Alle snakker om 5G – men hva skal bedriften din bruke det til?

5G er i vinden og 5G nettet bygges ut i stor hastighet. I dette webinaret viser vi hvordan 5G fungerer, samt hvorfor det blir viktig for bedrifter og ansatte i tiden fremover. Telenor har kommet langt i utbyggingen av 5G, et mobilnett som vil gi norske bedrifter, uansett størrelse og bransje, helt nye muligheter.

I webinaret henter vi eksempler fra små og mellomstore bedrifter. Vi vil fortelle om status på 5G-utbygging, diskutere de nye funksjonene i teknologien, og vise eksempler på hvilke muligheter 5G vil gi norske bedrifter.

?

Hvorfor graves det fiber når 5g gir alt dette ?

Mobilnett vil alltid være en delt ressurs hvor alle deler på kapasiteten. Derfor er det nødvendig at Fiber og 5G lever side om side, og benyttes der det er mest hensiktsmessig.

?

Vil mobildekningen bli bedre? Faller ut under samtaler når jeg kjører mellom Ørje og Fredrikstad

Mobildekningen vil alltid forbeders. I dekningskartet vårt vises det til enhver tid der hvor det planlegges ny dekning for både 4G og 5G. Se på telenor.no/dekning. Det er vanskelig å si noe om noe så konkret

?

Ullerntoppen har knapt 4G og 5G er enda dårligere

Mobildekningen vil alltid forbeders. I dekningskartet vårt vises det til enhver tid der hvor det planlegges ny dekning for både 4G og 5G. Se på telenor.no/dekning. Det er vanskelig å si noe om noe så konkret

?

En STOR ulempe med 4G (og sikkert 5G) ift fibernett: Prismodellen. Å betale for antall Gb nedlasting (ref Next abo), er altfor dyrt i en hjemmekontor setting

For et hjemmekontorløsning anbefaler vi å se på abonnementene som er tilgjengelig for Trådløs Bredbånd. De burde kunne tilfredsstille de fleste.

?

Hei. Hvorfor er ikke Stavanger med under Rogaland?

Stavanger bygges ut i år, mao. ikke neste år.

?

Hvorfor er alt konsentrert rundt de store byene - når veldig mange av SMB er ute i bygdene - vi sliter til og med 4G der vi holder til

Hele nettet vårt vil bli bygget ut med 5G i løpet av 1. halvår 2024, og allerede neste år vil over 100 kommuner (omtrent 1/3 av alle kommuner) ha 5G fra Telenor. I tillegg vil det bygges mange andre enkeltsteder som også vil få 5G-dekning. Allerede i år har vi bygget 5G-dekning på steder Flokeneset, Elverum, Kongsberg, Mausund og Svalbard. Det er viktig for Telenor at hele landet får nyte godt av 5G dekning. Derfor skjer det så fort.

?

Jeg har hytte i sentrale østland, Indre Østfold kommune 1820 Spydeberg. Har enda ikke 4G. Hva da med 5G?

Indre Østfold er en veldig stor kommune så jeg klarer ikke å si noe om det. Følg med i dekningskartet vårt på telenor.no/dekning så vil du til enhver tid kunne se planlagt dekning 3 mnd frem i tid.

?

Dere viser download, men vel så viktig er uploads. Har dere en data last som viser en slik speedtest?

Uploadhastigheter for 5G kan bli helt opp til omtrent 120 Mbit/s. Mao dobbelt så høye som for 4G.

?

Når kommer det flere rutere for mobilt bredbånd som støtter 5G?

Telenor tilbyr i dag to rutere med 5G støtte. En for Mobilt bredbånd og en utendørs for Trådløst Bredbånd.

?

Hvordan kommer forsinkelsen (latens) endres med ett 5g, sammenlignet med dagens nett. Jeg er ute etter konkrete tall i millisekunder.

