Dekning og 5G for bedrifter - Dette må du vite

Med bortekontor, hyttekontor og helt nye arbeidsplasser er det mye snakk om dekning og utbygging av 5G-nett. Men hva er egentlig dekning og hvordan måler man det?

I dette webinaret viser vi hvordan vi jobber med å alltid kunne tilby dekning og hastighet i verdensklasse. Du vil også få en introduksjon til 5G og hvorfor utbyggingen av 5G-nettet er så viktig for å sikre alle Norges innbyggere fremtidens muligheter for mobilteknologi.

Spørsmål og svar

?

Blir det mye dyrere med 5G-nett?

Man vil nok ikke betale for «5G» som teknologi, men heller for de tjenestene og abonnementene som 5G muliggjør. Prising av disse tjenestene vil være basert på innholdet og nytteverdi for kunden.

?

Finnes det dekningskart?

Ja, vi har dekningskart som viser hvor det er dekning i dag: https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart

?

Hvordan og når blir utrullingen av e-sim? Dette vil være helt nødvendig fpr iOT implementering

Vårt tilbud på M2M/IoT er overordnet beskrevet på websiden vår https://www.telenor.no/bedrift/iot, informasjon om eSIM finner du her https://www.telenor.no/bedrift/iot/esim/. For spørsmål utover dette kan du ta kontakt med din kontaktperson i Telenor, eller gi beskjed dersom du ønsker å bli kontaktet.

?

Hvis man har et "sort hull" på dekningskartet, er det noen grep man kan gjøre, bortsett fra å flytte boligen?!!!

Vi bygger og forbedrer stadig. Har ikke vi noen planer spør om kommunen har tenkt på noe samarbeid med oss for en mulig løsning.

?

De stedene som skal være klare i 2021, er de i by-kjernene eller hele kommunen?

Med få unntak gjelder det hele kommunen.

?

Vil 4G-nettet etterhvert bli brukt for iOT tjenester? Er det derfor dere også oppgraderer dette nettet?

4G nettet og 5G nettet vil leve om hverandre i mange mange år. 4G har allerede NB-IoT teknologien aktivert som er spesielt tilpasset IoT. Noe lignende vil også 5G få. det vil være så mange 100.000 mobiler som kun er 4G i så mange år at man må ha med seg 4G også parallelt med 5G lenge.

?

Når forventes 5G i hyttekommunen Trysil?

Dekning på forskjellige steder kan dere se her: https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart

?

Vil det si at autonome 5G nettverk kan ta over for LAN og WiFi?

Fremtiden vil vise, men jeg tror at 5G har en god sjanse for å bli en den banebrytende standarden for det vi i dag bruker WiFi til, ihvertfalll i bedriftsmarkedet. Men dette vil fremtiden vise.

?

Vi det komme abonnement med ubegrenset data?

Vi arbeider hele tiden med å utvikle våre abonnement og tjenester i takt med endring i behov og bruk, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement også fremover.

?

Kreves det fiber til alle basestasjoner?

Som oftest fiber ja, men vi kan også benytte radionlinje.

?

Hvorfor er ikke Tronfjell i Alvdal prioritert med 5G?

Alvdal kommune kommer innen utgangen av 2024.

?

Lurer på når tid 5G kommer i Sunnfjord?

Dekning på forskjellige steder kan dere se her: https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart

?

Vil hastigheter i 5G synke ved høyt forbruk i feks. et hyttefelt som har høy hastighet når det er få folk på hyttene men er treger hastighet når mange er koblet opp på basestasjon?

Hastighetene vil gå ned når mange er påkoblet samtidig ja. Mobilnettene er alltid et spleiselag, men 5G er såpass kraftig at man står mye bedre rustet enn selv det man i dag gjør på 4G.

?

Når kommer 5G på Nesoddtangen?

Dekning på forskjellige steder kan dere se her: https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart

?

Signalmotstand i moderne bygg er en utfordring. Hvordan blir dette med 5G?

Den er helt lik. Hvis bygget ikke slipper inn signalene utenfra så må man ha utendørs antenner, repeatere eller innendørsanlegg for å kunne gi dekning.

?

Når er planen for 2G å gå ned? Har noen i dekning med 5G? Hvis det er 5G på et området, når skal 2G går av på det stedet.

