info icon

Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS fra 1. juli 2020. Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS. Sammen blir vi et dedikert e-helse selskap med styrket evne til å utvikle velferdsteknologi-tjenester til helse- og omsorgstjenesten. Selskapet vil videreføre Telenors forpliktelser og betjene kunder som i dag. Vi ønsker alle kunder og samarbeidspartnere velkommen til oss i Tellu, og ser frem til å fortsette samarbeidet!

For mer informasjon, og for å ta kontakt med oss i Tellu - besøk websiden 

Telenors dedikerte helseplattform er en komplett skyplattform som løser utfordringer knyttet til tilkobling og datainnsamling fra et stort antall ulike sensorer og helseutstyr. Plattformen muliggjør helsehjelp på nye måter.

i

Integrasjon med pasientjournalen

i

Digitalisering av arbeidsprosesser

i

Medisinsk avstandsoppfølging

i

Involvering av pårørende