Telenors utfasing av det gamle telefon- og bredbåndsnettet (xDSL) er et at de største teknologiskiftene i nyere tid. Ved utgangen av 2022* skal alle små og store virksomheter ha tilgang til ny og bedre teknologi. Et stabilt, trygt og raskt nett er en forutsetning for å være konkurransedyktige, nyskapende og effektive. Derfor moderniserer vi nå løpende både fastnettet med mer fiber, og mobilnettet med 4G og 5G.

Som et ledd i dette arbeidet er det innført salgsstopp på xDSL bredbånd. 

Oppgraderer du fra xDSL bredbånd til fiber får bedriften en raskere, sikrere og mer stabil løsning.

*Kunder av andre bredbåndsaktører kan bruke kobbernettet til 2025.

Bredbånd fra Telenor skal være trygt

Alltid på Nett-garanti

Alltid på Nett-garanti

Du skal kunne stole på internettet ditt. Mister ditt firma internettforbindelsen får dere erstatning fra oss. Meld feil på 05000.

Nettvern logo

Nettvern Bedrift

Nettvern forhindrer oppkobling mot usikre nettsteder som potensielt kan infisere PC-en. Trafikk mot nettsteder vi vet kan skade maskinen din blir stanset.