Viktig verktøy for deg som vil forvalte selskapets trådløse infrastruktur optimalt og sikkert!

Innsikt trådløst er en rådgivningstjeneste. Tjenesten sørger for en grundig kartlegging og analyse av det trådløse nettverket ditt. Helsesjekken gir deg svar på hvordan det står til med nettverket generelt. Og om kapasiteten er bra og designet fungerer i forhold til skalerbarhet. Den gir deg også svar på om din nettverksinfrastruktur er best mulig og om fleksibiliteten er god. Samt om din infrastruktur støtter opp under deres foretningsstrategi. Den vil også avdekke eventuelle problemer og avvik i konfigurasjonen sett opp mot beste praksis. I tillegg gjennomføres det et møte mellom et rådgiverteam fra oss, og deres ledelse, for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet.

På bakgrunn av resultatene i analysen som er gjennomført og informasjon fra strategimøtet, utarbeides det en rapport. Denne inneholder tydelige og begrunnede anbefalinger for tiltak og utbedringer av WLAN-løsningen. Innsiktsrapporten vil være et viktig verktøy for deg for å forvalte selskapets trådløse infrastruktur optimalt og sikkert. Samt sørge for utbedringer ved behov.

5 fordeler du får med Innsikt trådløst

Sikker wifi

Trygghet og stabilitet

Tjenesten ivaretar en sikker, stabil og pålitelig WiFi-tjeneste.

Vedlikehold av wifi

Godt vedlikehold

Tjenesten bidrar til best mulig vedlikehold av din trådløse tjeneste.

Avvik og problemer innsikt wifi

Identifisering av avvik

Tjenesten sørger for å identifisere eventuelle avvik og problemer i konfigurasjonen av det trådløse nettverket.

Full oversikt med Innsikt wifi

Oversikt over hardware og lisenser

Tjenesten bidrar til å gi deg full oversikt over utstyr og lisenser i ditt trådløse nettverk.

Forene komponenter og systemer

Knytte sammen enhet og system

Tjenesten sørger for å forene komponenter og systemer på best mulig måte.

Innsikt analyse

Med tjenesten innsikt trådløst får du

Vi gjennomfører innsamling av data fra alle inkluderte nettverkskomponenter i din virksomhets nettverk

Vi fullfører en rådgivningssamtale med ditt selskaps ledelse for å kartlegge den beste strategien for din virksomhet

Befaring på lokasjoner for å kunne avdekke problemer rundt trådløse aksesspunkter

Analyse av den innhentede dataen hvor krav til både sikkerhet, stabilitet og skalerbarhet i nettverket blir vurdert

Rapportutarbeidelse som på en oversiktlig måte sammenstiller resultatet av analysen og rådgivningssamtalen, og gir konkrete anbefalinger