Fordeler med Mobilt Bedriftsnett Ruting

  • Sikrer høy oppetid og stabilitet
  • Regional håndtering av kunder
  • Samtalehåndtering i krisesituasjoner
  • Kostnadsteffektiv løsning
  • Effektiv ressursutnyttelse
  • Enkel administrasjon ved overgang mellom sommer- og vintertid