2G skal etter planen skrus av ved utgangen av 2025

?

Hva med sikkerheten i 5G. Kryptert?

3G er neste slått av med unntak av noen få steder. 2G skal slåes av etter planen i 2025. Disse frekvensene skal da brukes på 4G og 5G.

?

Er planen å skru av 2G og 3G? I så fall når?

2G skal etter planen skrus av ved utgangen av 2025. 3G er skrudd av de aller fleste steder allerede.

?

Hvordan vil man prise og tilpasse abonnement?

Vi arbeider hele tiden med å utvikle våre abonnement og tjenester i takt med endring i behov og bruk, vi ser at databruken hos våre kunder øker og det vil nok bety at det vil komme nye abonnement også fremover.

?

Når 5G blir tilgjengelig for bedrifter, hvordan blir abonnementene? Ubegrenset med data? Vil det komme ulike abonnement?

Ny teknologi vil gi nye muligheter, bruksområder og tjenester, og det vil nok bety at det vil komme nye abonnement fremover, disse vil utvikles i takt med hvordan behov og bruk endrer seg.

?

Hvordan blir strålingen / kreftfaren?

Alle mobilnett bygges og forholder seg til maksgrenser satt av myndighetene. Disse grensene er svært lave. 4G og 5G bruker nesten de samme frekvensene så det blir like liten stråling av 5G som det er av 4G. Har du lyst å lese mer om dette så anbefaler jeg å kontakte Statens Strålevern og myndighetene.

?

Ved straumbrot, kva oppetid på basestasjonane vert lagt opp til?

2 timer i byer med mer enn 20.000 innbyggere, ellers 4 timer

?

Når er det klart for start i Fredrikstad?

Dekning på forskjellige steder kan dere se her: https://www.telenor.no/dekning/#dekningskart

?

Jeg bor på en gård på et sted hvor dekningskartet viser god dekning. Men realiteten er ingen/dårlig dekning. Hva gjør jeg?

Her vil jeg eventuelt anbefale deg ekstern antenne og 4G ruter. Dette bør virke bra.

?

Hva vil skje med 4G tale og VoLTE?

Det vil bestå, men etterhvert så vil også 5G få talefunksjoner. Inntil det vil du snakke over 4G og surfe på 5G.

?

Hva med innendørsdagning og 2 Hvordan bestille 5G i bygg som prosjekteres, med tanke på beregninger og plasseringer av antenner. (Arkitekt vil jo helst kunne påvirke plassering i publikumsareal )

Komplisert spørsmål å besvare kort. Viktig at nye bygg kables ferdig og med antenner slik at operatør "bare" kan koble på sitt utstyr

?

Er det noen tanker om 5G vil påvirke dagens prismodeller? F.eks. større datapakker, fri bruk med prisforskjell på hastighet?

Ny teknologi vil gi nye muligheter, bruksområder og tjenester, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement fremover, disse vil utvikles i takt med hvordan behov og bruk endrer seg.

?

Hvilke avstand mellom basestasjonene vil det bli i by og bygd, i snitt?

Varierer sterkt fra 50 meter til 20 km.

?

Hvordan vil 5G nettet påvirke innendørsdekningen når det etableres i høye frekvenser?

Høye frekvenser kort rekkevidde, lave lang rekkevidde. Innendørs er derfor oftest med de høye.

?

Bor i Nærøysund kommune, hvor Telenor nettopp er ferdig med byggingen av 2 nye mobilsendere i nabolaget, men som enda ikke "er oppe og går". Når får vi 5G via disse?

Dette har jeg pr nå ikke oversikten på dessverre.

?

Kan bedrifter løfte dagens fiber nettverksstruktur og sikkerhet ut i 5G?

Fra man er over i fase 2 av 5G i 2023 vil man ha mange nye muligheter for sikkerhetsløsninger på 5G. DA skal tilogmed nødnettene i Norge gå over kommersielle mobilnett.

?

Hva eksakt endres i 4G nettet når det byttes ut?

Vi øker ytelsen og benytter flere frekvensbånd, dermed blir kapasitet økt betraktelig.

?

Det snakkes så mye om hvor farlig dette nettet er, stråling etc. Har dere forskningsmiljø ifht miljø, stråling, sykdom og dødsfall pga oppgraderingene?