5G kommer i to faser. Første fase har forsinkelse som er litt raskere enn det man ofte får på 4G. Dvs. 10-20 ms, mens i fase 2 som kommer i 2023 vil man kunne ha forsinkelser på helt ned imot kanskje 2-3 ms.

?

Betyr 5G at det ikke er nødvendig med fiber?

Mobilnett vil alltid være en delt ressurs hvor alle deler på kapasiteten. Derfor er det nødvendig at Fiber og 5G lever side om side, og benyttes der det er mest hensiktsmessig.

?

Ser man for seg å "streame" tv kanaler, ev hvor mye kapasitet vil settes av til det?

Det vil avhenge av kvalitet på det man ser på. en stream i HD er ofte på 5-10 Mbit/s, mens 4K ofte ligger på omtrent 20 Mbit/s.

?

Vil Telenor tilby bedrifter private VLAN (eventuelt VPN) i 5G nettet?

Telenor kan levere dette idag på 4G. Kalles for Private APN, tjenesten heter MDA Go. Det handler om å etablere et logiske nett i samme fysiske nett. I 5G vil det kalles en nettverks skive (network slice). I 5G får vi enda flere egenskaper som gir muligheten til å lage spesialiserte 5G nett.

?

Jeg deltar i webinaret for å erfare eksempler - helt konkret - på hva 5G betyr for meg og min virksomhet.

Ulike virksomheter har ulike utfordringer. 5G handler om økosystemet mellom trådløse enheter, applikasjoner, databehandlings metoder og lagring - og så trenger man et nettverk for å transportere data. I seminaret ga vi noen ideer rundt hva vi har jobbet med andre bedrifter. Om Telenor skal kunne hjelpe deg trenger vi å forstå hva du er opptatt av i din virksomhet.

?

Hvordan vil 5G fungere versus 4G ifht signalstyrke i bygninger. Med 4G oppleves det at man må ha signalforsterkere for å optimalisere signalene i alle deler av huset. Noen tanker om det?

Har egentlig ikke så mye med 5G å gjøre. Dette handler om at bygningsmassen er laget av materialer som stenger radiobølger ute - bygningsfasader i metall, vinduer med energi glass osv. Om radiobølgene stenges ute må man ha innendørsanlegg.

?

Jobber med den digitale hverdagen for eldre og sparing for kommuner. Hvordan vil det bli bedre og har dere dialog med kommuner om ny hverdag?

Ja, Telenor har aktiviteter med mange kommuner og bedrifter En god tilnærming vi har gjort sammen med kunder er å gjøre ting sammen (co-creation) . Det er kommunene/bedriftene som vet hvor skoen trykker - hvilke behov og utfordringer er det som gjelder for akkurat dem. Neste steg er hvordan teknologi kan være med på å løse utfordringene.

?

Vil sikkerheten bli ivaretatt i 5G nettet - sammen med skyløsninger?

Med mobilkommunikasjon så er trafikken kryptert mellom mobilterminal og Telenors kjernenett. Nøklene som benyttes for 4G er sterke og med 5G kommer enda sterkere krypteringsnøkler pluss en hel del andre sikkerhetsløsninger. I tillegg er det mulig å etablere logiske nett i samme fysiske nett som isolerer trafikken gjennom mobilnettet, transportnettet og til f.eks. Microsoft sine skytjenester: Secure Cloud connect. Ellers er det viktig å se på såkalte Zero thrust mekanismer som autentisere, autorisere brukere og enheter for å kunne få tilgang til bedriftsressurser.

?

Kan høyspentledningene som går over Ullerntoppen være noe av årsaken til dårlig nett? Hva vil da skje med de nye monstermastene som kommer med mye høyre forstyrrende faktorer.

Som oftest er redusert mobildekning i tettbygdstrøk et resultat av at Telenor ikke får tak i en passende lokasjon som vi kan plassere basestasjonen for å dekke et såkalt dekningshull. Ikke så mye relatert til kraftledninger.

