Webinar: Teams for viderekommende

Kontakt oss om Teams

Vil du vite mer om Teams og hvordan din bedrift kan ta det i bruk?

Kontakt oss

Spørsmål og svar

?

Hvordan fjerner vi kontakter som ikke er med lengre, eksempelvis tidligere ansatte?

Eiere av et Team kan fjerne brukere som ikke lengre skal være del av et Team. IT kan videre fjerne brukere helt via administrator grensesnittet.

?

Det er fortsatt ikke kommet inn avhengigheter i Planner for oppgaver som må følge hverandre?

Det stemmer. Dette er noe man finner i Microsoft Project så det kan være at dette heller ikke er noe Microsoft ser for seg at skal komme. I Planner er dette per nå ment at skal løses ved at man bruker de enkle sjekklistene.

?

Kan man også varsles fra Flow på e-post og ikke bare i kanalen i Teams?

Det finnes veldig mange ulike Power Automate (Flow) maler, mange av disse inkluderer også varslinger til Outlook.

?

Hva må man gjøre for å integrere Mobilt Bedriftsnett (Telefon) i Teams?

Besøk vår side for Teams og legg inn ønske om å bli kontaktet: https://www.telenor.no/bedrift/telefoni/teams/

?

Hvordan konfigurere opp slik at man kan ringe direkte fra Teams til mobil?

For å ringe fra Teams til mobil så kreves det riktige lisenser samt noe som heter Direct Routing. Direct Routing kan man sette opp selv på egne servere eller man kan få dette levert som en tjeneste fra f. eks Telenor. Se her for mer info https://www.telenor.no/bedrift/telefoni/teams/

?

Finner ikke telefonnummer som alternativ deltagelse i Teams. Står kun "Klikk her" for å delta på de innkallinger jeg allerede har fått og som ligger i Outlook kalenderen.

Det kreves en egen lisens som muliggjør dette. Det er den som kaller inn til møte som må ha denne tilleggslisensen. Tilleggslisensen heter Microsoft Audio Conferencing. Når denne lisensen er lagt på brukeren vil han/henne få en automatisk epost med beskjed om at de nå kan invitere til Teams møter hvor deltagere kan ringe inn via telefon.

?

Er det mulig med telefonintegrering uten 365? Som en gratisversjonen av teams?

Nei, det er ikke støttet

?

Kan dere demonstrere bruk av Stream. Hvordan kan man bruke Stream til å gjennomføre webinarer?

Stream er den tjenesten som gjør opptak av møter og webinarer i Teams-møter og Teams Live Event. Så Stream kan man se på som bedriftens interne Youtube kanal.

?

Må teamene være Public for å få til dette med kunngjøringer til flere Team?

Du kan publisere kunngjøringer til alle Kanaler som du er medlem av, samt de som er Public.

?

Kan man merke "privat" på møteinnkallinger via Teams?

Hvis man ikke spesifiserer en kanal for møtet, så vil møtet være "Privat", hvis man legger til en kanal så vil møtet være åpent for alle kanalmedlemmer.

?

Finnes det noen måte å få oversikt over eposter i Teams? I dag er det meste overført fra outlook (kalender, oppgaver ++) så outlook benyttes kun til send/motta epost.

Mail til ens egen epostkonto ser man ikke via Teams, men det finnes 3. parts applikasjoner som gjør at man kan integrere epostklient i Teams

?

Kan man gjennom Onenote få en enkel kobling til Planner? Vi skriver møtereferater i Onenote, og så er det behov for at oppgavene som skal utføres etter møtet kunne blitt koblet til Planner (uten at det gjøres manuelt)

Det ligger forslag inne hos Microsoft fra brukere (uservoice), hvor brukerne ønsker å kunne automatisere at "tasks" (oppgaver/ToDo's) i OneNote skal kunne automatisk importeres til Planner, men per nå er ikke dette tilgjengelig. Det finnes dog 3. parts applikasjoner som til en viss grad forenkler denne prosessen

?

Noen tips om macroer i OneNote?

Macro'er i OneNote er ikke støttet som standard, men man kan legge til en Add-in som heter "Onetastic". Dette er dog 3. part, og ikke noe som Microsoft eller Telenor har erfaring med

?

Med engelsk oppsett; hvor går du inn for å vise kunngjøringer?

Når man trykker på "New Conversation", så får du opp tekstboksen, under denne har du et ikon av en "A" med en blyant (formatering), trykker du på denne får du opp formateringsvalg for samtaletråden, og oppe til venstre vil du se "New conversation" med en nedtrekksmeny, her kan du velge "Announcement".

