Forebygge skader

Ved å gjøre noen få grep, kan du sikre deg bedre mot skader ved lyn og torden

Lyn og himmel

Ta bilde av kablene

Når tordenværet nærmer seg, er det viktig å trekke ut kabler fra det elektriske utstyret hjemme. Det kan derimot være vanskelig å huske hvor alle kablene skal tilbake når uværet er over - særlig hvis du har mye elektrisk utstyr. 

Tar du et bilde av kablene før du trekker dem ut, har du en enkel referanse når du skal sette de på plass igjen. Ønsker du å ta vare på bildene dine? Les mer om Min Sky

Vi har også enkle veiledninger for oppkobling av utstyr til både Internett og TV.

Monter overspenningsvern

Et overspenningsvern vil hjelpe deg å sikre både utstyr og sikringsskap. Disse tre typene er laget for å verne mot skadelig overspenning.

  • Grovvern - Hindrer de store mengdene med elektrisitet fra å nå frem til husets elektriske utstyr. Grovvern beskytter både mot umiddelbare og langsiktige skader. 

  • Mellomvern - Brukes som hovedvern og beskytter deg selv når lynet slår ned langt unna. Dermed rammes ikke ledningsnettet inn til boligen. 

  • Finvern - Monteres mellom strømuttaket og støpselet på et elektronisk apparat. Finvern kan være fornuftig på det mest sårbare elektroniske utstyret, slik som datamaskiner og modem.


Finvern selges i de fleste elektronikk-butikker. Har du sekundærbeskyttelse inkludert i din forsikring, må du ha overspennings- eller finvern godkjent av Forsikringsselskapenes Godkjenningsnevnd (FG). Er du usikker på om produktet er godkjent, kan du forhøre deg med en elektriker eller forsikringsselskapet ditt.