Veiledning MBN App

Mobil Bedriftsnett har blitt oppdatert med en ny app. Appen gjør det enklere å bruke tjenestene i Mobilt Bedriftsnett. Last ned appen på din mobil idag.

Ikon

Anropslogg

 • Anropsloggen viser dine utgående og innkommende anrop.

 • Anropsloggen inneholder alle dine anrop, også anrop som ikke har kommet frem til telefonen, f.eks. hvis du har avslått telefon, vært utenfor dekning etc.

 • Det gjøres automatisk oppslag på innringer slik at navnet på innringeren vises. Oppslaget gjøres først mot dine lokale kontakter, deretter i Bedriftskatalogen og til slutt i opplysningstjenesten.

 • Interne kontakter merkes med status (Rød firkant = Opptatt i telefon, gul trekant = fravær, Grønn sirkel = ledig, Grå firkant = avslått telefon).

 • Med Android telefon klikker du på navnet for å se kontaktdetaljer og aktivitetslogg. På iPhone velger du i-ikonet ute til høyre for kontaktdetaljer.

 • Trykk på telefonrøret til høyre for navnet for å ringe kontakten om du bruker Android telefon. Med iPhone velger du navnet for å ringe ut.

 • Samtaler fra en kø/Svargruppe merkes med blått flagg om anropet ikke har blitt besvart av deg eller noen andre. Har noen forsøkt å ringe tilbake til innringeren, men ikke fått svar vises et hvitt flagg. Flagget merkes med grønn hake når anropet håndtert. Flaggfunksjonen er kun aktivert for køer/svargrupper med 15 eller færre operatører.

 • Hold navnet inne noen sekunder for å slette innringer fra anropsloggen.

 • Anropsloggen oppdateres automatisk når du åpner appen, men kan også oppdateres manuelt ved å dra anropsloggen nedover med fingeren og slippe.

 • Øverst kan du filtrere anropsloggen på ubesvarte anrop, anrop som kommer via en kø/svargruppe eller kun innringere som har ringt deg direkte. Med forstørrelsesglasset kan du søke på oppføringer i anropsloggen.

  anropslogg

  Bilde er et eksempel på en anroppslogg

ikon

Logg på Kø/Svargruppe

 • Er du medlem av kø eller svargruppe vil du se et hodesett-ikon nederst i appen. Tallet i den grønne boblen viser antallet køer/svargrupper du er logget på:

kø ikon liten

 • Trykk på hodesett-ikonet for å komme til “Mine køer” der du håndterer dine kø/svargrupper, samt setter visningsnummer:

logg på kø_liten

 • Ved å sette bryteren «På jobb» til PÅ vil du kunne logge på/av dine køer/svargrupper. Appen husker de køene/svargruppene du var logget på sist, og vil automatisk logge deg inn på de samme køene når du setter «På jobb» til PÅ. Setter du «På jobb» til AV, logges du av alle køene/svargruppene samtidig.

 • Har du fått tildelt et alternativt visningsnummer (nummeret de du ringer ser) kan du skru av/på visningen av dette med bryteren til høyre for «Alternativt visningsnummer». «Alternativt visningsnummer» vil også kunne styres av «På jobb» funksjonen. Du kan også skru på/av alternativt visningsnummer under «Min status».

 • Under «Mine køer» ser du køene/svargruppene du er medlem av. Du logger deg på køen ved å sette tilhørende bryter til PÅ. Har du tvillingabonnement knyttet til ditt kontaktnummer kan du velge hvilket nummer du vil logge på køen/svargruppen med.

 • Ved å trykke på kø/svargruppe-navnet åpner du kontaktkortet til køen der du kan lese ut status på køen, og logge av/på andre operatører på køen/svargruppen. De operatørene som logges av/på mottar en SMS-varsling om at du har logget dem av eller på køen.

 • Under meny-knappen (nederst til høyre i appen) kan du velge «Køinnstillinger» dersom du ønsker å motta varsler for å minne deg på innlogging/avlogging på kø/svargruppe, eller motta varsler dersom antall anrop på vent i en kø blir over en terskel som du velger selv.

ikon

Sette fravær/Status

 • Å sette fravær/status er viktig for å håndtere innringere profesjonelt når du er opptatt, samt hjelpe sentralbordet med å håndtere innringere på en bedre måte.

 • Slik setter du fravær/status:

 1. Klikk på ikonet (bildet ditt) øverst til venstre.

 2. Legg eventuelt inn en tekst under «Hva skjer i dag?» og trykk “Lagre”.
  Denne statusen er synlig i bedriftskatalogen for dine kollegaer.
  Setter du «Ut dagen» bryteren til PÅ, vil teksten forsvinne automatisk når dagen slutter.

 3. Velg passende fraværsgrunn under «Sett status»:

  fravær 1_liten

 1. Velg i nytt vindu, varighet på fraværet, enten ved å trykke hurtigvalgene eller ved å klikke på klokke/dato teksten oppe til høyre.