Vi har egen forskningsavdeling ja, men disse spørsmålene er først og fremst underlagt myndighetenes bestemmelser.

?

Er det planer om å tilby ubegrenset data nå som 5G kommer?

Ny teknologi vil gi nye muligheter, bruksområder og tjenester, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement fremover, disse vil utvikles i takt med hvordan behov og bruk endrer seg.

?

Hvordan har man tenkt å bevare sikkerheten i forhold til IOT?

5G vil etterhvert komme med mange nye muligheter for oppetid og sikkerhet når fase 2 av 5G kommer. DEtte vil også hjelpe for IoT. Men det er viktig å si at IoT over 4G i dag er svært pålitelig og bra.

?

Hvordan vil rekkevidden være på 5G kontra 4G? Vil rekkevidden bli den samme, eller vil det være nødvendig å supplere med nye basestasjoner? Dersom ja, hvor planlegges nye stasjoner? I byer eller på steder som tidligere har vært helt avhengige av ADSL?

Svaret kommer helt an på hvilke frekvenser som benyttes.

?

Når kommer det 5G ruter i vår nettbutikk?

Her har vi dessverre ikke noe konkret svar mht tidspunkt.

?

Er Sandned med i Stavanger-utbyggingen?

Nei.

?

Skal 5g erstatte kobber i de områder der dette skal utfases? for eksempel langs veien opp til Sulitjelma.

Ja, faktisk vil det skje noe der før enkelte steder.

?

Vil sårbarheten for strømutfall bli avhjulpet?

Vanskelig å svare kort på, men forsterket Ekom i regi av NKOM økes stadig.

?

Hei! Bor og jobber med turisme i Tromsø Kommune, på Breivikeidet. Vil det bli etablert 5G i feks Ullsfjord - Lyngen området?

Tromsø-siden kommer i år. Lyngen senere.

?

Hva med GPRS?

Skrus av 31.12.2015.

?

Hvordan går utbyggingen i Innlandet spesielt i små bygder? I Gran kommune er det ganske dårlig dekning i dag selv om vi ligger bare ca en time fra Oslo

5G kommer i perioden 2022-24 der det i dag er 4G

?

Hva med dekning i områder hvor det ikke er noe i dag? - f.eks fjellområder osv

Vi bygger stadig nye basestasjoner, men kun unntaksvis nye fjellområder. Dette fordi de ofte mangler infrastruktur som strøm og samband.

?

Er gårdbruker i Aurskog, og bor ca 5km fra nærmeste basestasjon, og må gå ut for å snakke i telefon... På kartet deres kan det ses ut som jeg har god dekning på 2G/4G, men det stemmer ikke...

Send oss gjerne adressen din.

?

Hei, er det slik at Telenor prioriterer dekning og hastighet for egne kunder? Eller vil alle som har Telenor-nett, f.eks. kunder av Unifon og andre leverandører oppleve samme hastighet og prioritet som Telenor sine egne kunder?

Alle kunder i Telenor sitt nett har samme prioritet.

?

Er dekningskartet deres litt vel optimistisk? Erfarer ikke at det stemmer helt med faktiske forhold..

Dekningskartene er basert på teoretisk beregning som noenganger kan være både optimistisk og pessimistisk. Vår oppfatning er at de i sum er ganske realistiske, men understreker at det er en teoretisk beregning.

?

Dekning er en ting, kapasitet i linjene noe annet. Opplever god dekning, men får ikke sendt sms og lignende.

Hvis du har dekning og SMS ikke virker må det være noe feil. Send oss en mail med eksakt hvor dette er.

?

Hvilke bånd og eventuelle frekvenser vil 5G ligge på?

I hovedsak vil det være 700 MHz og 3600 MHz som vil bli benyttet på 5G.

?

Hvor mange helt nye basestasjoner vil bli bygget der det nå er dårlig dekning?

Vet ikke, umulig å besvare men vi bygger noe hele tiden.

?

Hva slags 5G-leverandør har dere gått for? er det Ericsson? Og planlegger dere å fortsette med bruk av utstyr fra Huawei til vedlikehold av det nåværende 4G nettet? Samt for oppgradere av 5G-dekningen enkelte steder i Norge?

Ericsson er vaklgt som vår nye leverandør.

?

