Hvilke muligheter gir MBN Ruting din virksomhet

Effektiv ressursutnyttelse

  • Dine kunder blir raskt og effektivt besvart

  • Du får en optimal utnyttelse av dine svar-ressurser

  • Tjenesten tilpasser seg din eksisterende telefoniløsning og støtter overgang til skytjeneste

Krisehåndtering

  • Automatisk omdirigering av telefoniløsning ved utfall av din eksisterende

  • Backupløsning for kunder og ansatte i krisesituasjoner