Digitalisering

Digitaliseringens fallgruver - slik unngår du dem

Det som er så spennende med digitaliseringen av samfunnet er at det hele tiden skaper nye verdier og utviklingsmuligheter. Digitaliseringen kan bidra til gevinster for brukere, organisasjoner og prosesser. Samtidig opplever vi at det skapes noen fallgruver som gjør at den digitale grunnmuren kan slå noen sprekker. Hvordan kan man unngå å gå i disse fellene?

Digitaliseringens fallgruver

Digitale verktøy og mobile løsninger tas i bruk for å legge til rette for en effektiv arbeidsdag, kunnskapsdeling og økt produktivitet blant de ansatte. Utviklingen går fort. Ny teknologi, nye aktører i markedet, nye apper, tjenester, forretningsmodeller, produkter og løsninger er en del av hverdagen. Samtidig er det viktig å huske på at det etablerte, det vi kan fra før, løsningene vi allerede har utviklet og investert i, er grunnlaget for det vi skal bygge i fremtiden.

Digitaliseringens fallgruver

Digitaliseringen i praksis kan bidra til utfordringer for mange bedrifter. Digitaliseringen i seg selv er ikke vanskelig, men å forholde seg til dette som leder, derimot, er ikke enkelt. Dessverre finnes det ingen lett oppskrift for å lykkes med digitalisering og fallgruvene er mange. Her er noen av de vanligste feilene vi ser blir gjort:

- Ofte blir det ikke satt av nok ressurser til digitaliseringen. Dette er en stor investering både i infrastruktur og i nye salgs- og leveransemodeller. For å lykkes med transformasjonen er det behov for både autorisasjon og midler.

- Manglende helhetsperspektiv for prosessen. Organisasjonene er lite flinke til å trekke inn interessenter utenfor egen virksomhet både i selve behovsanalysen, men også i selve styringen av digitaliseringsprosjektet.

- Manglende utredning av alternative konsepter. Vi ser at det settes alt for lite fokus på strategier for konkurranse og leverandørsamarbeid.

- Det mangler synliggjøring av hvilken jobb teknologien skal løse.

- Det legges opp til at det bygges ny teknologi på toppen av det utdaterte og gamle. Og så glemmer man at det kreves store teknologiske løft for å skape systemer som er trygge, fleksible og fremtidsrettede nok til å kunne bære den digitale omstillingen. Her finnes det ingen snarveier.

- Å ikke se at digitaliseringen handler om endring og omveltning av bedriftens kjernevirksomhet, så vel som forbedring av produkter og prosesser.

- Å vente for lenge, og håpe på et perfekt strategisk svar før man begynner digitaliseringsreisen.

God planlegging og digitaliseringsstrategi

Mulighetene er overveldende. Samtidig er det viktig å minne seg selv på at en av de viktigste forutsetningene for digitaliseringen er noe så grunnleggende som nettverk, infrastruktur og graden av digitalisering i en virksomhet, et samfunn og i verden. Vi må huske at digitaliseringen skal bidra til en transformasjon for å skape verdier, være konkurransedyktig og evne å følge utviklingen i samfunnet. Det å ha en god plan og strategi for egen digitalisering er alfa omega for å lykkes. Det kan anbefales å få inn en samarbeidspartner så tidlig i prosessen som overhodet mulig, slik at de kan bistå organisasjonen gjennom hele prosessen.

Klar for den digitale reisen?

For å hjelpe virksomheter med deres digitale reise har vi laget en e-bok. Med denne lille boken om digitalisering og blikking inn i fremtiden, ønsker vi både å formidle at det etablerte, det vi kan fra før, løsningene vi allerede har utviklet og investert i, er grunnlaget for det vi skal bygge i fremtiden. Og at vi foreløpig har til gode å møte noen med et så dårlig utgangspunkt at vi ikke har kunnet hjelpe dem med å gjøre virksomheten generelt og IT-løsningen spesielt, «future ready», «nettverksklare» – kort og godt i stand til å møte nye krav fra kunder og ansatte i kjølvannet av en veldig spennende teknologiutvikling.

Gi IT-sikkerheten nok fokus

Utfordringene i det digitale rom går utenfor sine grenser og går på tvers av kommuner, sektorer og virksomheter. Endringstakten og hastigheten utfordrer sikkerhetsarbeidet. Virksomhetene har selv primæransvaret for å beskytte sine egne verdier og bygge motstandsdyktighet, og ruste seg mot cyberangrep. Sikkerheten er en viktig brikke i den digitale grunnmuren og absolutt riktig å ta med i planleggingen av den digitale transmisjonen.

En dyktig samarbeidspartner

Et godt tips vil være å finne seg en dyktig samarbeidspartner. En som kan se dine utfordringer, gi råd og løse problemer sammen med deg. Digitaliseringen av samfunnet skaper hele tiden nye verdier og utviklingsmuligheter, men utvider også sårbarhetsflatene til det vi ønsker å beskytte. Å kunne ha tillit til at en samarbeidspartner tar vare på IT-sikkerheten din i digitaliseringsprosessen vil kunne gi deg den tryggheten du trenger.