 2. Velg under «Viderekobling» hva som skal skje med anropene som kommer under fraværet ditt. Ved å velge «Min svartjeneste» får innringeren opplest at du har et aktivt fravær, når du blir ledig igjen, og det gis ev. valg for videre håndtering av samtalen (valgene settes under innstillinger i webklienten Mitt MBN).

 3. Lagre:

  fravær 2_liten

  • Nederst i «Min status»-vinduet er det mulig å aktivere alternativt visningsnummer, slik at du ikke eksponerer ditt personlige telefonnummer til de du ringer. Alternativt visningsnummer tildeles av MBN Administrator.

ikon

Sett over samtale

 • Har du mottatt en samtale som du vil sette videre til noen andre kan du trykke på «Sett over samtale» i «Se hvem som ringer»-varslingen etter at anropet er besvart, eller gjøre dette ved å åpne appen manuelt.

 • For brukere med iPhone må appen alltid åpnes manuelt for å kunne sette over samtaler.

se hvem som ringer

Bilde: eksempel på at du kan se hvem som ringer og enkelt sette over samtalen

 • Appen vil vise en grønn stripe øverst i skjermbildet som viser at du er i aktiv samtale.
  Søk opp kontakten du vil sette over til enten ved å bla deg frem eller skrive inn søkeordet i søkefeltet.
  Personer man setter ofte over til er det lurt å merke som Favoritt, slik at kontakten blir raskt å finne.

 • Når du finner kontakten du vil sette over til trykker du med Android telefon på telefonrør-med-pil-ikonet til høyre for kontakten, og samtalen settes over. På iPhone trykker du på navnet til kontakten du vil sette samtalen over til.

sett over

ikon

Se hvem som ringer

Android

 • For telefoner med Android operativsystem kan man se hvem som ringer før anropet besvares. Det gjøres da først et søk i dine lokale kontakter, deretter i Bedriftskatalogen og til slutt i opplysningstjenesten for å finne treff.

 • Om «Se hvem som ringer» ikke fungerer på Android er det lurt å trykke på menyknappen nederst til høyre i appen, velge «Se hvem som ringer» og verifiser at teksten under punktene «Optimalisering for autosøk» og «Autostart» er grønn. Er teksten rød mangler appen noen tilganger, klikk på den røde teksten og godkjenn tilgangene som etterspørres.  iPhone

 • «Se hvem som ringer» har noe begrenset funksjonalitet på iPhone og fungerer bare for direkteanrop, og ikke for køanrop.
  For å få navneoppslag på innringeren må innringer ha ringt minst en gang tidligere slik at anropsloggen i appen har gjort ett oppslag, og bruker må ha åpnet appen slik at det tidligere anropet er kommet inn i anropsloggen. For å åpne opp for tjenesten følges stegene i figuren under:

iphone

ikon

Søk etter kontakt

 • Søkevinduet åpnes ved å trykke på forstørrelsesglasset nederst i appen.

 • Man kan søke etter lokale kontakter «Kontakter» (kontakter som er lagret på telefonen), etter kollegaer og bedriftskontakter i «Bedriftskatalog», eller etter eksterne kontakter hos opplysningstjenesten, «Opplysning».

 • Øverst i listen av oppføringer vises kontakter du har merket som Favoritt. Favoritt merkede kontakter blir tilgjengelige i webklienten Mitt MBN og er nyttige å ha om man f.eks. raskt skal finne en kontakt man ønsker å sette et anrop over til.

 • Kontakter i Bedriftskatalogen kan sorteres etter Avdeling og interne kontakter presenteres med et statusikon:

 1. Grønn ring: Kontakten er ledig

 2. Gul trekant: Kontakten har et aktivt fravær

 3. Rød firkant: Kontakten er opptatt i en samtale

 4. Grå diamant: Kontakten har avslått telefon, eller befinner seg utenfor dekning

  søk

 • Ved å trykke på navnet på en kontakt åpnes kontaktkortet, på iPhone velger du (i) ute til høyre. Her kan man se detaljert informasjon om kontakten, samt aktivitetsloggen som viser din kommunikasjon med kontakten og dine personlige notater. Her kan man også sette en kontakt som favoritt.

 • Kontakten kan ringes ved å trykke på telefonrør-ikonet til høyre for navnet til kontakten, på iPhone velger du navnet for å ringe ut.

ikon søk

MBN SMS

 • Om du er medlem av en kø/svargruppe som har tilleggstjenesten MBN SMS vil du se et «snakkeboble»-ikon øverst til høyre. Er ikonet merket med en rød boble indikerer tallet i denne boblen antall uleste SMS/MMS som er sent til køen/menyen:

MBN SMS

 • Ved å klikke på ikonet vises en liste over Nye uleste innkommende SMS/MMS, samt mulighet å se eldre meldinger under «Meldingslogg»:

sms2

 • Når det klikkes på en melding i listen kan meldingen leses, besvares eller legges tilbake i meldingskøen ved å velge «Legg tilbake i køen» (kun for nye meldinger). Når meldingen besvares kan man også velge hvilket kønummer som skal vises som avsendernummer ved å klikke på «Visningsnummer»:

sms3