Hjelp til D-link DWR-956 NW

Her finner du informasjon og veiledning for hvordan du kan sette opp
D-link DWR-956 NW - ruter til Mobilt Bredbånd

Mobilt bredbåndsruter D-link DWR-956 NW fra telenor
Oppgrader ruteren din

Er det mer enn 5 år siden du byttet utstyret ditt? Vi anbefaler å skifte til nyere utstyr for å oppnå bedre kvalitet. Teknologi er stadig i utvikling, og utstyr eldre enn 5 år er ikke lenger innenfor garantiperioden.

Les mer om vårt nyeste utstyr for Mobilt Bredbånd.

Enkle steg for å komme på nett

1

Sett inn SIM-kortet (ikke knekk ut til Mikro- eller Nano-SIM)

Bilde_SIM

2

Skru på antennene og koble til strømadapter

Bilde_966_antenne

Bilde_strøm_966

3

Koble til en datamaskin på det trådløse nettet

Windows:

 1. Venstreklikk på ikonet for trådløst nettverk nede ved klokken og datoen
 2. Finn nettverket som samsvarer med nettverksnavnet på baksiden av ruteren og trykk 'koble til'
 3. Skriv inn nettverkspassordet som står på baksiden av ruteren, trykk 'koble til'

Mac:

 1. Trykk på Airport, ikonet for trådløst nettverk
 2. Trykk på ditt nettverk
 3. Skriv inn nettverkspassordet som står på baksiden av ruteren, trykk 'koble til'
4

Skriv inn PIN-kode, deretter dine egne innstillinger

PIN-kode

I veiviseren vil du bli bedt om å taste inn en PIN-kode. Denne finner du i brevet du mottok sammen med SIM-kortet til ruteren. 

Hvis du ikke finner PIN-koden, kan du hente ut PUK-koden på Mine sider. Når du har tastet inn PUK-koden vil du bli bedt om å lage en ny PIN-kode. 

Slik henter du PUK-koden

 1. Logg inn på Mine sider

 2. Velg abonnementet det gjelder

 3. Under Enheter og SIM, velg SIM-kortet det gjelder

 4. Trykk på Vis PUK-kode.

Spørsmål og svar

?

Hvordan endrer jeg nettverksnavn og nettverkspassord?

Slik endrer du nettverksnavn (SSID) og nettverksnøkkel (WIFI KEY):

 • Åpne en nettleser, for eksempel Internet Explorer, på en datamaskin som er tilkoblet ruteren.
 • Skriv 192.168.1.1 i adressefeltet, trykk Enter.
 • Skriv 'admin' i brukernavnfeltet. Passordet er det samme som nettverksnøkkelen. Nettverksnøkkelen (WIFI KEY) finner du på et klistremerke på baksiden av modemet.
 • Velg Wi-Fi, deretter Wifi Settings
 • Markér det trådløse nettverket du vil endre, trykk Edit
 • Skriv inn
  - Nettverksnavn: Navn på ditt trådløse nettverk (SSID). Du velger selv navnet på nettverket.
  - Nettverkspassord: Passordet for ditt trådløse nettverk. Nettverkspassordet lager du selv og skal bestå av minst 9 tegn, samt en liten og en stor bokstav (ikke æøå)
 • Trykk Apply
?

Hvordan endrer jeg trådløs kanal?

 • Åpne en nettleser, for eksempel Internet Explorer, på en datamaskin som er tilkoblet ruteren
 • Skriv 192.168.1.1 i adressefeltet, trykk Enter
 • Skriv 'admin' i brukernavnfeltet. Passordet er det samme som nettverksnøkkelen. Nettverksnøkkelen (WIFI KEY) finner du på et klistremerke på baksiden av modemet
 • Velg Wi-Fi, deretter WiFi Advanced
 • Endre kanal i Channel
 • Trykk Apply
?

Hvordan kommer jeg inn på menyen til ruteren?

Ruteren har en egen meny, hvor du blant annet kan endre trådløst nettverksnavn og nettverksnøkkel.
Slik kommer du inn på menyen til ruteren:

 • Åpne en nettleser, for eksempel Internet Explorer, på en datamaskin som er tilkoblet ruteren.
 • Skriv 192.168.1.1 i adressefeltet, trykk Enter.
 • Skriv 'admin' i brukernavnfeltet. Passordet er det samme som nettverksnøkkelen. Nettverksnøkkelen (WIFI KEY) finner du på et klistremerke på baksiden av modemet.
 • Merk, har du endret passordet selv, skriver du inn dette.
?

Hvordan kan jeg gjenopprette fabrikkinnstillinger?

Opplever du problemer med å koble deg til Internett, kan det hjelpe å resette ruteren.
Slik resetter du ruteren manuelt:
 • Trykk en binders/nål i resett-hullet, og hold inne i 10 sekunder.
 • Ruteren skrur seg av og på, og du kan koble til det trådløse nettverket på nytt.
 • Etter at du har resatt ruteren vil nettverksnavn og nettverkspassordet bli tilbakestilt. Du finner navn og passord på et klistremerke bakpå ruteren.
?

Hvordan låse nettverket på 4G, 3G eller 2G?

Er nettet ustabilt, kan det hjelpe å låse nettverket på enten 4G, 3G eller 2G.

Slik gjør du det:
 • Åpne en nettleser, for eksempel Internet Explorer, på en datamaskin som er tilkoblet ruteren. Skriv 192.168.1.1 i adressefeltet, trykk Enter.
 • Skriv 'admin' i brukernavnfeltet. Passordet er det samme som nettverksnøkkelen. Nettverksnøkkelen (krypteringsnøkkelen) finner du på et klistremerke på baksiden av modemet.
 • Velg Internet, deretter Radio Configuration.
 • Velg Kun 4G, 3G, 2G fra nedtrekksmenyen under Radio Mode.
 • Trykk Apply.
?

Programvareoppdatering

Ny programvare er viktig for å ivareta sikkerhet og stabilitet. Når ny programvare er tilgjengelig, oppgraderes ruteren automatisk. Enhets- og SIM-kortinformasjon nødvendige for å utføre programvareoppdateringen. Du kan også laste ned oppdateringen på denne siden. 

De tekniske parameterne som er nødvendige for å utføre den automatiske programvareoppdateringen, er enhetens serienummer og SIM-kortets IMSI-nummer. Dette identifiserer hvilken enhet du bruker og at du bruker Telenor sitt mobilnett, slik at din enhet får den riktige programvaren som er tilpasset Telenor sitt mobilnett.

Vis flere spørsmål og svar