MBN Admin

Et administrasjonsverktøy for deg som er administrator for Mobilt Bedriftsnett. Her kan du selv konfigurere MBN-løsningen.

Logg inn

Administrasjonsverktøyet

Når man åpner administratorverktøyet vil den venstre bildehalvdelen vise en grafisk fremstilling av løsningen og høyre halvdel vise hovedmenyen

I grafisk visning kan man få tegnet opp MBN-løsningen visuelt, slik at det blir lett å orientere seg og konfigurere løsningen. Hver tjeneste (hovednummeret, meny, tidsstyring, kø eller svargruppe) i løsningen presenteres med sin egen boks. Tjenesten boksen representerer vises med et ikon, type tjeneste og navnet på tjenesten gitt av bedriften.

Hovedmenyen

I hovedmenyen vises knapper for de ulike tjenestene i Mobilt Bedriftsnett. Tall i parentes forteller om antall forekomster av tjenesten i avtalen. Noen knapper vises kun dersom bedriften har kjøpt tjenesten.

Videre kan man administrere følgende tjenester;

 • Fastnett Hovednummer › Lister opp alle fastnett hovednummer og fastnett hovednummer avansert i avtalen som kan redigeres og administreres

 • Åpningstider og Meny › Lister opp alle tidsstyrte velkomstmenyer. Tilpass åpningstid og meny

 • Kø og Svargrupper > Henter frem alle køer og svargrupper. Legg til operatør, overløp, logg på/av operatør, talemeldinger for svargrupper m.m.

 • Brukere > Henter frem alle interne og eksterne kontakter i bedriftskatalogen. Rediger, administrer, import og eksport

 • Talemelding og musikklister > Gir en oversikt over alle talemeldinger og musikklister og hvor de brukes. Spill inn, rediger og lytt til talemelding. Lytt til eller lag ny musikkliste

 • Organisasjonsstruktur > Lag og få en grafisk oversikt over bedriftens enheter i MBN. Opprett, slett og rediger enheter. Flytt enkelt brukere og produkter inn og ut av enheter

 • Privat nummerplan > Oversikt over nummerplaner i avtalen. Internnummer, kortnummer og kortnummerserie. Rediger, opprett og slett

 • App statistikk > Få oversikt over bruken av MBN appen blant de ansatte. Send varslings SMS til brukere

 • Reserveløsning > Bruk alternativ ruting av samtaler til hovednummer eller kø ved problemer i MBN

 • Massekonfigurasjon > Søk opp flere brukere for å kjøre en "bulk"-konfigurering av disse

 • Microsoft Sync > Microsoft Synk (opsjon)

 • Ruting > Ruting (opsjon)

 • Spille inn talemelding via telefon