Gå til http://wifi.telenor.no og logg inn

 2. Klikk deg inn på Foreldrekontroll

 3. Klikk på Legg til +

 4. Angi navn på regel, eksempelvis "ungdom"

 5. Trykk på Velg tidsintervall og marker hvilket tidsrom du ønsker enhetene skal ha tilgang til internett

 6. Velg hvilke enheter (listen viser mobiler, pcer og annet utstyr som har vært tilkoblet) som skal være medlem

 7. Trykk så på Lagre. Du har nå opprettet Foreldrekontroll.