Oppgradert IPT Flerbruker

Telenor har nå forsterket IP-telefonitjenesten ved å øke robustheten og bedre tilgjengelighet. For å få effekt av disse forbedringene, trenger du å gjøre noen endringer på ditt oppsett som vi vil forklare på denne siden. Oppdateringer kan som regel gjøres av din systemintegrator eller hussentralansvarlig.

Hva er forbedret?

Det er etablert tre IPT Aksesspunkt (kalt Arthur, Trillian og Marvin) og hvert av disse er dimensjonert for å håndtere all trafikk alene. Du kan nå sende og motta samtaler fra disse aksesspunkt, og dersom ett av disse skulle være nede, vil trafikken fordele seg på de to andre. 

Innkommende samtaler til din hussentral kan komme fra hvilken som helst av de tre aksesspunktene, avhengig av den generelle trafikksituasjon i nettet. Utgående samtaler kan sendes til valgfritt aksesspunkt, men det anbefales å sende mot minimum 2 av aksesspunktene.

Hvordan gjennomføres endringen?

Du kan nå begynne å sende trafikk til alle aksesspunktene, Arthur, Marvin og Trillian. Konfigurere de nye adressene (se nedenfor) og åpne i eventuell brannmur.

Ta deretter kontakt med Telenor via e-post ipt-prosjekt@telenor.no, som da kan åpne for innkommende trafikk til din sentral. Det vil da blant annet sjekkes at omruting* skjer som forutsatt.


* Dersom innkommende samtaler fra de nye aksesspunktene ikke kommer gjennom, vil de bli re-rutet i Telenors nett slik at opprinnelig AP blir benyttet.

Oversikt ny adresser - IP-adresser og portnummer

For deg som benytter Nordic Connect og standard IP-adresser skal følgende IP-adresser legges inn i sentralen:

  • Arthur: 148.122.250.150, samme adresse som i dag.

  • Trillian: 148.122.99.150

  • Marvin: 148.122.96.150

Dersom du har fått tildelt en annen siste oktett enn .150, skal du benytte denne oktetten mot alle aksesspunktene.  Hvis du eksempelvis i dag benytter 148.122.250.152, skal du i tillegg definere inn 148.122.99.152 og 148.122.96.152

Benytter du Internett for tilgang til IPT, gjelder følgende adresser:

  • Arthur: 148.122.97.152.  Den gamle adressen 148.122.250.8 vil fungere parallelt inntil videre

  • Trillian: 148.122.97.120

  • Marvin: 148.122.97.184

Det skjer ingen endringer i portnumrene som benyttes:

  • SIP: UDP/TCP Port 5060

  • RTP/RTCP: Port 10000-10999

 Dersom hussentralen har aksess til offentlig DNS, kan følgende domener benyttes:

  • ipt-internet.telenor.com for IPT Internett

  • ipt-vpn.telenor.com for standard IP-adressene som benyttes i Nordic Connect.  Har du ikke .150 som siste oktett, må adressene defineres manuelt.

Andre momenter

Dersom du benytter Nordic Connect, kan det være nødvendig å definere statiske ruter i din brannmur og/eller telefonsystem for de nye IP-adressene, slik at trafikk mot disse ikke rutes ut over Internet gateway. Eks for nettelementet nærmest Nordic Connect ruteren:

Network destination

Next-hop      

148.122.250.0/24 

Nordic Connect LAN ruter IP

148.122.99.0/24

Nordic Connect LAN ruter IP

148.122.96.0/24 

Nordic Connect LAN ruter IP


Det må velges en fordelingsalgoritme for utgående samtaler, Round-robin eller hunt. 

For å overvåke tilgjengelighet, kan hvert AP pinges ved å sende SIP OPTIONS.  Alternativt, hvis et AP ikke responderer på INVITE eller svarer 503 Service Unavailable, må hussentralen velge et annet aksesspunkt.