Viderekobling

Noen ganger har du kanskje behov for å viderekoble nummeret ditt til et annet nummer eller til mobilsvar. Dette kan du enkelt gjøre i Mitt MBN eller i MBN appen på mobiltelefonen.

i

Legg inn fast viderekobling til et annet nummer via Mitt MBN (PC)

1.    Logg på Mitt MBN: mbn.telenor.no/start 

2.    Trykk på de tre strekene øverst til venstre og velg Mitt MBN, Innstillinger

3.    Trykk på menyvalget Viderekobling og velg Viderekoble alle anrop til.

4.    Velg fritt valgt nummer i nedtrekksmenyen og skriv nummeret du vil viderekoble til

5.    Trykk på Lagre

i

Legg inn fast viderekobling til et annet nummer via mobilappen

Installer mobilappen for Telenor MBN

1.    Start Telenor MBN appen

2.    Velg de tre strekene lengst ned til høyre

3.    Trykk på menyvalget Viderekobling

4.    Under valget Viderekobling for alle anrop velger du Fritt valgt nummer, taster inn nummeret du vil viderekoble til og Lagre

i

Legg inn viderekobling til mobilsvar via mobilappen

Installer mobilappen for Telenor MBN

1.    Start Telenor MBN appen

2.    Velg de tre strekene lengst ned til høyre

3.    Trykk på menyvalget Viderekobling

4.    Under valget Viderekobling for alle anrop velger du Mobilsvar og Lagre.