Sms-løsningene er web-baserte og klare til bruk. Det er ikke behov for noen form for utvikling eller integrasjon. Bedriften din kan få et ferdig utviklet og intuitivt grensesnitt, som i tillegg til muligheten for å sende og motta SMS, gir deg mulighetene til å lage en rekke tilleggstjenester:

  • Administrasjon av kontakter og grupper

  • Automatiske svarmeldinger for innkommende SMS-meldinger

  • Avstemninger

  • Enkel gruppe-innmelding og -utmelding

  • Mobile websider som kan sendes ut via SMS

Sms-løsningene leveres av vår samarbeidspartner LINK Mobility.

Eksempler på bruksområder

Betalingsløsninger

Våre partnere tilbyr betalingsløsninger hvor kunden belastes over sin mobilregning. Det er mulig å ta betalt for innhold, varer og tjenester ved hjelp av overtakserte SMS-meldinger.

Gå til SMS-betaling

Direkte integrering med Telenor

Dersom du ønsker å integrere direkte med Telenor, kan dette gjøres via vårt SMS-aksess API. Besøk vår utviklerportal for mer informasjon.

Gå til Telenor Developer Portal