Nettfilter

Nettfilteret hindrer tilgang til internettbilder som viser seksuelle overgrep mot barn, uten å utøve noen form for generell overvåking.

Hvordan fungerer det?

Nettfilteret ligger sentralt i selve Telenors nett, og gjelder for alle Telenors kunder uavhengig om du surfer på nettet via en datamaskin, et nettbrett eller på mobilen.

Filteret fungerer slik at dersom en Telenor-kunde forsøker å åpne en side med barnepornografisk innhold, kommer det opp en sperreside med informasjon om filteret, og en lenke til KRIPOS. KRIPOS har til nå registrert flere hundre nettsteder med ulovlig barnepornografi.

Ingen overvåkning

Telenor skal ikke utøve noen form for generell overvåking. Vi skal ikke vurdere lovligheten av innhold som formidles av andre, utover det som følger av gjeldende retts aktsomhetskrav.

Telenor vil i spesielle tilfeller likevel ha en proaktiv holdning til innhold som formidles - for eksempel ved spredning av barnepornografi.

Vi vil ikke på noen som helst måte lagre dataene, eller logge hvem som faktisk treffer filteret.

Vi gjør oppmerksom på at det vil være nettsider som ikke fanges opp av filteret, fordi det kun stanser sider som er registrert hos KRIPOS.

Distribusjon via fildeling, e-post og liknende blir ikke påvirket av filteret.