Viktig verktøy for deg som vil forvalte selskapets trådløse infrastruktur optimalt og sikkert!

Innsikt trådløst er en rådgivningstjeneste som sørger for en grundig kartlegging og analyse av det trådløse nettverket ditt. Helsesjekken gir deg svar på hvordan det står til med nettverket generelt, om kapasiteten er bra og designet fungerer i forhold til skalerbarhet. Den gir deg også svar på om din nettverksinfrastruktur er optimal, og om fleksibiliteten er god, samt om din infrastruktur støtter opp under deres foretningsstrategi. Den vil også avdekke eventuelle problemer og avvik i konfigurasjonen sett opp mot beste praksis. I tillegg gjennomføres det et møte mellom et rådgiverteam fra oss og deres ledelse for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet.

På bakgrunn av resultatene i analysen som er gjennomført og informasjon fra strategimøtet, utarbeides det en rapport med tydelige og begrunnede anbefalinger for tiltak og utbedringer av WLAN-løsningen. Innsiktsrapporten vil være et viktig verktøy for deg for å forvalte selskapets trådløse infrastruktur optimalt og sikkert, samt sørge for utbedringer ved behov.

5 fordeler du får med Innsikt trådløst

Innsikt analyse

Med tjenesten innsikt trådløst får du

  • Vi gjennomfører innsamling av data fra alle inkluderte nettverkskomponenter i din virksomhets nettverk
  • Vi fullfører en rådgivningssamtale med ditt selskaps ledelse for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet
  • Befaring på lokasjoner for å kunne avdekke problemer rundt trådløse aksesspunkter
  • Analyse av den innhentede dataen hvor krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert
  • Rapportutarbeidelse som på en oversiktlig måte sammenstiller resultatet av analysen og rådgivningssamtalen, og gir konkrete anbefalinger