I front på sikkerhet

De fleste virksomhetene har digitalisering høyt på agendaen. Mens sikkerhet står lenger ned. Det gjør dem til attraktive mål for ondsinnede aktører.

Høyt tempo og avanserte trusler i konstant endring utfordrer sikkerhetsmarkedet. Det gjør det uoversiktlig for deg som kunde. I tillegg er det mange sikkerhetsprodukter og tjenester i det profesjonelle markedet.

Vi ser at dagens sikkerhetsmarked består av mange leverandører, produkter og fagfelt. Dette skaper siloer av informasjon. 

Mange virksomheter har løsninger fra ulike produsenter. Liten eller ingen informasjonsutveksling mellom løsningene reduserer muligheten for å se trusler og hendelser. Det er vanskelig å orientere seg. Det er nesten umulig å få raskt oversikt over muligheter. Og det er utfordrende å holde seg oppdatert i samme tempo som truslene oppstår.

Vi ønsker å være i front på sikkerhet og tilbyr sikkerhet fra ende til ende.

I front på sikkerhet - sett dere i førersetet

Det er ikke sikker at du trenger å beskytte alt – men du må beskytte det som er viktig!

I denne sammenheng er det avgjørende å forstå hvilken kompetanse og evne bedriften din trenger. Ikke minst hva man kan kjøpe støtte til fra andre leverandører. I tillegg må bedriften vite hva de faktisk allerede har, for å være sikre på at de skaffer riktige løsninger.  

80 prosent av all internett-trafikk går via vårt nasjonale nettverk. Dette kombinert med nettverkskompetanse og globale partnere, setter oss i en helt unik posisjon til å utøve cyberforsvar i Norge.

I front på sikkerhet bygger på ende-til-ende sikkerhet. Fra mobil og endepunkter til nettverk, applikasjoner og skytjenester. Det består av en rekke enkeltstående tjenester som kan settes sammen og skreddersys.

Det er mulig å tilpasse tjenestene til ønsket kapasitet, ulike opsjoner, andre integrasjoner og SLA-avtale (Service Level Agreement). Telenor Sikkerhetssenter er din operasjonelle partner og det som knytter sammen de ulike sikkerhetstjenestene.

I front på sikkerhet er basert på de samme løsningene som vi i Telenor har viet mye tid og ressurser på å utvikle for å beskytte oss selv.

I front på sikkerhet konseptuell illustrasjon

Beskytte – Detektere – Analysere - Respondere

Beskytte
Du må beskytte brukere, enheter og infrastruktur 

Detektere
Du må ha funksjonalitet som evner å detektere og oppdage når noen kommer på innsiden 

Analysere
Når noen har kommet på innsiden er det viktig å gjøre en analyse av situasjonen og identifisere trusselen. Hvem er inne, hva er de ute etter, har de fått tak i noe informasjon, hvordan kom de seg inn? 

Respondere
Hva gjør vi nå, overvåker vi, kaster de ut?
Responsplan – du må ha en plan på hvem som gjør hva når man får et sikkerhetsbrudd. Hvem varsler myndighetene? Hvem snakker med media hvis de fatter interesse for dette? Du må ha kontroll over ressurser og dataflyt. Og ikke minst, hva gjør du for å holde hjulene og butikken i gang. I tillegg så er det viktig å øve på disse situasjonene.

Sikkerhetsledelse
Via vår governance modell tilbyr vi våre kunder sikkerhetsledelse for å sette fokus på de viktige oppgavene på riktig nivå, helt fra operasjonelt nivå til strategisk nivå med kundens ledelse. '

Innsikt
Trenger du et bilde av hvordan statusen er akkurat nå? Da kan vi tilby vår innsiktsrapport som setter fokus på kulturen blant de ansatte, samtaler med ledelsen for å se hvordan fokuset på IT-sikkerhet her hos dem. På den faktabaserte siden setter vi opp sensorer som for å se på hvilken trafikk dere har ut mot internett og hva som skjer på innsiden av nettet deres og ser om det er noen kjente sårbarheter som ikke er tettet.

I front på sikkerhet inkluderer

Vulnerability Analysis

Endpoint Security

Network Access Control

Next-Generation Firewall

Secure DNS

E-mail Security

Cloud Security

Secure Cloud Connect

DDOS

Web Application Security

Security Monitoring

National Threat Intelligence

Global Threat Intelligence

Local Threat Intelligence

Security Operation Center

Incident Response Team

Telenor-fordelene

24-timers kundeservice

24-timers kundeservice

Vår kundeservice er åpen 24/7 hver eneste dag hele året

Kompetent sikkerhetsmiljø

Kompetent sikkerhetsmiljø

Telenor kompetent og profesjonelt sikkerhetsmiljø for drift og overvåkning av nettverk

Alltid oversikt og kontroll

Alltid oversikt og kontroll

Full kontroll og oversikt med våre selvbetjeningsløsninger

Global og lokal tilstedeværelse

Global og lokal tilstedeværelse

Vår unike markedsposisjone gir ekstra sikkerhet for deg