Hva er smishing

Smishing er en form for nettfiske (phishing). Og involverer bruk av tekstmeldinger (SMS) for å utføre svindel. Navnet "smishing" er en kombinasjon av ordene "SMS" og "phishing".

Målet med smishing er å lure mottakere til å avsløre personlig informasjon ved å sende falske meldinger. Det kan være passord eller kredittkortnummer.

Typisk involverer smishing en tekstmelding som later til å være fra en pålitelig kilde, for eksempel en bank, et selskap eller myndighetene. Meldingen kan be mottakeren om å klikke på en lenke, ringe et telefonnummer eller gi sensitiv informasjon direkte gjennom tekstmeldingen. Lenkene kan føre til falske nettsteder som etterligner ekte sider, og informasjonen som ofrene gir ut, kan utnyttes til svindel, identitetstyveri eller andre former for uautorisert bruk.

For å beskytte seg mot smishing, bør man være skeptisk til uventede tekstmeldinger. Spesielt hvis de ber om personlig informasjon eller ber deg om å klikke på lenker. Verifiser alltid slike henvendelser ved å kontakte virksomheten direkte via offisielle kontaktmetoder, før du gir ut sensitiv informasjon.