?

Er sikkerheten for nettet/datatrafikken ivaretatt uavhengig av komponentbruk fra Huawei? Kan tredjepart få tilgang til data?

Våre utstysleverandører har ikke løpende tilgang til det leverte utstyret. Det er Telenor som drifter mobilnettet, og kontrollerer sikkerhetsmekansimene rundt tilgang. Mekansimene for tilgang og sikkerhetsovervåkning er utformet med henblikk på at risiko - for eksempel for uønsket funksjonalitet eller ukjente sårbarheter i en enkelt komponent - aldri kan elimineres fullt ut.

Både management-trafikken mot, konfigurasjonen på og logg fra basestasjonene er del av sikkerhetsovervåkningen. I tillegg er "signaleringen", trafikken som styrer konfigurasjon og håndtering av den enkelte datasesjonen eller samtalen, kryptert fra terminalen til kjernenettet - tvers gjennom basestasjonen. Vi vurderer risikoen for at en uautorisert tredjepart skal ha tilgang til data, gjennom å utnytte udokumentert funksjonalitet eller ukjente sårbarheter i dette utstyret, som svært liten gitt forannevnte forhold.

?

Vil ikke fiender kunne slå ut dette nettet veldig lett?

Elektroniske kommunikasjonsnett vil være gjenstand for påvirkning både før og under en krise og konflikt. Angrepsflaten handler om mer enn 5G, og omfatter også det bærende transportnettet, styringssystemene som kontrollerer infrastrukturen og menneskene som er involvert i operasjonen.

Telenor legger stor vekt på robustifisering av nettet - både fra et operasjonelt og sikkerhetsmessig perspektiv. Doble transportnettilknytninger for basestasjonene, som ble vist til i presentasjonen, er bare ett av en rekke tiltak. En unikt høy dekningstetthet med høy overlapp mellom basestasjoners dekningsområde, og et transportnett som både på lands- og regionalt nivå består av redundante (dublerte) føringer og nettstrukturer, styrker oss ytterligere. Med henblikk på logiske angrep baseres all systemarkitektur på sikkerhetsmodeller som understøtter god evne til deteksjon, håndtering og isolasjon av eventuelle angrep. Sikkerheten gjøres også til gjenstand for testing, og alle deler av nettet er gjort til gjenstand for sikkerhetsovervåkning med henblikk på å oppdage inntrengning eller illegitime/irregulære handlinger så tidlig som mulig. Cyberangrep med siktemål å avbryte eller forstyrre funksjon i norske ekomnett er trolig i en lav-intensitets hybridkrigslignende situasjon eller ved forberedelse til krigslignende eskalering. Dette er del av trusselbildet som søkes adressert gjennom forannevnte. Telenor er i jevnlig dialog med flere deler av norske myndigheter for å fremme evnen til å avdekke trusselaktørers forsøk på å etablere fotfeste i våre systemer og infrastruktur.

Ved eskalering av konflikt til en krigslignende tilstand, vil kraftige offensive kapabiliteter kunne bli brukt - herunder EMP-våpen, omfattende frekvensjamming, fysiske anslag mot sentrale komponenter, med videre. Dette er reelle risikoer som vi lever med i forhold til en slik situasjon, men også dette er risikoer vi både søker å redusere, og er underlagt krav om å forberede for / håndtere. Dette er former for angrep på ekomnetts funksjon som det i mindre grad er mulig å påvirke sannsynligheten for, men vi primært søker å redusere potensielle konsekvenser fra.

Webinar 5G - muligheter

5G åpner for nye muligheter

5G betyr lynrask hastighet og enorm kapasitet. Private nett, enorme mengder data i sanntid, og automatiserte prosesser. Og alt det vi ennå ikke vet.

Webinar 5G - Trondheim

Alt du vil vite om dekning

Sjekk dekningskartet, finn informasjon, les de siste nyhetene – og bli inspirert.