Dere sier 99.9% av norsk befolkningen har mobildekning men Hvor mye av landet har 5G dekning per i dag og også hvor mye har 4G?

Areal-dekning er cirka 85%.

?

Har slukking av 3G nettet som er gjennomført gitt dårligere dekning enkelte steder nå i en periode? og dersom når blir det på høyde igjen?

Der 3G er slukket har vi både 2G og 4G.

?

Ang etablering av basestasjoner: hvor mye forskning foreligger det på påvirkning av folk og dyr som bor og oppholder seg i umiddelbar nærhet av basestasjoner?

Det er mye. Alle lands myndigheter er svært opptatt av dette. Har du lyst å lese mer om det så anbefaler jeg å lese om dette på deres sider.

?

Vil 4G avvikles etterhvert tilsvarende 3G nettet?

Det er lenge til, ingen dato satt.

?

Kunne godt tenke meg å få Bjørn sin jobb :-)

Det er vi mange som har lyst til. :)

?

Når kan vi forvente 5G langs E6 fra Trondheim- Steinkjer og nordover?

Innen utgangen av 2024.

?

When you are upgrading your sites from 4G to 5G, what is the biggest bottleneck? Is the structural analysis of the towers or rooftop poles a significant time factor?

Transpission and site aquisition.

?

Dette blir jo veldig bra. Men hva med de stedene som fremdeles har Edge-dekning (spesielt på hyttesteder og litt landlige strekninger)?

Målet er at også disse skal ha 5G innen utgangen av 2024

?

Vi har ikke opplevd noen bedring av mobil eller internet dekning de siste 15 årene. Vi har så og si ikke dekning og vært avhengig av fast telefon som dere nå skal ta bort. Vi har byttet til deres nye anbefaling med fast tlf via mobilnett men det er ikke bra nok. Vi vet at de fleste i bygda her vi bor sliter med det samme og det til tross for at vi bor 8 km fra Sarpsborg sentrum. Har dere planer om utbedring her vi bor i Tveter, Skjeberg? Her hadde vi faktisk bedre mobildekning på 90 tallet

Send meg en mail med eksakt adresse så sjekker jeg. ba@telenor.no

?

Vil 5G utkonkurrere fibernettløsninger i hyttefelt?

Der det er fiber er det ingen grunn til å ta bort fiberen, men mange steder har ikke det og da vil 5G være en ideel løsning.

?

Kan en bedrift med foreks. 5 avd.kontor basere seg utelukkende på 5g, Begrensninger til størelse (antal brukere og type bruk)?

Det er litt vanskelig å svare på uten å vite noe mer, men svært mange vil kunne klare seg med mobile løsninger.

?

Hvor mye raskere round-trip-time hele veien terminal-server vil det faktisk bli sammenliknet med 4G?

Latency vil kunne bli helt ned om 2-3ms når fase 2 av 5G er implementert i omtrent 2023. Dagens 4G ligger på omtrent 25-30 ms ofte.

?

Stemmer det at kunder opplever litt varierende dekning nå i overgangsfasen av oppgradering ?

Når arbeidet pågar vil dekningen bli påvirket. Vi bytter jo også antennene.

?

Vi jobber med kunder(småbedrifter) som ikke har god dekning blant fjorder og fjell. Har store forventninger til dekning. Kan dere si noe om prising i forhold til fiber eller 4G+?

Man vil nok ikke betale for «5G» som teknologi, men heller for de tjenestene og abonnementene som 5G muliggjør. Prising av disse tjenestene vil være basert på innholdet og nytteverdi for kunden.

?

Finst det ein framdriftsplan for når dei ulike delene/kommunane i landet får 5G? Kan denne framdriftsplanen påverkast dersom det finst gode argument for dette?

Her må vi holde fast på "fabrikken". Et enormt tempo gjør at vi må kjøre på. Hva som kommer når etter 2021 har vi ikke sagt ennå. Alt skal etter planen være tatt innen utgangen av 2024.

?

Når forventer dere at områdene rundt Mjøsa begynner å få 5G?

I perioden 2022-24.

?

Bor på Bekkelagsterrassen/Nordstrand. I dekningskartet deres står det at det skal være god dekning. Det stemmer ikke. Har derfor vært nødt til å bytte til annen leverandør for å kunne streame slik som jeg nå gjør med dette foredraget. Forklaring?

