Telenor tilbyr sms-løsninger for bedrifter som ønsker en effektiv kommunikasjon med ansatte, kunder og kontakter. Løsningene er fleksible, web-baserte og kan integreres i eksisterende systemer.

Sms-løsningene er web-baserte og klare til bruk. Det er ikke behov for noen form for utvikling eller integrasjon. Bedriften din kan få et ferdig utviklet og intuitivt grensesnitt, som i tillegg til muligheten for å sende og motta SMS, gir deg mulighetene til å lage en rekke tilleggstjenester:

  • Administrasjon av kontakter og grupper

  • Automatiske svarmeldinger for innkommende SMS-meldinger

  • Avstemninger

  • Enkel gruppe-innmelding og -utmelding

  • Mobile websider som kan sendes ut via SMS

Sms-løsningene leveres av vår samarbeidspartner LINK Mobility.

Eksempler på bruksområder

sms-løsninger autentisering

Engangspassord/autentisering

Benytt SMS for sikker pålogging til nettbank, eller for pålogging til bedriftens interne systemer.

sms-løsninger - e-handel

E-handel

Ulike varsler og statusmeldinger ved elektronisk handel og tilhørende levering av varer og tjenester.

Sms-løsninger - Personalhåndtering

Personalhåndtering

Toveiskommunikasjon med ansatte - for eksempel ved behov for å fylle vakter med disponibelt personell.

Sms-løsninger - Varsling

Varsling

Varsling av elever, foreldre eller ansatte ved en skole, om endringer i timeplan, utsettelse av turer, innkalling til foreldremøter etc.

Betalingsløsninger

Våre partnere tilbyr betalingsløsninger hvor kunden belastes over sin mobilregning. Det er mulig å ta betalt for innhold, varer og tjenester ved hjelp av overtakserte SMS-meldinger.

Gå til SMS-betaling

Direkte integrering med Telenor

Dersom du ønsker å integrere direkte med Telenor, kan dette gjøres via vårt SMS-aksess API. Besøk vår utviklerportal for mer informasjon.

Gå til Telenor Developer Portal