Nettverk

Har du tenkt på at en god driftsavtale kan være en perfekt ferievikar?

I tillegg til å gi deg faste og forutsigbare IT-kostnader og økt innovasjonskraft kan en driftsavtale være en perfekt ferievikar og sikkerhetsnett. For mange organisasjoner er det vanlig å ha kun en person som jobber hel- eller deltid med IT. Hva skjer når denne personen ønsker å ta ut noen ukers ferie, eller verre, blir akutt syk? Hvem tar seg av driften av it-nettverket da?

Driftsavtale er en perfekt ferievikar

En god driftsavtale = en perfekt ferievikar

Det som er helt sikkert er at det vil dukke opp mange spørsmål, uforutsette hendelser, og usikkerhet hos ledelsen og de ansatte. Og hva med den stakkars IT-personen, han opplever nok dette som både stressende og frustrerende, det og alltid måtte sjekke mobil og e-post i tilfelle det oppstår et kritisk problem på jobben. Det er nok ikke sjelden at it-ansvarlig opplever å måtte møte syk på jobb, få arbeidsdagen snudd på hodet, avbryte ferien på grunn av cyberkriminalitet eller driftsproblemer.

Har du tenkt tanken på at en god driftsavtale kan være den beste ferievikaren og det som kan redde deg fra nedetid og økonomisk tap når krisen treffer? En slik avtale vil kunne sikre driften i ferier og håndtering av uforutsette hendelser. I tillegg så vil det frigi tid til IT-ansvarlige som kan benyttes til innovasjon og nytenkning, hvor resultatet kan gi din organisasjon et digitalt fortrinn.

Frigjøring av ressurser

Den største fordelen med driftsavtale er at løsningen frigjør interne ressurser og sikrer dine IT-løsninger ved å redusere risiko, kostnader og administrasjon. De interne IT-ressursene vil kunne konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet, og få tid til innovasjon. Det vil også kunne føre til teknologisk og organisatorisk frihet, med fokus på det dere er gode på. Videre så vil bekymringen for ferieavvikling og nedetid være løst.

Trygghet og stabilitet

Du kan selv velge å sette ut drift av enkeltsystemer, sikkerhet eller outsource all drift. En vanlig grunn til å kjøpe drift av enkelte systemer er krav om oppetid. Noen systemer skal være oppe døgnet rundt syv dager i uken, mens intern drift kun kan ta ansvar for drift innenfor vanlig kontortid. En annen grunn kan være kapasitetsproblemer internt, eller at systemet kjører på en plattform som intern IT mangler kompetanse på. Når datasystemer og nettverk går ned kan de økonomiske konsekvensene bli store. En solid IT-driftsavtale vil gi din bedrift den tryggheten dere trenger. En god driftsavtale hos en sterk samarbeidspartner vil sikre deg den beste hjelpen raskest mulig.

Kompleks infrastruktur krever kompetanse

Komplekse og viktige driftsmiljøer behøver mye kompetanse når det kommer til sikker drift. Feil, mangler og eventuell nedetid kan få problematiske konsekvenser. I slike tilfeller betyr tid penger. Dagens IT-løsninger basert på moderne IT-infrastruktur er ressurskrevende og stiller høye krav til IT-avdelingen. Uavhengig av størrelse på bedriften så er oppetid alfa omega. En god driftsavtale hos en solid samarbeidspartner vil sikre deg den beste hjelpen raskest mulig, og du kan trygt ta den etterlengtede ferien mens andre sørger for stabil drift.

Forutsigbare kostnader

Med en ekstern driftsavtale vil du få en tryggere hverdag med faste og forutsigbare IT-kostnader, slik at du kan konsentrere deg om din daglige drift og dine kunder. Teknologi har blitt et stadig viktigere element i en effektiv arbeidsdag og for at bedriftene skal fungere og levere optimalt i sitt daglige virke. Derfor er tilliten til en driftspartner viktig. Dette krever at IT-løsningene er riktig satt opp og supporteres på en god måte over tid – dette krever kunnskap, oppdatering og en god dialog mellom kunde og leverandør. Alt dette til avtalte betingelser og gitte rammeverk.

Tør du å sitte med ansvaret alene?

Har du full kontroll på alle systemer med vedlikehold, patchinger, backup, rapportering, management, overvåking, support og service? Og føler at du er «on top of it all»? Da klarer du deg nok bra, men føler du at noen av brikkene i puslespillet ikke får nok oppmerksomhet, da er faren stor for at noe skal kunne gå galt … Tør du å ta sjansen på det? Hvor betryggende ville det ikke være, hvis uhellet skulle være ute, å ha en samarbeidspartner som trer inn og hjelper deg. En samarbeidspartner som ikke gir seg før rotårsaken til eventuelle driftsbrudd er identifisert, og som har drift av komplekse IT-løsninger som sin kjernevirksomhet.

Tilgang på bred kompetanse

Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester som sikrer stabil drift. Kundene kan bygge opp avtalene etter moduler. Dersom det er ønskelig, så kan vi ta totalansvaret ved å administrere hele løsningen. Ofte har bedriftene så mange forskjellige og avanserte løsninger som del av sin drift, at det å holde seg oppdatert med kompetanse på alle områdene ikke er mulig. Med en stabil samarbeidspartner med rett kompetanse er det noe problemet løst.

Som din pålitelige samarbeidspartner kan vi ta oss av IT-systemene, mens du konsentrerer deg om daglig drift av virksomheten og kan feriere med god samvittighet. Nettopp derfor er en god driftsavtale altså din perfekte ferievikar.