Se hvor mange nettsideoppslag SafeZone har stoppet de siste 30 dagene

I rapporten viser vi totalt antall blokkeringer. Dette antallet er lik den totale summen av malware, phishing, command & controll og crypto mining angrep.

Malware

Malware

Malicious Software eller skadelig programvare defineres som alle typer programvare som er bevisst designet for å forstyrre, skade, eller få tilgang til datamaskiner uten brukerens samtykke. Eksempler på malware er datavirus, ormer, trojanere, spyware, adware, ransomware, backdoors, rootkit og keyloggere. SafeZone stopper deg fra å gå inn på sider som er kjent for å spre malware. Brukeren vil oppleve å bli møtt av en blokkeringsside når SafeZone oppdager sider som dette.

Phishing

Phishing

På norsk også kalt nettfiske eller phiske, er en betegnelse på digital snoking eller «fisking» etter sensitiv informasjon, som passord eller kredittkortnummer. De fleste av disse digitale angrepene startet med en e-post. SafeZone stopper deg fra å gå inn på sider som er kjent for å brukes til phishing, og brukeren møter i disse tilfellene en blokkeringsside.

Command & Control

Command & Control

En populær metode som brukes av angripere til å distribuere og kontrollere malware, er "kommando og kontroll". Dette forkortes ofte som C2 eller C&C. Dette er verktøy som benyttes av fiendtlige for å sende data mellom C2-server og infiserte enheter. Konsekvensen av C2 kan være oppdatering av malware, annen kontroll over PC og tap av data. Dette er prosesser som kjører i bakgrunnen på PC, server og/eller mobiltelefonen og brukeren vil derfor ofte være uvitende om at dette pågår. Det gjelder også når SafeZone sperrer denne typen trafikk.

Crypto Mining

Crypto Mining

Også kalt kryptomining eller kryptoutvinning på norsk, er prosessen som forsikrer at kryptovaluta fungerer som det skal og er den eneste måten å tilføre ny forsyning til markedet. Mye av dette markedet er legitim virksomhet, men høy kostnad for strøm og prosesseringskraft gjør at kriminelle i dag heller benytter nettverk av infiserte maskiner til å gjøre jobben for seg. Sperringer i denne kategorien skjer som oftest i bakgrunnen uten at brukeren ser det eller får varsling om blokkeringen. Ved å sperre denne trafikken kan en infisert maskin bli mindre attraktiv å vedlikeholde som en del av et botnett (nettverk av infiserte maskiner).