Få jobben gjort uansett hvor du befinner deg. Mobilt Bredbånd for bedrifter gir deg raskt og enkelt sikker tilgang til internett der det er mobildekning. 

Våre abonnement

Du kan kjøpe kun abonnementet eller du kan kjøpe med en mobil ruter. Abonnementene inkluderer bruk av data i Norge og EU/EØS.

  • Prisen forutsetter 24 mnd binding.

  • Ved oppbrukt datamengde er pris per MB kr 1,- opp til makspris kr 999,- og deretter reduseres hastigheten til 128 kbit/s.

  • Vi anbefaler at du registrer et alternativt varslingsnummer for databruk i Min Bedrift. Der vil du motta SMS-varsler om forbruk på abonnementet.

  • Pris for å sende SMS fra Mobilt Bredbåndsabonnementet er kr 0,59 per SMS.