?

Om man ikke tagger, får likevel alle som er i gruppen varsel?

En kunngjøring er i utgangspunktet kun en samtaletråd med muligheter for å legge inn bilde (den er litt mer i øynefallende enn en vanlig samtaletråd), man må fortsatt tagge medlemmer i team/kanaler for at de skal få varsling

?

Kan man lage anonyme undersøkelser eller stemming (anonymt valg) via app i teams?

Ja, man kan legge til f.eks. Polly (3. parts app) for å gjennomføre avstemming, eller man kan benytte Microsoft Forms og lage en anonym undersøkelse.

?

Innringing direkte i Teams er kun en opsjon? Slik vi har den satt opp er den ikke tilgjengelig.

Dial-in conferencing krever en lisens for "Audio Conferencing", disse må da tildeles per bruker, og vil da gi provisjonere dial-in detaljer når bruker kaller inn til Teams møter

?

Hvordan legge kontakter fra telefon inn i Teams?

Kontakter hentes fra Outlook kontakter. Så om telefonen er oppsatt med å lagre kontakter i Outlook så vil disse også kunne finnes i Teams

?

Må man være admin på noe av det du har endret i dag?

Det vi demonstrerte i dag er sett i fra sluttbrukers ståsted, men det kan være et avvik her litt avhengig av hver enkelt bedrifts IT oppsett

?

Ringe utland i Teams. Tellerskritt?

Har man både telefoni i Teams og mobilabonnement (bedrift) fra Telenor så settes tale i Teams opp som en tvilling. Man vil da ha samme kostnad i Teams som man har via mobilen. Er man i utlandet og ringer fra Teams så vil man ringe som om man satt i Norge. Så her kan det være store kostnader å spare om man er i et land hvor det er dyrt å ringe via mobilnettet. Via Teams går samtalen via internett og ut fra Norge og ikke ut fra landet man befinner seg i.

?

Når du legger til deltager i møte, så får man en oppdateringslink. Må alle da få denne linken, eller kan bare de som er lagt til få denne?

Dessverre så er det per idag slik at alle mottar oppdateringer på møteinnkalling via Teams, men dersom du legger til ytterligere deltagere via Outlook så skal du kunne velge å kun sende oppdatering til den nye deltageren

?

I cellen fremdrift så ser vi at det hadde vært en stor fordel om vi kunne satt en task på pause. dette fordi en enkelt person kan ha flere tasker og for å få reel oversikt over hverdagen til denne personen så hadde dette vært fint. vet dere om det er sett inn på å legge til?

Det er per nå kun 3 status'er en task kan ha i Planner, dette er da "Ikke startet", "pågående" og "Fullført", vi kjenner ikke til om det vil bli andre status'er tilgjengeliggjort etterhvert, men ett alternativ er da at man benytter disse "Samlingene" og navngir disse med ønsket statustype, så får man i alle fall synliggjort dette.

?

Hvordan kan man kopiere filer og mapper mellom to kanaler?

Gå til Filer, velg Åpne i SharePoint (oppe i høyre hjørne). I SharePoint kan du da velge å flytte eller kopiere til andre Team og Kanaler som du har tilgang til.

?

Hvilken fane valgte du for å legge til en nettside?

Trykk på + og velg så å legge til "Website"

?

Kommer dere inn på bruken av Sharepoint delen av Teams?

På grunn av den begrensede tiden rakk vi ikke dette denne gangen. Men dette kan være noe vi tar mer med i et senere webinar. Vi har dekket deler av dette tidligere i våre webinarer som du finner under Telenor Bedrift sin YouTube-kanal.

?

Beholdes all historikk i Planner?

Ja, Planner tar vare på historikk i forhold til eventuelle kommentarer. Historikk i forhold til dokumentene som legges til håndteres av SharePoint hvor disse blir lagret. Også de man laster opp fra PCen.

?

Hva er forskjell mellom M.Teams og Webex Teams?

Hovedsaklig er dette to løsninger fra to forskjellige leverandører som begge løser mange av de samme oppgavene. Blir dessverre vanskelig her å gå inn på forskjellene i detalj. Bruker man ellers Microsoft 365 så vil man nok kunne se mange fordeler også ved å ta i bruk Microsoft Teams. Det viktigste av alt for begge løsningene er innføring for de ansatte som skal bruke løsningene. Ofte trenger man bare 20% av all funksjonaliteten. Så begge dekker nok godt behovet til de fleste.

?

Hvorfor finner ikke jeg like mange apper som dere? Jeg finner ikke YouTube på "Flere apper".

