Telenors dedikerte helseplattform er en komplett skyplattform som løser utfordringer knyttet til tilkobling og datainnsamling fra et stort antall ulike sensorer og helseutstyr. Plattformen muliggjør helsehjelp på nye måter.

i

Integrasjon med pasientjournalen

Vår integrasjon med pasientjournalen gjør det mulig å ta i bruk velferdsteknologi fra flere utstyrsleverandører på en enkel og effektiv måte. Data og informasjon fra utstyr blir integrert med de eksisterende fagsystemene (og pasientjournal) som allerede er i bruk i kommunen. Dette forenkler innfasing av ny teknologi.
i

Digitalisering av arbeidsprosesser

Telenors helseplattform automatiserer dataflyten mellom velferdsteknologiske løsninger og helsetjenestens fagsystemer. Det er for eksempel mulig å videresende filtrerte alarmer fra alarmsentralen inn til fagsystemet og pasientjournalen. Det er flere fordeler med denne løsningen: 

  • Den sikrer at alarmen blir mottatt og fulgt opp av hjemmetjenesten, siden alarmen registreres elektronisk i fagsystemet
  • Den underletter oppfølgingen av alarmen av hjemmetjenesten, siden det blir lettere å videreformidle alarmen videre til andre personer i hjemmetjenesten
  • Den gjør det mye lettere for hjemmetjenesten å dokumentere hendelsen i pasientjournalen
i

Medisinsk avstandsoppfølging

Avstandsoppfølging gir økt involvering og mestring for tjenestemottakere.Brukerne kan selv gjøre enkle medisinske målinger, som blodsukker, blodtrykk og vekt, uten behov for assistanse fra hjemmesykepleier, og dataene går rett inn i pasientjournalen. Målingene blir sendt direkte inn i pasientjournalen via Telenors helseplattform, noe som reduserer antall feilkilder. Hjemmetjenesten får frigjort ressurser, og man sikrer at målingene dokumenteres i pasientjournalen.

i

Involvering av pårørende

Telenors helseplattform muliggjør utveksling av informasjon og data til sluttbruker-applikasjoner som Apper og digitale assistenter. Telenor har utviklet appen Tryggi, som varsler pårørende på mobilen hvis trygghetsalarmen hos deres nærstående blir utløst og er alvorlig.

Kontakt oss om våre digitale helseløsninger

Bruk vårt kontaktskjema om du ønsker å snakke med oss om våre løsninger for helsesektoren.