Telenors utfasing av det gamle telefon- og bredbåndsnettet (xDSL) er et at de største teknologiskiftene i nyere tid. Ved utgangen av 2022* skal alle små og store virksomheter ha tilgang til ny og bedre teknologi. Et stabilt, trygt og raskt nett er en forutsetning for å være konkurransedyktige, nyskapende og effektive. Derfor moderniserer vi nå løpende både fastnettet med mer fiber, og mobilnettet med 4G og 5G.

Som et ledd i dette arbeidet er det innført salgsstopp på xDSL bredbånd. 

Oppgraderer du fra xDSL bredbånd til fiber får bedriften en raskere, sikrere og mer stabil løsning.

*Kunder av andre bredbåndsaktører kan bruke kobbernettet til 2025.

Les mer om fiber

Bredbånd fra Telenor skal være trygt