Sosial manipulering - hva er det og hvordan fungerer det?
Sosial manipulering - hva er det og hvordan fungerer det?
- Sikkerhet

Sosial manipulering - hva er det og hvordan fungerer det?

Skrevet av: Hilde Martinsen
Publisert: 3. mars 2021 kl. 00:00

Du har kanskje hørt ordet «Social Engineering» eller sosial manipulering før, men vet du egentlig hvordan det foregår, og hvem som er mest utsatt for det?

Sosial manipulering

Kort fortalt er sosial manipulering et sikkerhetsangrep, eller digitale svindelforsøk. Brukt for å lure til seg sensitiv informasjon du sitter på og som kan brukes for å svindle til seg penger. Enkelt og greit økonomisk kriminalitet satt i system.

Denne typen svindelforsøk omtales gjerne som Social Engineering eller sosial manipulering. Det er rett og slett et konstruert forsøk på å få tak i personlig informasjon som siden kan brukes til å svindle deg økonomisk. Det kan ses på som en type identitetstyveri. Sosial manipulering eller Phishing foregår gjerne over nettet ved at det f.eks. dukker opp et pop-up-vindu på PC-en din når du besøker en nettside. Der blir du bedt om å skrive inn personlige opplysninger. Disse opplysningene blir så overført til en hacker, og ikke til den tjenermaskinen du trodde. Du kan også oppleve å bli utsatt for phishing via e-post. Dette er i dag den vanligste metoden for denne typen svindelforsøk. Falske linker i fiktive e-poster fører deg til konstruerte nettsider hvor du blir bedt om å oppgi sensitiv informasjon. Du som bruker kan tro at det er banken din som spør deg, mobilselskapet ditt eller for eksempel skatteetaten. Svindlerne er dyktige og det kan være vanskelig å oppdage svindelforsøket.

Hvem er mest utsatt for sosial manipulering?

Det er gjerne voksne personer og menn over 50 år som oftest lar seg lure av spesielt e-post svindel. Det kan sees i sammenheng med den generelle IT-kompetansen hos denne gruppen brukere. De er også en foretrukken svindelgruppe på grunn av deres økonomiske situasjon. Men man ser også at mannsdominerte miljøer er langt mer eksponert enn arbeidssteder med jevn fordeling av menn og kvinner. Les gjerne om hvorfor menn over 50 oftest lar seg lure av e-postsvindel og få mer innblikk i dette. Målet kan også velges ut i fra sin sosiale status eller posisjon i næringslivet. Bedriftsledere er ofte attraktive mål for datasvindlere.

Hvordan oppdager du et forsøk på sosial manipulering?

Det er ikke alltid så enkelt å oppdage et slikt svindelforsøk og man kan aldri helt og holdent beskytte seg mot denne typen bedrageri. De cyberkriminelle blir dyktigere og dyktigere, men sunn skepsis vil ta deg et godt stykke på veien. En ting du kan gjøre er å sjekke lenker i e-poster. Ved å holde musepekeren over lenken kommer webadressen opp. Forsikre deg om at nettsider du besøker er sikre. Spesielt for nettbanker og innloggingssider. Se etter: https:// og en grønn hengelås.

Våre anbefalinger
Vårt IT-sikkerhetskonsept handler om å se, forstå, handle og lære, og bygger på synlighet, kontekst og automasjon. Alt dette er nødvendig for å ha kortest mulig tid fra infeksjon til deteksjon, for å identifisere om noe er en kritisk hendelse, for å håndtere et sikkerhetsbrudd og for å kunne lære å forebygge at det samme skjer igjen. Dess flere attributter du kan knytte til en hendelse, dess enklere er det å avgjøre om det er en kritisk hendelse eller ei. Vi anbefaler å tenke helhetlig sikkerhet fra ende til ende – fra endepunkter via nettverk og ut i skyen. Stopp hendelser før de rammer og sørg for kortest mulig reaksjonstid ved en deteksjon. Velg å sikre alle enheter i nettverket og ha fokus på lagvis sikkerhet og sikkerhet i alle ledd.

Vi ønsker å gjøre det enklere for deg å sikre deg mot cyberkriminalitet

Brukere kobler seg til tjenester fra forskjellige enheter, når som helst og fra hvor som helst. Stadig flere forretningskritiske tjenester integreres i nettverket, og kravene til tilgjengelighet på tjenestene øker. Samtidig øker både forekomsten og kompleksiteten til skadevare og datainnbrudd. Presset fra cyberkriminelle bidrar til at vi må tenke nytt om hvordan vi sikrer våre digitale verdier, og IT-sikkerhet må få større fokus. Vi ruster deg for en stadig mer kompleks IT-infrastruktur i et trusselbilde som er i konstant endring.

Sosial manipulering