Digitalisering

Private mobilnett gir stor fordel til olje- og gassindustrien

Konstante endringer i olje- og gassindustrien fører til økende behov for effektivisering av prosesser. Og ressursadministrasjon er viktigere enn noen gang.

Private mobilnett for olje- og gassindustrien

Selskapene søker ny teknologi til både onshore og offshore for å møte stadig strengere miljøbestemmelser. Det finnes et behov for å koble IT-innovasjon med det operasjonelle miljøet. Målet er å integrere informasjon, data, mennesker og prosesser gjennom verdikjeden.

Olje- og gasselskaper drives til å jobbe på mer effektive, ansvarlige og bærekraftige måter. Man leter stadig etter nye metoder for å forenkle, forbedre og sikre driften.

Med private mobile nettverk kan man sikre dekning og reservere kapasitet i mobilnettet i et område. Man kan også etablere et eget lukket nett der ingen andre har tilgang. Det sørger for at man kan operere helt uavhengig av de nasjonale mobilnettene.

Når komplekse verdikjeder skal digitaliseres og enorme data skal flyttes raskt, og ekstremt sikkert. Da er disse nettverkene et trygt valg.

De private mobile nettverkene vi leverer driftes på lik linje som samfunns- og driftskritisk infrastruktur. De har døgnkontinuerlig overvåkning og operasjonsledelse.

Det er mange hensyn å ta

Stadig endringer i forretningsforhold og strengere miljøbestemmelser driver olje- og gasselskaper til å jobbe mer effektivt. Og på mer ansvarlige og bærekraftige måter.

Det er ønsket og nødvendig å ha robust og stabil kommunikasjon mellom selskapets datanett, tekniske nett og samhandling med land. Og viktig med sikker tilgang til bedriftsinterne systemer. Som for eksempel databaser, videomøter, samt fjernovervåking og konfigurering av utstyr.

Det er også nødvendig med sikring av oppetid. Gjerne med to identiske oppsett som er redundante til hverandre.

Det er behov for en kombinasjon av både lave og høyere frekvenser, samt kombinering av 4G og 5G for best mulig kapasitet.

Fordelene er mange

- Som å muliggjøre digitalisering og automatisering av drift med bransjeledende private trådløse nettverk.

- Det dekker også behovene og forbereder industrien på fremtiden.

- Løsningene er med på å få fart på en industri 4.0-reise.

- Bidrar til å forvandle virksomheten på en bærekraftig og ansvarlig måte.

Nokia og Telenor har gått sammen for å gi bransjen et trumfkort

For å konkurrere i dag er du nødt til å forandre virksomheten. Og du må digitalisere og optimalisere ulike drifts-prosesser. Men det å få mest mulig ut av industri 4.0-teknologiene som vil støtte deg i denne forandringen er utfordrende. I hvert fall når du stoler på eksisterende trådløs teknologi som rett og slett ikke er klar for oppgaven.

Våre private mobile nett hjelper deg å få fart på din digitale transformasjon. Samt automatisere dine arbeidsprosesser og forbedre arbeidernes sikkerhet.

Sammen har vi skapt nettverk som tar tak i de spesifikke industrielle utfordringene i bransjen som:

 • Ekstern ressursadministrasjon
  Oppnå bedre synlighet og kontroll ved å koble sammen alle nettsteder, enheter, eiendeler og personer

 • Pålitelighet
  Muliggjør effektiv drift døgnet rundt samtidig som det øker sikkerheten for de ansatte

 • Sikkerhet
  Slapp av og senk skuldrene med sikkerhet inkludert i det private nettverket

 • Kapasitet
  Håndter flere HD-videostrømmer og tusenvis av sensorfeeder samtidig

 • Opptreden
  Muliggjør høye nivåer av automatisering og sanntidskoordinering

 • Smidighet
  Gjennomfør raske operasjonelle endringer som svar på endrede krav

Isolerte private mobile nettverk:

Med 5G kan man sette opp private og helt lukkede nett. På et helt avgrenset område. Det sikrer høy kapasitet, dekning og oppetid.

Med slike nettverk kan man bygge komplekse digitale økosystemer. Dette skaper ny verdiskapning for viktige næringer.

Slike private mobilnett skreddersys og designes sammen med tjenester og applikasjoner.

Fordeler med private mobile nettverk:

 • Sensitive data holdes innenfor eget nettverk

 • Full kontroll og dedikert kapasitet

 • Gjennomgående dekning for innendørs og utendørs bruk

 • Forutsigbar ytelse

 • Høy flerbrukerkapasitet

 • Full mobilitet