Løsningene er web-baserte og klare til bruk. Det er ikke behov for noen form for utvikling eller integrasjon. Din virksomhet kan få et ferdig utviklet og intuitivt grensesnitt, som i tillegg til muligheten for å sende og motta SMS, gir deg mulighetene til å lage en rekke tilleggstjenester:

  • Administrasjon av kontakter og grupper

  • Automatiske svarmeldinger for innkommende SMS-meldinger

  • Avstemninger

  • Enkel gruppe-innmelding og -utmelding

  • Mobile websider som kan sendes ut via SMS

Løsningene leveres av vår samarbeidspartner LINK Mobility.

Eksempler på bruksområder

Betalingsløsninger

Våre partnere tilbyr betalingsløsninger hvor kunden belastes over sin mobilregning. Det er mulig å ta betalt for innhold, varer og tjenester ved hjelp av overtakserte SMS-meldinger.

Gå til SMS-betaling

Direkte integrering med Telenor

Dersom du ønsker å integrere direkte med Telenor, kan dette gjøres via vårt SMS-aksess API. Besøk vår utviklerportal for mer informasjon.

Gå til Telenor Developer Portal