Telenor har i 2019 startet modernisering av gammel teknologi som skal være oppgradert innen 2023. Det gamle kobbernettet som xDSL bredbånd er basert på, er en av de teknologiene som skal moderniseres. 

Som et ledd i dette arbeidet er det innført salgsstopp på xDSL bredbånd fra 01.05.2019. 

Oppgraderer du xDSL bredbånd til fiber får bedriften en raskere, sikrere og mer stabil løsning.

Les mer om fiber