Sikkerhet

Opplæring via mobilen: Effektiv sikkerhetsopplæring som når alle

I dagens stadig mer digitaliserte verden, der mer enn 4 av 5 dataangrep skyldes en menneskelig faktor, er ikke sikkerhetskompetanse lenger bare en bonus. Det er en nødvendighet! Med et stadig økende trusselnivå, er det viktigere enn noensinne å sørge for at alle, fra ansatte til ledere, har en grundig forståelse for metoder og trusler bedriften står overfor. En innovativ tilnærming til å levere slik opplæring på er via mobilen, der korte, konsise leksjoner leveres via melding en gang per uke.

Mobil pikolæring - Oppdatert!

Hvorfor er denne kanalen smart for datasikkerhetstrening?

Kort, enkel og informativ opplæring via mobilen er en smart tilnærming av flere grunner.

For det første gir det god tilgjengelighet, man når alle. Mobiltelefoner er nærmest uunnværlige i dagens samfunn. Ved å levere opplæring via denne kanalen, når du direkte en bred og allsidig brukerbase. Helt uavhengig av geografisk plassering, eller tilgang til annet utstyr som datamaskiner.

Videre er formatet kort og spisset. Pikolæring, eller nanolæring, fokuserer på å levere små biter med informasjon på en gang. Dette passer perfekt for enkel opplæring i hektiske arbeidshverdager. Der man ofte har begrenset tid til rådighet. Den korte forstyrrelsen meldingene medfører oppleves minimal. Og mye mindre enn for eksempel workshops, seminarer og lange tekster via e-post.

Denne kombinasjonen av tilgjengelighet, format og mindre forstyrrelser gjør mobil pikolæring smart. Det er en innovativ og effektiv måte å levere opplæring på.

Men hvilke konkrete fordeler gir opplæring via mobilen de ansatte og bedriften?

Fordeler for Brukerne

Fleksibilitet:

Brukerne kan lære når som helst og hvor som helst. Helt uten behov for bestemte tidspunkter, hjelpemidler eller steder.

Lav tidsinvestering:

Korte og enkle meldings-leksjoner krever lite tidsbruk fra ansattes side. Dette gjør det enkelt å integrere læring i en travel timeplan.

Påminnelser:

Ved å motta regelmessige meldinger, fungerer mobil pikolæring også som en påminnelse om hvor viktig datasikkerhet er. Og det oppmuntrer til kontinuerlig læring.

Fordeler for Bedriften

Bedre sikkerhetspraksis:

Når ansatte blir mer bevisste på digitale sikkerhetsrisikoer og beste praksis, minsker risikoen for sikkerhetsbrudd betydelig.

Supplerende opplæring:

Et verdifullt supplement til eksisterende opplæring og sikkerhetstrening, og fremmer jevnlig intern dialog om sikkerhet.

Økt ansattengasjement:

Tilrettelegging for kontinuerlig læring viser ansatte at bedriften er opptatt av deres personlige og profesjonelle utvikling. Dette vil bidra til økt engasjement og lojalitet.

I en tid der datasikkerhet bør ha topp prioritet, er opplæring via mobilen en smart og effektiv måte å sikre at alle ansatte har den nødvendige kunnskapen for å beskytte seg selv og bedriften mot trusler på nettet. Ved å investere i denne innovative tilnærmingen, kan bedrifter legge grunnlaget for en tryggere og mer sikker digital fremtid.

Dette er Oppdatert!

Mobil pikolæring som øker bevisstheten og kunnskapen til ansatte rundt digital sikkerhet.

  • Datasikkerhetstrening rett på mobilen

  • Korte informative leksjoner én gang per uke

  • Når alle ansatte med ny kunnskap

  • Oppmuntring til kontinuerlig læring

  • Krever minimal tidsinvestering

  • Duket for læring når som helst og hvor som helst

  • Tilpasset de aller fleste kunnskapsnivåer

  • Bedriften bygger bevissthet, kompetanse og sikkerhetskultur

Les mer om tjenesten