Overføring av abonnement

Overgangen fra PatientSky til Telenor medfører et bytte av ruter, dette vil utføres av en montør som vil ta kontakt og avtale tidspunkt. I tillegg må du sikre at du har en egen ruter fra Norsk Helsenett tilgjengelig på installasjonspunktet.


* Tilbudet gjelder kun kunder som har aksess levert via PatientSky. Tilbudet forutsetter 36 mnd. binding.

* Vi gjør oppmerksom på at ruter fra Norsk Helsenett støtter maks 50mbit.