Lampestatus for modem

Lamper på de forskjellige modemene har litt forskjellige navn og betydninger, men de aller fleste modem har følgende lamper:

  • Power: Modemet har strøm

  • Online: Modemet ditt har tilgang til internett

  • DS: Downstream - nedlasting av data 

  • US: Upstream - opplasting av data 

  • Link: Lyser eller blinker ved datatrafikk

Hva det betyr når de forskjellige lampene lyser:

?

Cisco-modem

1. Normal drift: 
Power, DS, US og Online lyser. Link blinker.

2. Modemet stengt:  

Power og Link lyser. DS og US blinker.

3. Ingen signal til modem:  

Power og Link lyser. DS blinker.

4. Ingen signal fra modem:  

Power, DS og Link lyser. US blinker.

5. Systemfeil:  

Power, DS, US og Link lyser. Online blinker.

?

Thomson 420

1. Normal drift: 
Internet og Cable Link lyser og PC Link og Cable Activity blinker.

2. Modemet stengt:  

Cable activity, PC link og Internet lyser og Cable Link blinker.

3. Ingen signal til modem:  

Internet-lampen blinker.

4. Ingen signal fra modem:  

PC Link og Internet blinker.

5. Systemfeil:  

Cable Link, PC Link og Internet blinker.

?

Thomson 470

Normal drift:  
Power, DS, US og Online lyser. Link blinker.
Modemet stengt:  
Power lyser. DS, US og Link blinker.
Ingen signal til modem:  
Power lyser. DS og Link blinker.
Ingen signal fra modem:  
Power og DS lyser. US og Link blinker.
Systemfeil:  
Power, DS og US lyser. Online og Link blinker.

Opplever du problemer med Internett?

Svært mange problemer løses ved at man skrur utstyret av og på. Opplever du allikevel problemer, kan vi hjelpe deg med veiledninger for de vanligste problemstillingene.

Tregt, ustabilt eller manglende nett