Installasjon av WiFi Ruter

Steg 1 Koble nettverkskabelen fra ruteren til veggkontakten din.

1. Koble nettverkskabelen fra ruteren til veggkontakten din.

De som har fasttelefon har også en splitterboks. Da skal nettverkskabelen settes mellom ruteren og splitteren.
Steg 2

2. Koble andre nettverkskabler du måtte ha til ruteren (LAN).

3.  Koble til ny strømforsyning og slå på ruteren.

3. Koble til ny strømforsyning og slå på ruteren.

Steg 4 Når globen lyser grønt, er ruteren tilkoblet internett

4. Når øverste lampe lyser grønt er ruteren tilkoblet Internett.


Dette kan ta litt tid, så ikke slå av WiFi Ruter mens dette pågår. 


Lyser ikke øverste lampe grønt? 

- Sjekk at alle kabler er koblet riktig


Hvis du ikke finner noe feil, ring oss på 915 09 000.

Steg 5 Følg instruksene under WiFi Ruter for å motta nettverksnavn og passord til ditt trådløse nettverk

5. Snu ruteren på hodet.

Dummy

6. Send en SMS med kodeordet “wifi” til 2000 med den åttesiffrede koden som står på merkelappen.

 
Husk mellomrom mellom “wifi” og koden. 
 
Har du ikke mottatt noe svar på SMS etter et par minutter?

- Sjekk at alle kabler er koblet riktig

- Sjekk at ruteren har strøm (nederste lampe skal lyse stabilt hvit)


Hvis du ikke finner noe feil, ring oss på 915 09 000.

Steg 7

7. Følg anvisning fra mottatt SMS og trykk på WPS-knappen på ruteren i 5 sekunder (til blått lys slukker).

Du mottar SMS

8. Du mottar en ny SMS med nettverksnavn og passord.

Gå inn på innstillinger på din mobiltelefon, for å koble deg til det trådløse nettet du fikk på SMS. 
 
Tips:
a)  Hvis nettverksnavnet og passordet er det samme som du hadde før installasjon : Alle dine enheter kobles automatisk på nett. Unntaket er de enheter som var tilknyttet med 5Ghz. Disse må kobles opp på nytt. 
b)  Hvis du får et nytt nettverksnavn og passord : For at du enklest får opp alle dine enheter på det nye trådløse nettet, så bør du endre nettverksnavn og passord til det du hadde fra før. Dette gjøres enkelt ved å gå inn på wifi.telenor.no.