Dette kan ha med oppsettet satt av bedriftens IT-avdeling som kan begrense hva de ansatte har tilgang til. Ta en prat med de som supporterer deres Teams løsning så kan de se nærmere på dette.

?

Kan dere vise hvordan en deler filområder mellom flere teams? (Teamene har i utgangspunktet forskjellige medlemmer, men alle skal ha tilgang til dokumentene)

Man kan ikke dele filområder med flere team, men man kan opprettet grupper i Microsoft 365 som man kan bruke dersom man ønsker at flere grupper automatisk skal få tilgang til ulike områder.

?

Hvorfor holdes dette webinaret i GoToWebinar og ikke i Teams? Er det mulig å gjennomføre webinarer på samme måte i Teams, som i f.eks. Zoom, GoToWebinar, etc?

Dette webinaret kunne også vært holdt via Teams Live Event, men per nå har Telenor som et stort selskap valgt at det for webinarer skal benyttes GoToWebinar som også er integrert med våre andre systemer. Et godt spørsmål og vi anbefaler absolutt andre å se nærmere på Teams Live Event når de ønsker å holde webinarer.

?

Kan dere lett forklare/tydeliggjøre prinsippet mellom Sharepoint og Teams. Man har jo sharepoint sider med dokumenter/arkiv som ikke er synlig i Teams.

SharePoint er en av delene i Teams. Alle mapper og filer som lagres i Teams lagres i SharePoint område som er knyttet mot dette Teamet. Så andre Team har andre SharePoint områder som man ikke har tilgang til om man ikke er del av dette teamte. Man kan også har SharePoint områder som ikke er knyttet i det hele tatt mot Teams. Så SharePoint kan være både en del av Teams men også et helt separat element.

?

Er det mulig å lagre WIKI-referater som pdf-filer?

Nei, her ville jeg nok heller da brukt OneNote hvor du f. eks kan velge å printe en side og da velge å printe som PDF.

?

Er det mulig å opprette Team med medlemmer fra eksterne organisasjoner?

Ja, du kan invitere både interne og eksterne til et team i Teams. Om ikke bedriftens IT har sperret for dette.

?

Kommer det mulighet for å opprette mindre grupperom i et møte?

Ja, det er allerede på vei og flere og flere bedrifter vil se at de får denne muligheten fremover. Møteleder kan her dele opp deltagere i mindre grupper og deretter kalle alle tilbake når tiden for gruppeoppgaver er ferdig.

?

Kan dere vise på nytt dette med kunngjøringer - jeg får ikke opp denne funksjonen når jeg trykker på Ny samtale i en gruppe?

Se opptaket og hvordan vi gjorde dette igjen. Dette er relativt nytt så kan også være at dette ikke har kommet til alle enda.

?

Når jeg skal legge til en ny app, så får jeg kun valg mellom å legge til appen i et team eller i en chat. Fikk ikke valget dere hadde

Dette kan ha med oppsett satt av IT hos dere. Ta kontakt med support hos dere så kan de sikkert svare på dette. Det vi viser er oppsett satt uten noen begrensninger.

?

Kan man gi flere personer samme oppgave uten å måtte lage en task til hver enkelt? Altså slik at hver enkelt skal kunne sette oppgaven som completed uten at selve tasken legger seg i completed når den første trykke completed.

En oppgave kan tilegnes en eller flere personer. Det kreves likevel kun en person som til slutt velger å sette oppgaven som fullført. Her kan man eventuelt bruke sjekklisten og legge inn egne punkter som alle må sjekke av før en til slutt trykker den endelige fullfør knappen.

?

Hva heter Microsoft planner på den engelske versjonen?

Uavhengig av norsk eller engelsk så heter Planner det samme.

?

Kan dere anbefale noe gode applikasjoner som er mest brukt i Microsoft Teams og lettere å komme i gang for folk som har akkurat begynt å ta Teams i bruk?

OneNote, Planner og Filer (SharePoint) i tillegg til å bruke chat. Dette dekker nok det meste av grunnbehovet. I tillegg kan vi som vi site anbefale å bruke + og deretter legge til relevante nettsider og Youtube videoer som er relevante for prosjektet/oppgaven som skal løses.

?

På hvilken måte er 3. part software apper sikret mot virus eller andre sikkerhetshull?

Microsoft har et eget sertifiseringsprogram som må følges i forhold til 3.parts applikasjoner som ønsker å knytte seg mot blant annet Microsoft Teams. https://docs.microsoft.com/en-us/microsoft-365-app-certification/overview