Bekkelaget Nordstrand vil få god 5G innen utgangen av året

?

Ref. info om at alt infrastruktur (jeg forstår det til kabler etc?) skal "byttes". Betyr det at det blir mer graving og evt. ny grading der det allerede er lagt fiber? Eller trekkes evt. nye kabler/fiber i eksisterende rør?

Det kan bety mer graving til enkeltsiter ja.

?

Det snakkes om batteri backup opptil 4.timer utenom byer. Har dere i Telenor vurdert bruk/montering av aggregater på mere kritiske stasjoner i grislente strøk ved lengre strømbrudd ? Kan nevne Namdalen i Trøndelag, samt dalfører som RV72 osv.

Ja unntaksvis, men det er ikke spesielt miljøvennlig med tonnevis av diesel så det er kun unntaksvis

?

Hei, jeg jobber som IT-koordinator i Mowi. Vi har oppdrettsanlegg i veldig grisgrendte strøk, men har behov for høye hastigheter på omtrent 200mbit på mange anlegg. Blir 5G mest aktuelt i byene, eller vil det kunne brukes der det er ganske stor avstand til nærmeste basestasjon? Det er vel slik at den høye frekvensen også medfører kort rekkevidde?

Vi har kjørt en pilot på Mausund med fiskeoppdrett. Det har fungert veldig bra så langt. Planen er at hele nettet skal være oppgradert i løpet av 2024 og da skal man kunne bruke 5G spesielt i mer grisgrente strøk som et bredbåndsalternativ.

?

Har denne utbyggingen påvirkning på UMTS og 2G i forhold til IOT enheter i dag?

2G legges ned i 2025 etter planen. F.eks. strømmålere som kun støtter 2G må innen det være oppgradert til 4G eller 5G. Så ja.

?

hva vil denne utviklingen si for de som fortsatt bruker utstyr med 4G?

Ingen ting bortsett fra at 4G også blir mye mye bedre. 4G vil leve svært lenge i parallel med 5G.

?

Når blir det 5G i Risør?

2022-2024

?

Når dere snakker om dekning i spesifikke byer, f.eks. Elverum, hvor stor omland har dere da dekning?

I Elverum er det sentrumskjernen pluss litt til primært pr i dag

?

Hva skjer med 4g på sikt? Vil det bestå?

Ja, så langt vi kan se i dag vil 4G og 5G bestå ved siden av hverandre i lang tid fremover.

?

Sitter i Stavanger på en dårlig dekning av, i teorien, et 4 G nett. Vil dette bli endret med ny basestasjon som fortsatt sender på 4G nett?

Vi vil bruke flere frekvenser og flere antenner noen steder så det kan bli bedre

?

Vil det være behov for flere master når en går over til 5G? Kan det søkes om Nkom tilskudd for disse?

Ja vi bygger fortsatt og NKom-midler kan tidvis benyttes selv om de primært er ment for fiber.

?

Ref. 5G - vurderer dere å levere tjenesten som et type abonnement dvs. med fri datamengde (ikke datakvoter)?

Ny teknologi vil gi nye muligheter, bruksområder og tjenester, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement fremover, disse vil utvikles i takt med hvordan behov og bruk endrer seg.

?

Jeg har en iPhone X, den har sikkert ikke 5 g, er oppgradering på iPhone en software oppgradering eller man noe installeres

Den er hardware basert. Radiomodulen inne i mobilen må ha 5G slik du måtte når mobilene gikk fra 3G til 4G.

?

Hva er utbyggingsplanen på 5G i Oslo?

Hele Oslo skal tar før nyttår i år.

?

Hvordan vil abonnements-pakkene være bygget opp? Vil det være pakker med "fri bruk"?

Ny teknologi vil gi nye muligheter, bruksområder og tjenester, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement fremover, disse vil utvikles i takt med hvordan behov og bruk endrer seg.

?

Hvilke frekvenser er tenkt brukt på eksisterende repeatere som er 5G klare?

Litt vanskelig å være tydelig på, men sannsynligvis de samme som utendørs. Dvs. 3600 og 700 MHz.

?

Når kommer det fri datamengde på mobil?

Vi arbeider hele tiden med å utvikle våre abonnement og tjenester i takt med endring i behov og bruk, og det vil nok bety at det også vil komme nye abonnement fremover.