IoT påvirker utdanningen vår og vil revolusjonere måten vi lærer på. Utdanningssektoren er i endring og teknologi hjelper til med å omdefinere dette nye konseptet for skoler og læring.

Takket være ny teknologi kan studentene nå studere hvor som helst, de kan øyeblikkelig få tilgang til ekstra ressurser og oppgaver, og de kan være i kontinuerlig kontakt med lærere og andre medstudenter.

Faktisk er IoT og digitalisering det perfekte verktøyet for å oppnå en mer kreativ, innovativ og tryggere skolehverdag. IoT i skolehverdagen kan gi bedre samhandling, effektivisere læringen, skape tryggere læringsmiljø, hjelpe elever med spesielle behov og forbedre administrasjonen.