Registrere fravær

Når du skal ha ferie, skal i møte eller det er andre grunner til at du ikke er tilgjengelig kan du markere deg som fraværende i Mobilt Bedriftsnett. Du kan registrere fravær selv eller du kan registrere fravær på vegne av dine ansatte.

Her finner du enkle veiledninger for hvordan du registrerer fravær. Noen ganger har du kanskje ikke tilgang til det grensesnittet du vanligvis benytter, men det finnes flere måter å gjøre dette på. Her finner du enkle veiledninger for alle alternative måter å gjøre dette på.

Slik registrerer du fravær i MBN-appen

 1. Åpne appen Mobilt Bedriftsnett

 2. Klikk på feltet med teksten Min Status:

 3. Velg ønsket fraværsårsak (Møte, Opptatt, Fri etc.).

 4. Velg Slutt-tid for fraværet (klokkeslett, dato).

 5. Velg viderekoblingsopsjon som skal gjelde under fraværet (Min Svartjeneste, mobilsvar etc.).

 6. Klikk Lagre

 7. Statusfeltet vil nå vise gjeldene fravær med varighet.

Velg status Ledig for å oppheve fravær før utløpstiden er nådd.

Slik registrerer du fravær i Mine sider

 1. Logg inn i Mine sider

 2. Velg Mobilt Bedriftsnett

 3. Under Oversikt velg: Jeg …er fraværende ikke tilgjengelig

 4. Velg Fraværsgrunn, Frem til dato, klokkeslett og viderekobling.

 5. Klikk på Lagre

Du kan også registrere fremtidig fravær som har startpunkt frem i tid.