EHF-faktura

EHF er et nytt standardformat for å utforme og utveksle faktura, purring og kreditnota elektronisk mellom to parter. Formatet er utarbeidet av Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi). Innholdet i formatet dekker regnskapslovens krav.  

Distribusjon av EHF-faktura via aksesspunkt 

Infrastrukturen som Difi setter opp, gjør bruk av aksesspunkt. Et aksesspunkt er en meldingsformidler som har en avtale med Difi om formidling av dokumenter i et strukturert oppsett til andre aksesspunkt. 


Fordelen med et aksesspunkt er at du som leverandør eller mottaker ikke trenger å tenke på den andre parten. Du skal levere dokumentet til aksesspunktet, så vil aksesspunktet sende dokumentet videre til riktig aksesspunkt/mottaker. 


Telenor har etablert seg som et aksesspunkt for distribusjon av utgående faktura. Dette betyr at Telenor som aksesspunkt vil levere EHF-format til fakturamottakers aksesspunkt.    Alle fakturamottakere som kan motta elektronisk faktura (EHF) og som er knyttet til et aksesspunkt, vil registreres i ELMA   

Er din bedrift allerede i ELMA kan du motta elektronisk faktura fra Telenor. I den nye infrastrukturen er det ikke nødvendig at fakturamottaker skal kontakte fakturautsetder for å avklare utsendelse av EHF via aksesspunkt. Er din bedrift registrert i ELMA kan Telenor sende deg elektronisk faktura uten at du er i kontakt med oss. Mottar du allerede elektronisk faktura i e2b-format og ønsker å endre dette til EHF-format er det inntil videre ønskelig at du kontakter oss